Strona główna   

Parafia | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Przedszkole Miejskie | MSK | MOPS | Urząd Miasta | SPI | Pogoń Imielin | MKS Imielin | MCK   

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 26 września 2018 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2018 r.

4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Komunikacja w mieście.

6. Promocja miasta.

7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu współpracy Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

8. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin,
b) w sprawie zgody na nabycie, na własność Gminy Imielin nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Michała Drzymały oraz zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych, położonych pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Marii Dąbrowskiej z przeznaczeniem na cel publiczny,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mysłowice na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia,
d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok.

9. Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108//2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie Statutu Miasta Imielin.

10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

11. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.

12. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

13. Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

14. Sprawy bieżące Rady Miasta.

15. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-09-21, 20:00:00

MZK TYCHY: EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

   Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie przypomina, że jak co roku z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu, w dniu 22.09.2018 roku można bezpłatnie podróżować autobusami oraz trolejbusami wykonującymi usługi na zlecenie MZK Tychy. Wystarczy posiadać ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego. Zachęcamy w tym dniu do pozostawienia swoich samochodów na parkingach bądź w garażach.

źródło: MZK TYCHY

Data: 2018-09-16, 12:45:00

PAŹDZIERNIKOWY DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN

   Na kolejny dyżur dnia 1 października 2018 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin przy ulicy Imielińskiej 81 zapraszają mieszkańców następujący Radni:

• Jan Jurecki,

• Barbara Orzeł,

• Krzysztof Hochuł,

• Tadeusz Hericht.

=== === === === ===

Radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta.

Data: 2018-09-16, 12:30:00

WKRÓTCE NASZE SIATKARKI WRACAJĄ NA PARKIET!
Zespoły uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Śląskiej Kobiet w sezonie 2018/2019: GS UKS Krzanowice, JKS SMS Jastrzębie, KS Burza MOSiR Mikołów, MKS III Dąbrowa Górnicza, MKS Imielin, MKS ZORZA Wodzisław Śląski, MOSiR Polonia Łaziska Górne, SMS PZPS III Szczyrk, UKS Jedynka ERBUD Rybnik, UKS Sokół '43 Katowice, UKSG Blachownia, VC Victoria MOSiR Cieszyn.

SYSTEM ROZGRYWEK
I Liga Śląska Kobiet
sezon 2018/19

1. W rozgrywkach uczestniczy 12 zespołów.

2. Rozgrywki 1 ligi śląskiej kobiet toczą się w systemie „każdy z każdym”, mecz i rewanż, spotkania rozgrywane są do trzech wygranych setów. W rozgrywkach obowiązuje następująca punktacja: za wygrane spotkanie wynikiem 3:0 lub 3:1 - 3 punkty, za wygrane spotkanie 3:2 - 2 punkty, za przegrane spotkanie 2:3 - 1 punkt, za przegrane spotkanie 1:3 lub 0:3 - 0 punktów, za walkower 0 punktów oraz kara regulaminowa.

3. O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, większa liczba zwycięstw, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, małe punkty). Po zakończeniu fazy zasadniczej zespół SMS PZPS Szczyrk III zostaje automatycznie przesunięty na ostatnie miejsce w tabeli (bez prawa w grze o awans do II ligi kobiet szczebla centralnego), przy czym zachowuje prawo udziału w rozgrywkach I ligi śląskiej kobiet w następnym sezonie. Każda z drużyn, która zajmie miejsce bezpośrednio za SMS PZPS Szczyrk III automatycznie przesuwa się w tabeli o 1 pozycję.

4. Po zakończeniu fazy zasadniczej mistrz i wicemistrz województwa uzyskują prawo do gry w rozgrywkach o wejście do II ligi kobiet z uwzględnieniem zapisu dotyczącego zespołu SMS PZPS Szczyrk III.
Termin turniejów ćwierćfinałowych: 05-07 kwietnia 2019 r.; Termin turniejów półfinałowych: 26-28 kwietnia 2019 r.; Termin turniejów finałowych: 10-12 maja 2019 r.

5. Po zakończeniu fazy zasadniczej dwa ostatnie zespoły spadają do II ligi śląskiej.

6. We wszystkich rozgrywkach organizowanych przez PZPS i ŚZPS obowiązują aktualne Przepisy Gry w Piłkę Siatkową FIVB oraz ich oficjalna interpretacja zatwierdzona do stosowania w kraju przez PZPS i ŚZPS.

7. Dopuszczalna jest numeracja strojów w zakresie 1-99.

8. W rozgrywkach ŚZPS nie obowiązuje limit obcokrajowców na boisku.

źródło: Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Data: 2018-09-16, 12:00:00

REKRUTACJA NA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

   Uniwersytet Trzeciego Wieku jest dla wszystkich, bez względu na posiadane wykształcenie. Jak sama nazwa wskazuje, podstawowym obszarem działalności UTW jest edukacja. Tutaj jednak wiedzę i umiejętności nabywa się w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Gdy już nie ciążą obowiązki rodzicielskie, rodzinne i zawodowe, wtedy jest czas na samorealizację, można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Taką propozycją jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

   Wszystkie organizowane wykłady i zajęcia warsztatowe finansowane są przez miasto Imielin. Słuchacze ponoszą jedynie koszty czesnego.

   W październiku br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczyna 4 rok akademicki, działający obecnie przy Jezuickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

   Formą działalności UTW są wykłady i warsztaty planowane na każdy semestr. Wykłady proponowane są z zakresu różnych dziedzin, m.in. psychologii, fizjoterapii, kultury regionalnej Śląska, ekologii i turystyki, historii i filozofii, religii, zdrowia i dietetyki. Odbywają się w Domu Kultury Sokolnia i przeznaczone są nie tylko dla słuchaczy UTW, ale każdego mieszkańca, którego zainteresuje tematyka wykładu. Z kolei w ramach warsztatów organizowane są zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, dietetyczno-kosmetologiczne, komputerowe, rękodzielnicze, taneczne, a także lektorat z języka angielskiego i niemieckiego. Odbywają się w grupach, w salach Biblioteki Miejskiej, obiektach szkolnych i sportowych na terenie miasta. Słuchacze sami wybierają te warsztaty, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Harmonogram wykładów i warsztatów ustala się na początku każdego semestru.

Zapisy na rok 2018/2019 odbywać się będą od września do października 2018 r.

Informacji dotyczących zapisów udzielają:

- koordynator UTW - Anna Kubica-Wojtyra - tel. 503 923 604,
- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny - tel. 32 225 41 34,
- pracownicy Biblioteki Miejskiej - tel. 32 225 50 70.

   Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając zajęcia warsztatowe.

   Ponadto, w dniu 21.09.2018 r. /piątek/ i 5.10.2018 r. /piątek/ w godz. 16.00 – 17.00 w trakcie dyżuru koordynatora UTW w budynku Biblioteki Miejskiej w Imielinie, ul. Imielińska 92 będzie można uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, jak również otrzymać druki formularzy.

Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin do dnia 10 października 2018 r.

   Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 15 października 2018 roku o godz. 16.00 w Domu Kultury Sokolnia.

Dokumenty związane:

Podanie słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Kwestionariusz słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-09-16, 11:45:00

STYPENDIA NAUKOWE
Uczniowie, mieszkańcy Imielina uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I–III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

   Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2017/2018 został:

1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia;
2. Laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

   Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji lub osoby zgłaszającej  (nazwa lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie.

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,
b) dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,
c) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

   Bliższych informacji udziela Referat EZKS Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielinska 81 (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 134, 32 22 54 136.

Dokumenty związane:

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-09-16, 11:30:00

TERMINARZ DLA REZERW POGONI...
Runda jesienna sezonu 2018/19 rozpocznie się w niedzielę 2 września i trwać będzie do 11 listopada 2018 r.

Terminarz rozgrywek: Pogoń II Imielin
Klasa B, Grupa: KATOWICE
sezon 2018/2019

1. Kolejka
02.09.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Ruch Chorzów

2. Kolejka
09.09.2018 r., godz. 11:00 - Górnik 09 Mysłowice - Pogoń II Imielin

3. Kolejka
16.09.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Zantka Chorzów

4. Kolejka
23.09.2018 r., godz. 11:00 - Kamionka Mikołów - Pogoń II Imielin

5. Kolejka
30.09.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - 1 FC Katowice

6. Kolejka
07.10.2018 r., godz. 11:00 - Podlesianka II Katowice - Pogoń II Imielin

7. Kolejka
14.10.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Naprzód II Lipiny

8. Kolejka
21.10.2018 r., godz. 11:00 - Slavia II Ruda Śląska - Pogoń II Imielin

9. Kolejka
28.10.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Wawel-Wirek II Ruda Śląska

10. Kolejka
04.11.2018 r., godz. 11:00 - Jastrząb II Bielszowice - Pogoń II Imielin

11. Kolejka
11.11.2018 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Gwiazda Ruda Śląska

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Katowice

Data: 2018-08-11, 10:15:00

PIŁKARSKA JESIEŃ...

   Rozgrywki Zina klasy okręgowej rozpoczną się 11 sierpnia. Na ten dzień wyznaczono pierwszą kolejkę rundy jesiennej, która trwać będzie do 10 listopada, a to oznacza, że tylko jedna kolejka zostanie rozegrana w środku tygodnia tj. 15 sierpnia.

Terminarz rozgrywek: Pogoń Imielin
KLASA OKRĘGOWA "ZINA" GRUPA 1

Kolejka 1 w dniach 11-08-2018/12-08-2018
11.08.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - MK Górnik Katowice

Kolejka 2 w dniach 15-08-2018
15.08.2018 r., godz. 17:00 - LKS Łąka - Pogoń Imielin

Kolejka 3 w dniach 18-08-2018/19-08-2018
18.08.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Piast Bieruń Nowy

Kolejka 4 w dniach 25-08-2018/26-08-2018
25.08.2018 r., godz. 17:00 - Podlesianka Katowice - Pogoń Imielin

Kolejka 5 w dniach 01-09-2018/02-09-2018
01.09.2018 r., godz. 16:00 - Pogoń Imielin - MKS Lędziny

Kolejka 6 w dniach 08-09-2018/09-09-2018
08.09.2018 r., godz. 16:00 - Iskra Pszczyna - Pogoń Imielin

Kolejka 7 w dniach 15-09-2018/16-09-2018
15.09.2018 r., godz. 16:00 - Pogoń Imielin - Ogrodnik Cielmice

Kolejka 8 w dniach 22-09-2018/23-09-2018
22.09.2018 r., godz. 16:00 - Wyzwolenie Chorzów - Pogoń Imielin

Kolejka 9 w dniach 29-09-2018/30-09-2018
29.09.2018 r., godz. 16:00 - Pogoń Imielin - LKS Studzienice

Kolejka 10 w dniach 06-10-2018/07-10-2018
06.10.2018 r., godz. 15:00 - Fortuna Wyry - Pogoń Imielin

Kolejka 11 w dniach 13-10-2018/14-10-2018
13.10.2018 r., godz. 15:00 - Pogoń Imielin - Sparta Katowice

Kolejka 12 w dniach 20-10-2018/21-10-2018
20.10.2018 r., godz. 15:00 - MKS Mysłowice - Pogoń Imielin

Kolejka 13 w dniach 27-10-2018/28-10-2018
27.10.2018 r., godz. 14:00 - Pogoń Imielin - Urania Ruda Śląska

Kolejka 14 w dniach 03-11-2018/04-11-2018
03.11.2018 r., godz. 14:00 - Sokół Wola - Pogoń Imielin

Kolejka 15 w dniach 10-11-2018/11-11-2018
10.11.2018 r., godz. 13:30 - Pogoń Imielin - AKS Mikołów

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

Data: 2018-07-28, 23:00:00

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018 ROKU

   Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku. W związku z powyższym prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowymi harmonogrami.

   Dostarczanie harmonogramu do Mieszkańców rozpoczęła również firma MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biurze Obsługi Klienta (PSZOK+BOK - tel. 32 225 65 92, 730 973 707) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK+BOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

Dokumenty związane:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych II półrocze 2018 roku (obowiązuje od 1 lipca 2018 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych II półrocze 2018 roku (odbiór 1x tydzień - obowiązuje od 1 lipca 2018 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych II półrocze 2018 roku (utrudnionu dojazd - obowiązuje od 1 lipca 2018 roku)

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-06-30, 21:00:00

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.107.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 26 kwietnia 2018 r. na terenie miasta Imielin obowiązywać będzie taryfa na trzy lata: od 29 maja 2018 roku do 28 maja 2021 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokumenty związane:

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2018-05-26, 19:45:00

PLAN IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W MIEŚCIE IMIELIN '2018

IMPREZY PLENEROWE:

• 21.V.2018 r. - „SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI”
  miejsce: Kopiec Wolności przy ul. Wyzwolenia.

• 03.VI.2018 r. - „DZIEŃ DZIECKA Z MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 07-08.VII.2018 r. - „XX DNI IMIELINA”
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 08.IX.2018 r. - „DZIEŃ OTWARTY W MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 11.XI.2018 r. - „KONCERT IMIELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ”
  miejsce: Rynek.

• 09.XII.2018 r. - „VI IMIELIŃSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY”
  miejsce: Parking ul. Apteczna / ul. Floriana

ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:

• 02-13.VII.2018 r. - „WAKACJE W MIEŚCIE ‘2018”

• 16-20.VII.2018 r. i 23-27.VII.2018 r. - „WAKACJE Z MCK”

• 30.VII.-03.VIII.2018 r. - „WAKACJE NA SPORTOWO”

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-05-01, 12:15:00

HARMONOGRAM ZAWODÓW NA ROK 2018 W KOLE PZW NR 17 IMIELIN

14.04.2018 r., godz. 8:00 - Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na 2018 rok dla wszystkich członków Koła PZW Nr 17 Imielin (Łowisko Nr 517 Michalik)

29.04.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Mistrzostwo Koła Seniorzy + Juniorzy (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

05.05.2018 r., godz. 6:00 - Zawody Spiningowe o Mistrza Koła (Łowisko Nr 009 Imielin)

02.06.2018 r., godz. 8:00 (I Tura), godz. 11:00 (II Tura) - Zawody na Dzień Dziecka (Staw Michalik)

07.07.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Burmistrza Imielina (Łowisko Nr 517 Michalik)

04.08.2018 r., godz. 16:00 - Zawody Nocne (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

15.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i zakończenie sezonu 2018 (Łowisko Nr 517 Michalik)

22.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody dla Sponsorów, Seniorów i Zarządu Koła PZW Nr 17 Imielin

   Zapisy najpóźniej do tygodnia przed zawodami i szczegółowe informacje o godzinach oraz miejscu  jak i o ewentualnych zmianach miejsca i czasu zawodów można będzie znaleźć na http://www.pzw.org.pl/imielin i w gablocie przy Urzędzie Miasta Imielin.

źródło: Koło PZW nr 17 Imielin

Data: 2018-02-18, 11:45:00

YACHT CLUB OPTY: KALENDARZ REGAT W 2018 ROKU
Uroczyste podniesienie bandery, które będzie sygnałem rozpoczęcia sezonu nawigacyjnego 2018 w tym roku połączone zostało z Regatami OPTY RACE 2018, podczas których odbędą się zawody Pucharu Śląska w klasie OMEGA.

• 19-20.05.2018 r. - OPTY RACE 2018

• 26.05.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 09.06.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 23.06.2018 r. - Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora

• 08.07.2018 r. - Regaty Samotników

• 22.07.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 19.08.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 01.09.2018 r. - Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

• 15.09.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 22.09.2018 r. - Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II

źródło: Yacht Club OPTY

Data: 2018-01-23, 21:00:00

UWAŻAJMY NA POŁĄCZENIA Z AFRYKI! DZWONIĄ OSZUŚCI! [+243, +225, +255, +245]

   Ponownie pojawiły się sygnały od firm telekomunikacyjnych i ich klientów o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów. Metoda oszukiwania abonentów, najczęściej sieci telefonii komórkowej, polega na wykorzystywaniu skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Zwykle „jeden sygnał” dzwonka odzywa się wieczorem lub w nocy, nie dając szans na odebranie. Oszuści liczą na to, że właściciel numeru oddzwoni, generując tym samym wysoką opłatę za połączenie.

   Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się zazwyczaj numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243 - Demokratyczna Republika Konga, +225 - Wybrzeże Kości Słoniowej, +255 - Tanzania, +245 - Gwinea Bissau) mogą sugerować połączenia krajowe. Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te używane przez polskie sieci komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów. Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam się nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.

   Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki będzie koszt połączenia z danym numerem - połączenia międzynarodowe są droższe - lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

źródło: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Data: 2017-12-12, 20:00:00

EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN-PÓŁNOC”

   Aktualne informacje dotyczące postępowania pn.: Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Północ” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Imielin w zakładce: „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża Imielin-Północ”.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2017-11-07, 17:30:00
PROGNOZA POGODY:
Pogoda Imielin z serwisu

KULTURA:


Dom Kultury „Sokolnia”
Harmonogram zajęć i imprez
wrzesień 2018

INFORMATOR:


Komunikacja
na terenie miasta Imielin

RELIGIA:


Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Ogłoszenia Parafialne

MAPA BURZOWA POLSKI:
Mapa burzowa Polski

   Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

   Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
VIII Kolejka


Sobota
22.09.2018 r.
godz. 16:00

Chorzów,
ul. Lompy 10a
Wyzwolenie
Chorzów
  Pogoń
Imielin

Pozostałe spotkania:

MKS Lędziny - Piast Bieruń Nowy
(22.09.2018 r., godz. 16:00)

AKS Mikołów - Podlesianka Katowice
(22.09.2018 r., godz. 16:00)

Ogrodnik Cielmice - MK Górnik Katowice
(22.09.2018 r., godz. 16:00)

Iskra Pszczyna - LKS Łąka
(23.09.2018 r., godz. 16:00)

LKS Studzienice - Sokół Wola
(23.09.2018 r., godz. 16:00)

Fortuna Wyry - Urania Ruda Śląska
(23.09.2018 r., godz. 16:00)

Sparta Katowice - MKS Mysłowice
(23.09.2018 r., godz. 17:00)

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 1


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Pogoń Imielin 7 19 6 1 0 17 : 5
2. AKS Mikołów 7 18 6 0 1 23 : 4
3. Podlesianka Katowice 7 18 6 0 1 17 : 4
4. Urania Ruda Śląska 7 15 5 0 2 17 : 12
5. Iskra Pszczyna 7 12 4 0 3 15 : 14
6. Sparta Katowice 7 11 3 2 2 14 : 12
7. Fortuna Wyry 7 10 2 4 1 9 : 7
8. LKS Studzienice 7 10 3 1 3 14 : 18
9. Sokół Wola 7 10 3 1 3 16 : 15
10. MKS Lędziny 7 8 2 2 3 11 : 12
11. Piast Bieruń Nowy 7 6 2 0 5 6 : 12
12. MKS Mysłowice 7 6 2 0 5 8 : 17
13. MK Górnik Katowice 7 6 2 0 5 11 : 15
14. Ogrodnik Cielmice 7 5 1 2 4 6 : 16
15. LKS Łąka 7 4 1 1 5 8 : 22
16. Wyzwolenie Chorzów 7 2 0 2 5 11 : 18

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
VII Kolejka


Sobota
15.09.2018 r.
godz. 16:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń
Imielin
1:1 (0:1) Ogrodnik
Cielmice

Pozostałe spotkania:

Piast Bieruń Nowy - Podlesianka Katowice
0:3 (15.09.2018 r., godz. 11:00)

MK Górnik Katowice - Iskra Pszczyna
0:2 (15.09.2018 r., godz. 11:00)

Urania Ruda Śląska - LKS Studzienice
8:1 (15.09.2018 r., godz. 11:00)

LKS Łąka - MKS Lędziny
2:2 (15.09.2018 r., godz. 16:00)

Sparta Katowice - AKS Mikołów
0:3 (15.09.2018 r., godz. 16:00)

Sokół Wola - Wyzwolenie Chorzów
5:4 (15.09.2018 r., godz. 16:00)

MKS Mysłowice - Fortuna Wyry
1:0 (15.09.2018 r., godz. 17:00)

 

 ODNOŚNIKI: MIASTO  


 ODNOŚNIKI: POWIAT  


 ODNOŚNIKI: REGION  


 

.: (c) 2006-2018 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

Ten serwis używa cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.