Strona główna   

Parafia | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Przedszkole Miejskie | MSK | MOPS | Urząd Miasta | SPI | Pogoń Imielin | MKS Imielin | MCK   

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

DNI KRZYŻOWE '2019

   W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe. Będziemy się modlić w tym roku przy Krzyżach:

- w poniedziałek przy ul. Grzybowej, gdzie poświęcimy odnowiony Krzyż,
- we wtorek przy ul. św. Brata Alberta, gdzie poświęcimy nowy Krzyż,
- w środę przy ul. Na Sarganach.

Nabożeństwa rozpoczynać będziemy o godz. 19.00.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 26.05.2019 r.

Data publikacji: 26.05.2019 r.

SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 29 maja 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Debata nad Raportem o stanie miasta Imielin za rok 2018.

6. Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Imielin:
- projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin wotum zaufania.

7. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2018 rok.
- Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2018 rok oraz Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Imielin za 2018 rok wraz z załącznikami.
- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Imielin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
- Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego miasta Imielin za 2018 rok wraz ze Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Imielin za 2018 rok, wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin.

8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Imielin:
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przebiegu procesu kontrolnego działalności Burmistrza z wykonania budżetu za 2018 rok.
- Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Imielin w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Imielin za 2018 rok.
- Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Imielin absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok, wnoszony przez Komisję Rewizyjną.

9. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działki nr 1693/77 położonej w rejonie ul. Michała Drzymały w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,
b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działki nr 1320/154 zabudowanej zabytkiem, położonej przy ul. Satelickiej i ul. Wyzwolenia w Imielinie,
c) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości będącej własnością Gminy Imielin, obejmującej działki nr 158 i 159 położonej w Imielinie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019".

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12. Sprawy bieżące Rady Miasta.

13. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 26.05.2019 r.

WAKACJE W MIEŚCIE '2019
Zapisy uczestników od 3 do 14 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34).

   Dwutygodniowe „Wakacje w mieście ’2019” odbędą się w terminie od 01 do 12 lipca 2019 roku (od poniedziałku do piątku) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety 8.

   Uczestnikami wakacji mogą być dzieci w wieku 7 do 14 lat (roczniki od 2012 do 2005).

   Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach będzie wypisana przez rodzica lub opiekuna „KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” oraz zgoda opiekuna na przetwarzanie danych - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl, zakładka „Ważne”, lub bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34) Urzędu Miasta Imielin.

   Termin składania kart: od 03 do 14 czerwca 2019 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34) osobiście przez ucznia, przez rodzica lub opiekuna prawnego.

   Po tym terminie „KARTY KWALIFIKACYJNE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” nie zostaną przyjęte ze względów organizacyjnych.

Dokumenty związane:

Regulamin „Wakacji w mieście 2019”

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 16.05.2019 r.

SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI
Zwyczaj palenia ognisk w Zielone Świątki powoli zanika, ale w Imielinie jest ciągle żywy...


W drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego, czyli w tzw. Zielone Świątki na Kopcu Wolności
przy ulicy Wyzwolenia odbędzie się tradycyjny festyn rodzinny...

SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI

10 czerwca 2019 r.
Kopiec Wolności przy ulicy Wyzwolenia

16.oo - Msza Św. w intencji za poległych, pomordowanych mieszkańców Imielina w Wojnach Światowych i Powstaniach Śląskich (w kościele parafialnym).

Program festynu:

17.3o - Nabożeństwo.
17.5o - Powitanie przez władze miasta.
18.oo - Występy dzieci i młodzieży (Przedszkole, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, UKS ENERGIA Imielin, sekcja wokalna działająca przy MCK w Imielinie).
19.oo - Koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Andrzeja Króla.
2o.oo - Koncert Śląskiego Tria Piotra Szefera.
2o.3o - Rozpalenie ogniska.
22.oo - Zakończenie imprezy.

Data publikacji: 15.05.2019 r.

CZERWCOWY DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN

   Na szósty dyżur, VII kadencji Rady Miasta Imielin w dniu 3 czerwca 2019 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin przy ulicy Imielińskiej 81 zapraszają mieszkańców następujący Radni:

• Anna Piwecka,

• Józef Pacwa,

• Dariusz Kasperczyk.

=== === === === ===

Radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta.

Data publikacji: 12.05.2019 r.

DZIEŃ DZIECKA Z MCK NA FARSKICH OGRODACH
Obchody Dnia Dziecka w tym roku z racji niemal pokrywających się terminów będą połączone z tradycyjnym Festynem na Farskich Ogrodach.

XVII FESTYN NA „FARSKICH OGRODACH”

2 czerwca 2019 r.
Ogrody przy Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej.

Program festynu:

15.oo - Oficjalne rozpoczęcie XVII Farskich Ogrodów, Kramik z wierszami - program dla dzieci.
16.oo - Msza św. w międzyczasie konkursy, quizy, gry i zabawy.
17.oo - Koncert zespołu FARADAJS.
18.oo - SŁONECZNI - koncert piosenki familijnej.
19.oo - GRZEGORZ POLOCZEK z zespołem.
20.15 - Rozdanie głównych nagród.
21.oo - Apel Jasnogórski - zakończenie imprezy.

Dodatkowe atrakcje: Dmuchańce, Balonowe zoo, Zwariowane rowery.

Życzymy wspaniałej zabawy w rodzinnej atmosferze!

Data publikacji: 12.05.2019 r.

YACHT CLUB OPTY: KALENDARZ REGAT W 2019 ROKU
Uroczyste podniesienie bandery, które będzie sygnałem rozpoczęcia sezonu nawigacyjnego 2019 w tym roku połączone zostało z Regatami OPTY RACE '2019, podczas których odbędą się zawody Pucharu Śląska w klasie OMEGA.

• 11-12.05.2019 r. - OPTY RACE '2019

• 25.05.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 08.06.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 22.06.2019 r. - Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora

• 06.07.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 08.07.2019 r. - Regaty Samotników

• 17.08.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 31.08.2019 r. - Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

• 14.09.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 28.09.2019 r. - Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II

źródło: Yacht Club OPTY

Data publikacji: 05.05.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: POGROM PRZY HALLERA! - AKTUALIZACJA


Drużyna seniorów L.K.S. Pogoń Imielin, pod wodzą Grzegorza Rajmana.

POGOŃ IMIELIN 8:1 (2:0) WYZWOLENIE CHORZÓW

Bramki:
3. 1:0 Musiolik Marcin, 5. 2:0 Bubrowski Sebastian, 46. 2:1 Lipniak Szymon, 51. 3:1 Cuber Grzegorz, 60. 4:1 Musiolik Marcin, 69. 5:1 Cuber Grzegorz, 71. 6:1 Musiolik Marcin, 76. 7:1 Musiolik Marcin, 82. 8:1 Dreszer Mateusz

Napomnienia:
18. Skrzypek Rafał, 29. Lipniak Szymon, 68. Bubrowski Sebastian, 86. Malina Andrzej

Sędziowie:
Lis Jacek - Karch Kamil, Machura Artur (Katowice)

Czas gry:
I - 45.+0, II - 45.+0

Widzów:
40

Składy:

POGOŃ (stroje: czarne): Mirka Błażej - Malina Andrzej, Wojtaszak Adrian (75. Cisoń Daniel), Bundzyło Łukasz (k), Skrzypek Rafał (70. Samek Łukasz), Cisoń Kamil, Dreszer Mateusz, Musiolik Marcin, Śliwa Mateusz, Bubrowski Sebastian (78. Godula Miron), Cuber Grzegorz
Ławka: Tworuszka Dawid - Cisoń Daniel, Godula Miron, Samek Łukasz

Wyzwolenie (stroje: bordowo-czarno-białe): Stopyra Michał - Kowalski Marcin (75. Kocan Sebastian), Zachariasz Patryk, Krotofil Wojciech (k), Lipniak Szymon, Kocur Łukasz, Sopolski Kamil, Bargiel Sławomir, Szal Patryk, Zielonka Dominik, Gut Krystian
Ławka: Widera Jacek - Kocan Sebastian, Serafin Tomasz

Zdjęcia:

GALERIA: XXIII KOLEJKA SEZONU 2018/19: POGOŃ IMIELIN - WYZWOLENIE CHORZÓW

Data publikacji: 01.05.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: BRAMKI STRZELALI TYLKO GOŚCIE... - AKTUALIZACJA


Pogoń na łopatkach...

POGOŃ IMIELIN 1:3 (0:1) ISKRA PSZCZYNA

Bramki:
2. 0:1 Zawadzki Tomasz, 51. 0:2 Mąka Łukasz, 65. 1:2 Żelazo Mateusz (samobójcza), 85. 1:3 Kot Dariusz (z rzutu karnego)

Napomnienia:
4. Wiera Michał, 33. Kot Dariusz, 36. Cisoń Kamil, 88. Bubrowski Sebastian

Sędziowie:
Kołodziejczyk Jakub - Sobiesiak Sławomir, Schmidt Dariusz

Czas gry:
I - 45.+1, II - 45.+3

Widzów:
80

Składy:

POGOŃ (stroje: zielono-czarne): Mirka Błażej - Cisoń Kamil, Bundzyło Łukasz (k), Żak Maciej, Dreszer Mateusz (58. Pacwa Mateusz), Bubrowski Sebastian, Śliwa Mateusz, Musiolik Marcin, Samek Łukasz (54. Cuber Grzegorz), Skrzypek Rafał (78. Szluzy Marcin), Wojtaszak Adrian (77. Malina Andrzej)
Ławka: Zych Dawid - Cuber Grzegorz, Malina Andrzej, Pacwa Mateusz, Cisoń Daniel, Szluzy Marcin, Godula Miron

Iskra (stroje: niebiesko-czerwone): Morkisz Wojciech - Noga Piotr, Żelazo Mateusz (k), Zjawiński Paweł, Kułagowski Kamil, Wiera Michał (68. Żur Andrzej), Witek Mateusz, Mąka Łukasz (90. Pustelnik Kamil), Komraus Kamil, Zawadzki Tomasz, Kot Dariusz (90. Pustelnik Fabian)
Ławka: - - Kania Szymon, Żur Andrzej, Pustelnik Fabian, Pustelnik Kamil

Zdjęcia:

GALERIA: XXI KOLEJKA SEZONU 2018/19: POGOŃ IMIELIN - ISKRA PSZCZYNA

Data publikacji: 20.04.2019 r.

76. „TOUR de POLOGNE” PRZEZ IMIELIN!
Etap czwarty (Jaworzno - Śląskie, Kocierz / 173 km) odbędzie się pod hasłem 100-lecia Powstań Śląskich.


We wtorek, 6 sierpnia przez Imielin przebiegać będzie czwarty etap 76. „Tour de Pologne”.

   Czwartego dnia „Tour de Pologne” wjedzie w góry. Po starcie w Jaworznie kolarze pojadą na południe. Na pierwszej, bardziej płaskiej części dystansu znajduje się Lotna Premia LOTTO w Wilamowicach. Potem peleton wjedzie w malownicze Beskidy, gdzie peleton pokona dwie rundy po 38,5 kilometra. Tam na trasie znajdują się dwie Górskie Premie TAURON pierwszej kategorii – Kocierz oraz dwie drugiej kategorii – Wielka Puszcza. Etap czwarty odbędzie się pod hasłem 100-lecia Powstań Śląskich. Partnerem mety, która zlokalizowana jest przy Kocierz Hotel&Spa, jest Województwo Śląskie.

źródło: 76. „Tour de Pologne”

Data publikacji: 20.04.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: DERBY NA REMIS...

MKS LĘDZINY 2:2 (1:0) POGOŃ IMIELIN

Bramki:
27. 1:0 Turczyński Antoni, 53. 1:1 Wojtaszak Adrian, 62. 1:2 Samek Łukasz, 90. 2:2 Turczyński Antoni

Data publikacji: 13.04.2019 r.

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   W razie awarii wodociągowej trwającej dłużej niż 12 godzin zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Imielin zawiadamiamy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się na oczyszczalni ścieków w Imielinie przy ulicy Wandy 44d.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data publikacji: 07.04.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: ZIMNY PRYSZNIC PRZY HALLERA...

POGOŃ IMIELIN 0:5 (0:3) PODLESIANKA KATOWICE

Bramki:
6. 0:1 Colik Dawid, 25. 0:2 Kaczmarczyk Radosław, 34. 0:3 Rosiński Marcin, 64. 0:4 Colik Dawid, 90.+1 0:5 Rosiński Marcin

Skład:

POGOŃ (stroje: czerwone): Tworuszka Dawid (6. Mirka Błażej) - Malina Andrzej (70. Żak Maciej), Wojtaszak Adrian, Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Samek Łukasz (58. Cuber Grzegorz), Musiolik Marcin, Cisoń Kamil (78. Szluzy Marcin), Śliwa Mateusz, Majewski Michał, Dreszer Mateusz
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Żak Maciej, Cisoń Daniel, Szluzy Marcin

Data publikacji: 07.04.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: POGOŃ W DRUGIEJ POŁOWIE JAK FENIKS Z POPIOŁÓW... - AKTUALIZACJA


Pierwsze derby powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla Imielina!

PIAST BIERUŃ NOWY 0:2 (0:0) POGOŃ IMIELIN

Bramki:
63. 0:1 Śliwa Mateusz, 69. 0:2 Śliwa Mateusz

Napomnienia:
6. Śmigiel Kacper, 29. Pacwa Mateusz, 42. Bundzyło Łukasz, 57. Mrowiec Maciej, 61. Kachel Robert

Sędziowie:
Miśta Marcin - Molenda Zbigniew, Faracik Tomasz (Sosnowiec)

Czas gry:
I - 45.+1, II - 45.+3

Widzów:
50

Składy:

Piast (stroje: niebieskie): Brandys Paweł (k) - Śmigiel Kacper, Podsiedlik Michał, Kachel Robert, Walkiewicz Marek, Mrowiec Maciej, Cecuga Jarosław (30. Włoch Przemysław), Mrowiec Przemysław, Grzegorzek Adrian (70. Wawoczny Przemysław), Brzeziński Sylwester, Rzepa Jakub
Ławka: - - Cecuga Przemysław, Włoch Przemysław, Kocoń Tomasz, Walkiewicz Mariusz, Wawoczny Przemysław, Włoch Dariusz

POGOŃ (stroje: czarne): Tworuszka Dawid - Malina Andrzej, Bundzyło Łukasz (k), Skrzypek Rafał, Pacwa Mateusz (46. Cisoń Kamil), Wojtaszak Adrian (90. Cisoń Daniel), Musiolik Marcin (77. Żak Maciej), Śliwa Mateusz, Majewski Michał, Samek Łukasz (72. Cuber Grzegorz), Dreszer Mateusz
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Cisoń Kamil, Cisoń Daniel, Godula Miron, Żak Maciej

Zdjęcia:

GALERIA: XVIII KOLEJKA SEZONU 2018/19: PIAST BIERUŃ NOWY - POGOŃ IMIELIN

Data publikacji: 30.03.2019 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W MIEŚCIE IMIELIN '2019

IMPREZY PLENEROWE:

• 02.VI.2019 r. - „DZIEŃ DZIECKA Z MCK” NA FARSKICH OGRODACH
  miejsce: Farskie Ogrody przy parafii Matki Boskiej Szkaplerznej

• 10.VI.2019 r. - „SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI”
  miejsce: Kopiec Wolności przy ul. Wyzwolenia.

• 06.VII.2019 r. - „ECO RUN DUO CROSS IMIELIN” (10 km, 21 km, biegi dziecięce)
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 06-07.VII.2019 r. - „XXI DNI IMIELINA”
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 08.IX.2019 r. - „DZIEŃ OTWARTY W MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 11.XI.2019 r. - „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - KONCERT IMIELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ”
  miejsce: Rynek.

• 08.XII.2019 r. - „VII IMIELIŃSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY”
  miejsce: Skwer przy ulicy Aptecznej.

ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:

• 01-12.VII.2019 r. - „WAKACJE W MIEŚCIE ‘2019”

• 15-19.VII.2019 r. i 22-26.VII.2019 r. - „WAKACJE Z MCK”

• 29.VII.-02.VIII.2019 r. - „WAKACJE NA SPORTOWO”

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 26.03.2019 r.

SIATKÓWKA: MKS IMIELIN NA FINISZU...


Tabela wyników: I Liga Śląska Kobiet - sezon 2018/19 (mecz-rewanż).

I Liga Śląska Kobiet
MKS IMIELIN
sezon 2018/2019
(mecz-rewanż)

runda: mecz

I KOLEJKA (29.09.2018 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - UKS Sokół '43 Katowice 0:3 (16:25, 20:25, 19:25)

II KOLEJKA (06.10.2018 r., godz. 18:00)
GS UKS Krzanowice - MKS Imielin 3:2 (21:25, 25:21, 20:25, 25:23, 15:8)

III KOLEJKA (13.10.2018 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - MOSiR Polonia Łaziska Górne 0:3 (19:25, 24:26, 23:25)

IV KOLEJKA (26.10.2018 r., godz. 19:30)
SMS PZPS III Szczyrk - MKS Imielin 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

V KOLEJKA (16.12.2018 r., godz. 13:00)
MKS Imielin - MKS ZORZA Wodzisław Śląski 3:2 (25:19, 8:25, 17:25, 25:18, 15:10)

VI KOLEJKA (09.11.2018 r., godz. 20:00)
JKS SMS Jastrzębie - MKS Imielin 3:0 (25:18, 25:18, 27:25)

VII KOLEJKA (17.11.2018 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - VC Victoria MOSiR Cieszyn 3:1 (25:22, 24:26, 25:15, 25:21)

VIII KOLEJKA (24.11.2018 r., godz. 16:00)
UKS Jedynka ERBUD Rybnik - MKS Imielin 1:3 (17:25, 13:25, 25:16, 13:25)

IX KOLEJKA (30.11.2018 r., godz. 19:00)
MKS Imielin - KS Burza MOSiR Mikołów 2:3 (20:25, 16:25, 25:22, 25:23, 12:15)

X KOLEJKA (08.12.2018 r., godz. 17:00)
UKSG Blachownia - MKS Imielin 3:1 (30:28, 23:25, 25:22, 25:23)

XI KOLEJKA (14.12.2018 r., godz. 19:30)
MKS Imielin - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 3:2 (23:25, 27:25, 25:22, 17:25, 15:7)


Tabela wyników: I Liga Śląska Kobiet - runda: mecz.

=== === === === ===

runda: rewanż

XII KOLEJKA (05.01.2019 r., godz. 17:00)
UKS Sokół '43 Katowice - MKS Imielin 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)

XIII KOLEJKA (20.01.2019 r., godz. 13:00)
MKS Imielin - GS UKS Krzanowice 3:0 (25:21, 25:17, 25:17)

XIV KOLEJKA (19.01.2019 r., godz. 18:00)
MOSiR Polonia Łaziska Górne - MKS Imielin 3:0 (25:13, 25:23, 25:12)

XV KOLEJKA (25.01.2019 r., godz. 19:30)
MKS Imielin - SMS PZPS III Szczyrk 1:3 (10:25, 10:25, 26:24, 14:25)

XVI KOLEJKA (02.02.2019 r., godz. 17:00)
MKS ZORZA Wodzisław Śląski - MKS Imielin 3:0 (25:20, 25:23, 25:15)

XVII KOLEJKA (16.02.2019 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - JKS SMS Jastrzębie 2:3 (31:29, 25:18, 19:25, 16:25, 11:15)

XVIII KOLEJKA (23.02.2019 r., godz. 18:00)
VC Victoria MOSiR Cieszyn - MKS Imielin 2:3 (25:23, 19:25, 16:25, 25:23, 8:15)

XIX KOLEJKA (02.03.2019 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - UKS Jedynka ERBUD Rybnik 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)

XX KOLEJKA (09.03.2019 r., godz. 16:00)
KS Burza MOSiR Mikołów - MKS Imielin 3:0 (25:20, 25:21, 25:11)

XXI KOLEJKA (16.03.2019 r., godz. 18:00)
MKS Imielin - UKSG Blachownia 3:1 (19:25, 25:23, 25:17, 25:20)

XXII KOLEJKA (23.03.2019 r., godz. 18:00)
UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MKS Imielin 3:0 (26:24, 25:18, 25:15)

Data publikacji: 24.03.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: KIBICE NA BRAK EMOCJI NIE MOGLI NARZEKAĆ... - AKTUALIZACJA


Trzy punkty na powitanie wiosny...

POGOŃ IMIELIN 3:2 (1:2) LKS ŁĄKA

Bramki:
7. 1:0 Wojtaszak Adrian, 35. 1:1 Leśko Sebastian, 44. 1:2 Adamski Jakub, 54. 2:2 Majewski Michał, 89. 3:2 Cuber Grzegorz

Napomnienia:
46. Kazanowski Michał, 60. Nowak Rafał, 85. Śliwa Mateusz, 88. Dreszer Mateusz, 90.+5 Kryger Patryk

Sędziowie:
Metelski Robert - Słysz Bartosz, Grzesiuk Artur (Zabrze)

Czas gry:
I - 45.+0, II - 45.+5

Widzów:
70

Składy:

POGOŃ (stroje: niebieskie): Tworuszka Dawid - Malina Andrzej (86. Żak Maciej), Cisoń Daniel (70. Cuber Grzegorz), Bundzyło Łukasz (k), Skrzypek Rafał, Wojtaszak Adrian, Majewski Michał (77. Pacwa Mateusz), Samek Łukasz, Śliwa Mateusz, Musiolik Marcin, Dreszer Mateusz
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Pacwa Mateusz, Żak Maciej, Chechelski Szymon, Godula Miron

Łąka (stroje: zielone): Szweda Łukasz - Kryger Patryk, Kraus Damian (65. Ryt Mateusz), Smolarz Sebastian, Nowak Rafał (70. Kowalczyk Jacek), Klaja Rafał (k), Puchała Michał (75. Jarczok Norbert), Adamski Jakub, Leśko Sebastian, Paszek Mateusz, Kazanowski Michał
Ławka: Ochodek Artur - Kowalczyk Jacek, Ryt Mateusz, Misztal Paweł, Malarek Oskar, Jarczok Norbert, Szandurski Maciej

Zdjęcia:

GALERIA: XVII KOLEJKA SEZONU 2018/19: POGOŃ IMIELIN - LKS ŁĄKA

Data publikacji: 23.03.2019 r.

KWK IMIELIN PÓŁNOC?
Nowa kopalnia Polskiej Grupy Górniczej od złoża będzie nazywała się Imielin Północ...


Nowa kopalnia ma powstać w rejonie ulicy Karolinki w Imielinie.

   Projekt budowy nowej kopalni, która docelowo będzie najpewniej trzecim ruchem zakładu zespolonego Piast-Ziemowit, obejmuje również rozbudowę pracujących już ruchów. Nowa kopalnia ma wydobywać węgiel ze złoża Imielin Północ (zasoby to 70 mln t), a cały projekt zakłada również udostępnienie złóż Ziemowit Głęboki (140 mln t) oraz Piast Głęboki (90 mln t).

źródło: Portal NETTG.PL

Data publikacji: 19.03.2019 r.

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 marca 2019 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr IV/25/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

   Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

   W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 marca 2019 r.

Dokument związany:

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 10.03.2019 r.

KOLEJE ŚLĄSKIE: KOREKTA ROZKŁADU JAZDY

   W najbliższą niedzielę (10.03) wejdzie w życie korekta rozkładu jazdy wynikająca z prac remontowo-modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W związku z tym, że wraz z nadejściem wiosny prowadzone prace przybierają na sile, podróżni kilku linii będą się musieli liczyć z utrudnieniami.

   W ramach korekty w miarę możliwości staramy się też wprowadzać drobne poprawki w rozkładzie jazdy zgłaszane przez podróżnych. Od 10 marca taka zmiana nastąpi np. na linii S8 (Oświęcim – Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Lubliniec), gdzie poprawi się skomunikowanie z pociągiem Przewozów Regionalnych z Wielunia Dąbrowy. Dzięki współpracy z Przewozami Regionalnymi rozkład jazdy zostanie tak zmodyfikowany, by możliwa była wygodna przesiadka na powyższy pociąg w Tarnowskich Górach o godzinie 15:48. Co istotne, powyższe skomunikowanie będzie utrzymane zarówno w dni robocze, jak i w weekendy.

Plik związany:

Liniowy Rozkład Jazdy od 10 III do 08 VI 2019 (stan na dzień 28 II 2019)

źródło: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Data publikacji: 09.03.2019 r.

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK” - STRAŻACKIE PODSUMOWANIE ROKU...
W ciągu 12 miesięcy 2018 roku, strażacy z Imielina wyjeżdżali do udziału w akcjach aż 100 razy!

   W mieście Imielin nastąpił nieznaczny wzrost liczby pożarów z 23 w 2017 do 24 w 2018 roku. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych wystąpiła w podobnej ilości co w roku 2017, natomiast odnotowano mniejszą liczbę pożarów traw (aż o 6).

   W całym 2018 roku zwiększyła się liczba pożarów środków transportu (o 3 zdarzenia), pożarów kontenerów na śmieci (o 4 zdarzenia). Zmniejszyła się ilość zdarzeń w których przypuszczalną przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stało: w 2017 roku - 4 zdarzenia, w 2018 roku – 1 zdarzenie.

   W mieście Imielin w 2018 roku zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń – aż o 21, co w głównej mierze spowodowane jest większą ilością zdarzeń w transporcie drogowym – nastąpił wzrost o 7, a także większą ilością zdarzeń związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt oraz wystąpieniem zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych – wzrost o 28. Zmniejszyła się natomiast ilość zdarzeń związanych z silnymi wiatrami: 2018 – 4, 2017 – 15.

Dokument związany:

Raport z najważniejszych działań systemu ratowniczo-gaśniczego realizowanych w 2018 roku na terenie miasta Tychy i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Data publikacji: 03.03.2019 r.

LETNI SEMESTR UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

   Pierwszy wykład odbędzie się 4 marca 2019 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury „Sokolnia”, poprowadzi go mgr Bożena Bierońska, a tematem będzie „Food Pharmacy – zdrowe odżywianie bez diety”.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Dokument związany:

Harmonogram zajęć Uniwersytet Trzeciego Wieku Imielin 2019 - semestr letni.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 03.03.2019 r.

MIASTO IMIELIN W LICZBACH

   Liczba ludności Imielina na koniec 2018 roku wyniosła 8830 osób (w tym 4550 kobiet i 4280 mężczyzn).

   W ubiegłym roku zmarło 89 osób (49 kobiet, 40 mężczyzn), natomiast urodziło się 90 dzieci (43 dziewczynki, 47 chłopców). Przyrost naturalny (różnica miedzy osobami urodzonymi, a zmarłymi) wyniósł zatem 1.

   W ciągu roku liczba mieszkańców zwiększyła się z 8755 do 8830 osób, czyli przybyło Imielinowi 75 obywateli.

   51 osób jest w wieku 90 lat i więcej. Są to 42 kobiety i tylko 9 mężczyzn. Najstarsza kobieta w 2019 roku będzie świętować 98 urodziny, a najstarszy mężczyzna 97.

   Jak z powyższych danych wynika wzrostu mieszkańców Imielin nie zawdzięcza przyrostowi naturalnemu, ale migracji, czyli osobom, które w mieście się osiedlają. Jest to tendencja obserwowana od co najmniej kilkunastu lat.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 08.01.2019 r.

HARMONOGRAM ZAWODÓW NA ROK 2019 W KOLE PZW NR 17 IMIELIN

27.04.2019 r., godz. 8:00 - Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na 2019 rok dla wszystkich członków Koła PZW Nr 17 Imielin (Łowisko Nr 517 Michalik)

05.05.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Mistrzostwo Koła Seniorzy + Juniorzy (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

01.06.2019 r., godz. 8:00 (I Tura), godz. 11:00 (II Tura) - Zawody na Dzień Dziecka (Staw Michalik)

09.06.2019 r., godz. 6:00 - Zawody Spiningowe o Mistrza Koła (Łowisko Nr 009 Imielin)

06.07.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Burmistrza Imielina (Łowisko Nr 517 Michalik)

03.08.2019 r., godz. 16:00 - Zawody Nocne (Zbiornik Nr 009 Imielin od Rybaczówki)

07.09.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i zakończenie sezonu 2019 (Łowisko Nr 517 Michalik)

21.09.2019 r., godz. 8:00 - Zawody dla Sponsorów, Seniorów (Łowisko Nr 517 Michalik)

29.09.2019 r., godz. 8:00 - Zawody Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (Łowisko Nr 517 Michalik)

   Zapisy najpóźniej do tygodnia przed zawodami i szczegółowe informacje o godzinach oraz miejscu  jak i o ewentualnych zmianach miejsca i czasu zawodów można będzie znaleźć na http://www.pzw.org.pl/imielin.

źródło: Koło PZW nr 17 Imielin

Data publikacji: 07.01.2019 r.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

   Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowymi harmonogrami.

   Dostarczanie harmonogramu do Mieszkańców rozpoczęła również firma MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biurze Obsługi Klienta (PSZOK+BOK - tel. 32 225 65 92, 730 973 707) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK+BOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

Dokumenty związane:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku - utrudniony dojazd (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku - firmy (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

źródło: Urząd Miasta Imielin

===== ===== ===== ===== =====

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 31.12.2018 r. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowozachęty będzie czynny od godz. 9.00 do godz. 12.00.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 31.12.2018 r.

PIŁKA NOŻNA: TERMINARZ DLA REZERW POGONI
Runda wiosenna sezonu 2018/19 rozpocznie się 31 marca i trwać będzie do 16 czerwca 2019 r.

Terminarz rozgrywek: Pogoń II Imielin
Klasa B, Grupa: KATOWICE
sezon 2018/19 - runda wiosna

Kolejka 12
31.03.2019 r., godz. 11:00 - UKS Ruch Chorzów - Pogoń II Imielin

Kolejka 13
07.04.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Górnik 09 Mysłowice

Kolejka 14
14.04.2019 r., godz. 11:00 - Zantka Chorzów - Pogoń II Imielin

Kolejka 15
28.04.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Kamionka Mikołów

Kolejka 16
05.05.2019 r., godz. 11:00 - 1 FC Katowice - Pogoń II Imielin

Kolejka 17
12.05.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Podlesianka II Katowice

Kolejka 18
19.05.2019 r., godz. 11:00 - Naprzód II Lipiny - Pogoń II Imielin

Kolejka 19
26.05.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Slavia II Ruda Śląska

Kolejka 20
02.06.2019 r., godz. 11:00 - Wawel-Wirek II Ruda Śląska - Pogoń II Imielin

Kolejka 21
09.06.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Jastrząb II Bielszowice

Kolejka 22
16.06.2019 r., godz. 11:00 - Gwiazda Ruda Śląska - Pogoń II Imielin

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Katowice

Data publikacji: 16.12.2018 r.

PIŁKA NOŻNA: PIŁKARSKA WIOSNA...
Rozgrywki Zina Klasy Okręgowej rozpoczną się 16 marca...

   Na 16 marca 2019 r. wyznaczono pierwszą kolejkę rundy wiosennej. Rozgrywki trwać będą do 16 czerwca, a to oznacza, że tylko jedna kolejka zostanie rozegrana w środku tygodnia tj. 1 maja.

Terminarz rozgrywek: Pogoń Imielin
KLASA OKRĘGOWA "ZINA" GRUPA 1

Kolejka 16 w dniach 16-03-2019/17-03-2019 r.
16.03.2019 r., godz. 15:30 - MK Górnik Katowice - Pogoń Imielin

Kolejka 17 w dniach 23-03-2019/24.03.2019 r.
23.03.2019 r., godz. 15:30 - Pogoń Imielin - LKS Łąka

Kolejka 18 w dniach 30-03-2019/31-03-2019 r.
30.03.2019 r., godz. 15:30 - Piast Bieruń Nowy - Pogoń Imielin

Kolejka 19 w dniach 06-04-2019/07-04-2019 r.
06.04.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Podlesianka Katowice

Kolejka 20 w dniach 13-04-2019/14-04-2019 r.
13.04.2019 r., godz. 17:00 - MKS Lędziny - Pogoń Imielin

Kolejka 21 w dniach 20-04-2019 r.
20.04.2019 r., godz. 13:00 - Pogoń Imielin - Iskra Pszczyna

Kolejka 22 w dniach 27-04-2019/28-04-2019 r.
27.04.2019 r., godz. 17:00 - Ogrodnik Cielmice - Pogoń Imielin

Kolejka 23 w dniach 01-05-2019 r.
01.05.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Wyzwolenie Chorzów

Kolejka 24 w dniach 04-05-2019/05-05-2019 r.
04.05.2019 r., godz. 17:00 - LKS Studzienice - Pogoń Imielin

Kolejka 25 w dniach 11-05-2019/12-05-2019 r.
11.05.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Fortuna Wyry

Kolejka 26 w dniach 18-05-2019/19-05-2019 r.
18.05.2019 r., godz. 17:00 - Sparta Katowice - Pogoń Imielin

Kolejka 27 w dniach 25-05-2019/26-05-2019 r.
25.05.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - MKS Mysłowice

Kolejka 28 w dniach 01-06-2019/02-06-2019 r.
01.06.2019 r., godz. 17:00 - Urania Ruda Śląska - Pogoń Imielin

Kolejka 29 w dniach 08-06-2019/09-06-2019 r.
08.06.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Sokół Wola

Kolejka 30 w dniach 15-06-2019/16-06-2019 r.
15.06.2019 r., godz. 17:00 - AKS Mikołów - Pogoń Imielin

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

Data publikacji: 01.12.2018 r.

NIE DLA CZADU!
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Co to jest tlenek węgla?

   Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

   Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.

   Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

   Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarną - tel. 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.

   Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

źródło: ulotka akcji: Nie dla czadu!

Data publikacji: 07.10.2018 r.

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.107.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 26 kwietnia 2018 r. na terenie miasta Imielin obowiązywać będzie taryfa na trzy lata: od 29 maja 2018 roku do 28 maja 2021 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokumenty związane:

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data publikacji: 26.05.2018 r.

EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN-PÓŁNOC”

   Aktualne informacje dotyczące postępowania pn.: Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Północ” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Imielin w zakładce: „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża Imielin-Północ”.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 07.11.2017 r.
PROGNOZA POGODY:
Pogoda Imielin z serwisu

KULTURA:


Dom Kultury „Sokolnia”
Harmonogram zajęć i imprez
maj 2019 r.

PRZEKAŻ 1%:


Hospicjum Cordis

INFORMATOR:


Komunikacja
na terenie miasta Imielin

RELIGIA:


Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Ogłoszenia Parafialne

MAPA BURZOWA POLSKI:
Mapa burzowa Polski

   Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

   Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
XXVIII Kolejka


Sobota
01.06.2019 r.
godz. 11:00

Ruda Śląska,
ul. ks. L. Tunkla 12
Urania
Ruda Śląska
Pogoń
Imielin

Pozostałe spotkania:

AKS Mikołów - Sokół Wola
(01.06.2019 r., godz. 11:00)

MKS Mysłowice - MK Górnik Katowice
(01.06.2019 r., godz. 17:00)

Sparta Katowice - LKS Łąka
(01.06.2019 r., godz. 17:00)

LKS Studzienice - Podlesianka Katowice
(01.06.2019 r., godz. 17:00)

Ogrodnik Cielmice - Iskra Pszczyna
(01.06.2019 r., godz. 17:00)

Wyzwolenie Chorzów - MKS Lędziny
(02.06.2019 r., godz. 11:00)

Fortuna Wyry - Piast Bieruń Nowy
(02.06.2019 r., godz. 17:00)

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 1


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. AKS Mikołów 27 68 22 2 3 68 : 17
2. Podlesianka Katowice 26 66 21 3 2 72 : 20
3. Iskra Pszczyna 27 51 16 3 8 53 : 37
4. Pogoń Imielin 27 50 14 8 5 57 : 34
5. MKS Lędziny 27 48 14 6 7 52 : 29
6. Fortuna Wyry 27 42 11 9 7 50 : 41
7. Sparta Katowice 27 42 10 12 5 56 : 35
8. Urania Ruda Śląska 27 38 12 2 13 53 : 67
9. MK Górnik Katowice 27 34 10 4 13 51 : 62
10. Ogrodnik Cielmice 27 32 9 5 13 30 : 40
11. LKS Studzienice 26 31 9 4 13 47 : 63
12. Piast Bieruń Nowy 26 28 9 1 16 38 : 40
13. Sokół Wola 27 28 8 4 15 42 : 54
14. MKS Mysłowice 27 20 6 2 19 38 : 77
15. LKS Łąka 27 19 6 1 20 34 : 68
16. Wyzwolenie Chorzów 26 10 2 4 20 32 : 89

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
XXVII Kolejka


Sobota
25.05.2019 r.
godz. 17:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń
Imielin
3:1 (2:0) MKS
Mysłowice

Pozostałe spotkania:

MK Górnik Katowice - Sparta Katowice
0:0 (25.05.2019 r., godz. 11:00)

Sokół Wola - Urania Ruda Śląska
1:2 (25.05.2019 r., godz. 15:00)

Iskra Pszczyna - AKS Mikołów
2:2 (25.05.2019 r., godz. 17:00)

LKS Łąka - Fortuna Wyry
2:4 (25.05.2019 r., godz. 17:00)

MKS Lędziny - Ogrodnik Cielmice
0:0 (25.05.2019 r., godz. 18:00)

Podlesianka Katowice - Wyzwolenie Chorzów
(26.05.2019 r., godz. 13:00)

Piast Bieruń Nowy - LKS Studzienice
(05.06.2019 r., godz. 17:00)

 

 ODNOŚNIKI: MIASTO  


 ODNOŚNIKI: POWIAT  


 ODNOŚNIKI: REGION  


 

.: (c) 2006-2019 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

Ten serwis używa cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.