Strona główna   

Parafia | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Przedszkole Miejskie | MSK | MOPS | Urząd Miasta | SPI | Pogoń Imielin | MKS Imielin | MCK   

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

KZK GOP: WAKACYJNE ROZKŁADY JAZDY

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w czasie wakacji – od 23 czerwca (sobota) do 2 września (niedziela) – zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

   Na liniach tramwajowych i autobusowych KZK GOP będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w okresie wakacji, w zależności od obowiązujących założeń dla poszczególnych linii, tj. z zapisami:

• dni robocze, dni robocze w ferie i wakacje lub dni robocze w wakacje,
• soboty lub soboty w wakacje,
• niedziele i święta lub niedziele i święta w wakacje,
• dni wolne lub dni wolne w wakacje.

   W podanym terminie nie będą obowiązywały rozkłady jazdy z adnotacjami: dni robocze szkolne, dni robocze szkolne i w ferie, soboty poza wakacjami i niedziele poza wakacjami. Oznacza to, że w ww. okresie nie będą kursowały linie autobusowe nr: 102, 235, 237, 648, 818 i 932 oraz tramwajowa nr 36.

   Dodatkowa oferta wakacyjna do kąpielisk i ośrodków rekreacyjnych zostanie uruchomiona na liniach autobusowych nr: 52 do Zbiornika Rogoźnik w gminie Bobrowniki (w soboty, niedziele i święta), 98 do Doliny Górnika w Chorzowie (w soboty, niedziele i święta), 175 do Zbiornika Pogoria I w Dąbrowie Górniczej, 221 do Zalewu Sosina w Jaworznie, 250 do Kąpieliska Maciejów w Zabrzu, 650 do Jeziora Czechowice w Gliwicach (w soboty, niedziele i święta), 659 do Kąpieliska Maciejów w Zabrzu, 700 do Zbiornika Rogoźnik w gminie Bobrowniki (w soboty, niedziele i święta), 716 do Zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej.

   Ponadto w dniach: 8, 15 i 22 lipca oraz: 12, 15 i 19 sierpnia, tj. w niedziele i święta z zakazem handlu, będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta w wakacje z następującymi wyjątkami:

• linia autobusowa nr 750 nie będzie kursować,
• linie autobusowe nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 194N, 230, 232, 710 i 850 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych w wakacje. Wyjątkiem jest linia autobusowa nr 250, która będzie kursować według rozkładu jazdy ważnego w niedziele i święta w wakacje.

źródło: KZK GOP

Data: 2018-06-18, 23:25:00

PO SĄSIEDZKU: NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NAD WISŁĄ

„Noc Świętojańska nad Wisłą”
Nie taki dziki zachód

23 czerwiec 2018 r.
Plener nad Wisłą w Bieruniu

W programie:

godz. 17:00 - zabawy biesiadne „Indianie kontra kowboje”, koncert zespołu „Conner”, koncert zespołu „Whiskey River”,
godz. 20:00 - tradycyjne wianki na Wiśle i dalszy ciąg zabaw biesiadnych,
godz. 21:00 - koncert zespołu Kamila BEDNARKA,
godz. 22:15 - pokaz ogni sztucznych po nim rozpalenie Ogniska,
godz. 22:30 - dyskoteka z Dj Witkiem.

źródło: Urząd Miasta Bieruń

Data: 2018-06-18, 23:15:00

ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie art. 33 i 36, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

zawiadamia

   że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””, dla którego jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna.

   Rozprawa odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ulicy Jagiellońskiej 25, w Sali Marmurowej o godzinie 10:00.

   Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszczącej się w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, w dniach roboczych w godzinach 8:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 42 06 813.

źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Data: 2018-06-18, 23:00:00

JUBILEUSZOWE DNI MIASTA...
Święto miasta upłynie pod znakiem imprez kulturalno-sportowo-rozrywkowych na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy gen. Józefa Hallera 37a.

7 LIPCA 2018 r. (sobota)
Prowadzący: Andrzej Ogórkiewicz

XXV Imieliński Cross Ekologiczny

8:00-9:30 - Wydawanie numerów (biegi dziecięce).
10:00-12:30 - Biegi dziecięce (dekoracja po każdym biegu).
13:00-15:30 - Wydawanie numerów (bieg główny).
16:00 - Bieg główny.
18:30 - Dekoracja zwycięzców biegu.

XII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii

11:00 - Otwarcie XII Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii (parking, ul. gen. Józefa Hallera 39).
11:00-19:00 - Godziny otwarcia ekspozycji targowych.
12:00 - Eko-konferencja (sala konferencyjna na Stadionie Miejskim).
19:00 - Wręczenie nagród „Złotego Liścia”.

XX Dni Imielina

19:30 - Koncert Dawid KWIATKOWSKI.
21:00 - Gwiazda Wieczoru Agnieszka CHYLIŃSKA.
22:30 - Widowisko pirotechniczne.

8 LIPCA 2018 r. (niedziela)
Prowadzący: Przemysław Kopiejka

XII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii

11:00-17:00 - Godziny otwarcia ekspozycji targowych.

XX Dni Imielina

15:00 - Występ UKS Energia Imielin.
15:30 - Występ sekcji wokalnej działającej przy Miejskim Centrum Kultury W Imielinie.
16:00 - The Cloun Circus Show Ruphert and Rico - program dla dzieci.
17:00 - IMIELIŃSKA ORKIESTRA DĘTA.
17:45 - Wręczenie nagród w zawodach i turniejach.
18:30 - Występ kabaretowy Marcin DANIEC.
19:30 - Koncert zespołu SOUND'N'GRACE.
21:30 - Zakończenie imprezy.

źródło: Kurier Imieliński nr 6 (140) - czerwiec 2018

Imprezy towarzyszące:

Amatorski Turniej Badmintona, X Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Imielin, Turniej Otwarty Skata Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Imielin, Turniej Squash o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Imielin, Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie, V Turniej Tenisa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Imielin, Symultana Szachowa (gry jednoczesnej na wielu szachownicach).

Data: 2018-06-17, 14:30:00

WAKACJE W MIEŚCIE '2018
Zapisy uczestników do piątku, tj. 22 czerwca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34).

   Dwutygodniowe „Wakacje w mieście ’2018” odbędą się w terminie od 02 do 13 lipca 2018 roku (od poniedziałku do piątku) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Imielinie przy ul. Wojciecha Sapety 8.

   Uczestnikami wakacji mogą być dzieci w wieku 6 do 15 lat, które w danym roku kalendarzowym mają nie mniej niż 6 lat i nie więcej niż 15 lat.

   Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach będzie wypisana przez rodzica lub opiekuna „KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” oraz zgoda opiekuna na przetwarzanie danych - do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miasta Imielin www.imielin.pl, zakładka „Ważne”, lub bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34).

   Termin składania kart: od 4 do 22 czerwca 2018 roku w godzinach pracy Urzędu Miasta bezpośrednio w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu (pokój 36 lub 34).

UWAGA!!! Po tym terminie „KARTY KWALIFIKACYJNE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU” nie zostaną przyjęte ze względów organizacyjnych.

Dokumenty związane:

Regulamin „Wakacji w mieście 2018”

Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-06-17, 13:30:00

W UPALNE DNI NIE ZAPOMINAJMY...!!!

Pamiętajmy o dzieciach, osobach niepełnosprawnych
i seniorach - nie pozostawiajmy ich w zamkniętych samochodach, czy na otwartym terenie,
w miejscach nasłonecznionych.
Takie postępowanie bezpośrednio naraża ich życie!

Nie zapominajmy też o zwierzętach - one również odczuwają negatywne skutki wysokich temperatur. Pozostawienie czworonoga w samochodzie, czy na słońcu naraża go na cierpienie i utratę życia!
Pamiętajmy też, by zapewnić zwierzętom nieskrępowany dostęp do świeżej wody i możliwości schronienia w cieniu.

Data: 2018-06-17, 13:00:00

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zainteresowanych dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

   Urząd Miasta Imielin prosi o składanie wniosków przez osoby, które korzystają, lub będą korzystać z dowozu organizowanego przez gminę, lub na podstawie umowy.

   Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59z późn. zm.), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

   W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019 prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o niezwłoczne składanie wniosków w sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami, w Sekretariacie Urzędu Miasta Imielin pok. 21 do dnia 29 czerwca 2018 roku.

   Informacja o wymaganych dokumentach jest dostępna na stronie www.imielin.pl w zakładce OŚWIATA – Dowóz dzieci niepełnosprawnych lub w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin, tel. 32 2254 134 lub 136, lub bezpośrednio w referacie pokój 34 lub 36 w godzinach pracy Urzędu.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-06-17, 12:45:00

REALIZACJA PROGRAMU „DOBRY START”

   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w bieżącym roku po raz pierwszy rusza rządowy program „Dobry start”, mający na celu wsparcie rodzin w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu „Dobry start”:

• w formie elektronicznej - już od 1 lipca 2018 r.,
• tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2018 r.

   Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. Świadczenie wynosi jednorazowo 300 zł i nie jest uzależnione od dochodu.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie

Data: 2018-06-17, 12:30:00

PARAFIALNA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

   Tegoroczna, XVI pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się jak zwykle z Poraja, 29 czerwca, gdzie wszyscy pątnicy wyruszą z parkingu przy szkole około godziny 9:00.

   Tegorocznych bierzmowanych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zapraszamy, żeby podjąć wyzwanie i wyruszyć już 26 czerwca spod naszego kościoła, po porannej Mszy Świętej. Połączymy się z pozostałymi pielgrzymami w piątek w Poraju po trzech dniach drogi, żeby na Jasną Górę wejść razem.

   Prosimy, żeby zgłosić wcześniej swój udział w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u ks. Pawła Olszewskiego. Jest to niezbędne do ubezpieczenia wszystkich pielgrzymów. Do zobaczenia w drodze!

źródło: Parafia M.B. Szkaplerznej w Imielinie

Data: 2018-06-17, 12:15:00

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH PODCZAS XX DNI IMIELINA
Amatorski Turniej Badmintona, X Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Imielin, Turniej Otwarty Skata Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Imielin, Turniej Squash o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Imielin, Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie, V Turniej Tenisa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Imielin, Symultana Szachowa (gry jednoczesnej na wielu szachownicach).


Już po raz piąty, na kortach Akademii Sportu i Rekreacji przy ulicy Skotnicy odbędzie się
Turniej Tenisa Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Regulamin zawodów sportowych organizowanych podczas XX Dni Imielina, 7-8 lipiec 2018 r.

źródło: Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

Data: 2018-06-17, 12:00:00

APEL O ROZWAGĘ NAD WODĄ!

   Sprzyjająca pogoda, wysokie temperatury i słońce sprawiają, że właśnie nad wodą wypoczywamy najchętniej. Jednak jezioro, rzeka czy morze to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także mnóstwo zagrożeń. To przede wszystkim tutaj liczy się pilna uwaga i przezorność wypoczywających. Przecenienie własnych umiejętności podczas kąpieli i niedostateczna opieka nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Przy okazji letnich wycieczek i aktywnego wypoczynku - o tragedię nietrudno. Policja przypomina o podstawowych zasadach, które obowiązują podczas pobytu w rejonach/okolicach zbiorników wodnych.

Zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wolno pływać też na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. Stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika;

3. Nie pływajmy w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

4. Nie pływajmy w czasie burzy, mgły (kiedy widoczność wynosi poniżej 50 metrów), gdy wieje porywisty wiatr;

5. Nie skaczmy rozgrzani do wody. Przed wejściem do wody ochlapmy nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego, którego nasz organizm bardzo nie lubi;

6. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy;

7. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni;

8. Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło;

9. Nigdy nie wchodźmy do wody, nie pływajmy po spożyciu alkoholu;

10. Nie przystępujmy do pływania na czczo – wzmożona przemiana materii osłabia nasz organizm;

11. Nie pływajmy również bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje;

12. Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach;

13. Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne;

14. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych, dobrze żeby miały złożone na siebie dmuchane rękawki, które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

15. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby;

16. Pływając żaglówkami, łódkami czy kajakami pamiętajmy o założeniu kapoka;

17. Nie pływajmy żaglówkami, łódkami, czy kajakami będąc pod wpływem alkoholu, czy innych środków działających podobnie do alkoholu – za naruszenie tego zakazu grozi nam kara grzywny, a ponadto jest to niebezpieczne zarówno dla nas samych, jak i dla innych amatorów wodnych uroków;

18. Wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody;

19. Przed wypłynięciem poinformujmy najbliższych lub znajomych dokąd, z kim i jakim sprzętem wypływamy oraz o przewidywanej porze powrotu.

   Nie zapominajmy, że należy zadbać o porządek w miejscu, w którym odpoczywamy. Pamiętajmy, że podczas naszego urlopu - złodzieje nie próżnują. Zwracajmy uwagę na rzeczy osobiste, które zabieramy ze sobą na plażę.

   Tylko przestrzegając tych podstawowych zasad możemy sprawić aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe. Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy tylko do nas samych!

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2018-06-17, 11:30:00

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.107.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 26 kwietnia 2018 r. na terenie miasta Imielin obowiązywać będzie taryfa na trzy lata: od 29 maja 2018 roku do 28 maja 2021 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokumenty związane:

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2018-05-26, 19:45:00

„KORONA POWIATU DO ZDOBYCIA” PO RAZ TRZECI...

   Celem imprezy rowerowej pod nazwą „Korona powiatu do zdobycia” jest: propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia, integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez rekreację, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, promowanie tras rowerowych oraz miejsc przystankowych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

   Przed nami kolejna edycja wakacyjnej, rodzinnej imprezy rowerowej. W dwie niedziele lipca (8 i 22) i dwie sierpnia (12, 19) czekamy na Was od godz. 15.00 do 19.00 na wzniesieniach powiatu bieruńsko-lędzińskiego przy wiatach i punktach przystankowych.

Zapisy:
od 24.05. do 24.06.2018 r.

• przez stronę: www.powiatbl.pl,
• telefonicznie: pod nr tel. 32 226 91 37,
• osobiście: Starostwo Powiatowe w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, Wydział Kultury i Sportu (parter, pokój 115b).

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2018-05-26, 15:30:00

POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW ZDARZEŃ

   W dniu 14.05.2018 r. w Imielinie na ul. Imielińskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Sapety, kierujący samochodem ciężarowym z białą kabiną oraz naczepą w kolorze żółtym, uszkodził znak drogowy z nazwą ulicy oraz słupek drogowy, po czym oddalił sie z miejsca zdarzenia.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy wykroczenia, pojazdu, jakim się poruszał lub miejsca jego postoju, proszone są o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32/ 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

   W okresie 5-6.04.2018 r. w nieustalonych okolicznościach skradziono 2 szt. rusztów wypustów studzienek deszczowo-ściekowych znajdujących się w Imielinie na ulicy Satelickiej.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych sprawcy proszone są o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32/ 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

=== === === === ===

   W dniu 24.03.2018 r. około godz. 09.30 w Imielinie na ul. Imielińskiej nieznany kierujący najprawdopodobniej samochodem typu Ford Transit o początkowych numerach rejestracyjnych SZ432...., jadąc w kierunku Mysłowic, w trakcie kolumny pojazdów w miejscu niedozwolonym uderzył w skręcającą w zjazd do sklepu Biedronka kierującą samochodem m-ki Renault, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych sprawcy, dokładnej marki pojazdu lub numeru rejestracyjnego, proszone są o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32/ 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

=== === === === ===

   W dniu 29.01.2018 r. pomiędzy godz. 14.00 a 17.00 w Imielinie na parkingu zalewu Dziećkowice przy ul. Maratońskiej, z samochodu m-ki Skoda Octavia skradziono dwie tablice rejestracyjne o wyróżniku SJ77644.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych sprawcy proszone są o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32/ 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2018-05-26, 15:00:00

JUBILEUSZOWY, XXV IMIELIŃSKI CROSS EKOLOGICZNY


Imieliński bieg co roku przyciąga na linie startu zawodników z kraju i zagranicy.

REGULAMIN:
25-go Imielińskiego Crossu Ekologicznego
w dniu 07 lipca 2018 roku.

I. CELE i ZAŁOŻENIA BIEGU:

- upamiętnienie historii początków biegu ekologicznego,
- popularyzacja biegów masowych jako recepty na zdrowie,
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
- pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej,
- rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych,
- promocja miasta.

II. ORGANIZATOR:

Urząd Miasta Imielin, 41- 407 Imielin, ul. Imielińska 81, www.imielin.pl

III. BIURO ORGANIZACYJNE BIEGU:

Zgłoszenia:
- elektroniczne za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej:
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=228   - Bieg Główny,
http://chronotex.pl/opis-zawodow/?id_zawodow=229   - Bieg Dzieci i Młodzieży
oraz na stronie Urzędu Miasta Imielin – Regulamin XXV Crossu Ekologicznego do dnia 04.07.2018 roku;

- bezpośrednio w biurze zawodów w dniu Crossu od godz. 14:00 do 15:30 na terenie Stadionu Miejskiego w Imielinie, ul. Gen. Hallera 37a.

Zawodnicy którzy opłacą start do dnia 28.06.2018 roku otrzymają numery startowe spersonalizowane. W biurze organizacji biegu zawodnicy otrzymują: numer startowy, transponder pomiarowy, bon żywnościowy, koszulkę okolicznościową, a po zakończonym biegu jubileuszowy medal okolicznościowy.

IV. TERMIN i MIEJSCE:

• 07 lipca 2018 roku.
• Start i Meta - płyta boiska LKS „Pogoń” Imielin, ul. Gen. Hallera 37a.
• Start godz. 16:00.

V. INFORMACJE:

Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41- 407 Imielin, tel. 32/2254136 lub 134 , fax 32/2255507, ezks@imielin.pl.

VI. DYSTANS:

20 km /trasa nieatestowana/. Bieg odbywa się częściowo w ruchu ulicznym - każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń Policji oraz osób zabezpieczających trasę.

VII. PROFIL TRASY:

Trasa asfaltowo–leśna wokół zbiornika wody pitnej. Trasa będzie oznaczona co 1 km począwszy od 5 km.

VIII. POMIAR i LIMIT CZASU:

Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 2,5 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety biegu samochodem technicznym z napisem KONIEC BIEGU.

IX. PUNKTY ODŚWIEŻANIA:

Pierwszy punkt odświeżania będzie znajdował się na 5 km trasy (ul. Maratońska przy zbiorniku wodnym). Ogółem na trasie biegu znajduje się 8 punktów z wodą. W punktach dostępna jest woda mineralna. Organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników. Na trasie biegu w okolicach 9 i 11 km znajdują się kurtyny wodne.

X. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegu biorą udział zawodnicy, którzy:
• do dnia 7 lipca 2018 roku ukończą 18 lat oraz spełnią wymagania niniejszego regulaminu,
• przedstawili dowód tożsamości do weryfikacji daty urodzenia oraz dokonali opłaty startowej,
• własnoręcznie podpisali oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu i wyrażającym zgodę na udział w biegu na własna odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru biegu. (ww. oświadczenie podpisuje się przy odbiorze pakietu startowego),
• pobrali numer startowy,
• zapoznali się z regulaminem biegu, który zobowiązuje do jego przestrzegania,
• wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
• wyrazili zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie danych w postaci imienia, nazwiska i przynależności klubowej,
• wyrazili zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku.

XI. KATEGORIE WIEKOWE:

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia:
K-18 – 18-34 lat,
K-35 – 35-49 lat,
K-50 – 50 i powyżej;
M-18 – 18-29 lat,
M-30 – 30-39 lat,
M-40 – 40-49 lat,
M-50 – 50-59 lat,
M-60 – 60-69 lat,
M-70 – 70 i powyżej.

XII. NAGRODY:

Warunkiem otrzymania nagrody jest ukończenie biegu i osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary oraz nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce - 400 zł,
II miejsce - 300 zł,
III miejsce - 200 zł.

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem otrzymują na mecie medale pamiątkowe. Uroczystej dekoracji zwycięzców w kategoriach wiekowych dokonają Władze Miasta Imielin ok. godz. 18:40.

XIII. SPRAWY FINANSOWE:

• koszty organizacyjne ponosi organizator biegu,
• koszty osobowe ponoszą uczestnicy biegu,
• opłata startowa wynosi – 30 zł dla osób opłaconych przez stronę zapisów do dnia 04.07.2018 roku. Płatność przez stronę zapisów do biegu podczas rejestracji. W dniu 05.07.2018 roku wszystkie osoby nieopłacone zostaną usunięte z listy zapisanych, ponowna rejestracja będzie możliwa w biurze zawodów na zasadach ogólnych w miarę dostępności pakietów startowych. Zgłoszenie w dniu biegu bezpośrednio w biurze zawodów - 50 zł.
• Mieszkańcy Miasta Imielin są zwolnieni z opłaty startowej, rejestracja wyłącznie przez stronę zapisów.

Wszyscy zapisani muszą pobrać pakiety startowe i zostać zweryfikowani w biurze zawodów w godzinach 14:00 – 15:30.

XIV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

• Numer startowy zawodnika winien być przypięty z przodu koszulki na wysokości klatki piersiowej, niedopuszczalne jest częściowe lub całkowite zasłonięcie numeru.
• Transponder pomiarowy należy zamocować sznurowadłem przy bucie. Zawodnicy zobowiązują się w oświadczeniu do zwrotu transpondera po biegu lub wpłaty 20 zł w przypadku jego zgubienia/zniszczenia.
• Pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu elektronicznego firmy „CHRONOTEX”.
• Trasa biegu na całej długości jest oznakowana.
• Kolumnę biegaczy prowadzi pilot biegu, a zabezpieczają radiowozy policyjne oraz pogotowie ratunkowe.
• Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i we własnym zakresie.
• Organizator nie zapewnia noclegów.
• Każdy uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci) i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko uczestnictwa w biegu.
• Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia indywidualnego na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.
• Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych.
• Szatnie, przebieralnie i natryski dostępne będą w budynku administracyjnym gminnego obiektu sportowego przy ul. Gen. Hallera 37a.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w bagażu, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
• Trasa nieprzystosowana dla wózkarzy oraz osób z dysfunkcją kończyn dolnych.

XV. BIEGI DZIECIĘCE:

W ramach Programu Profilaktycznego „Jaś i Małgosia Na Tropie” Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bieg Przedszkolaka (bez kategorii: Chłopcy, dziewczyny):
- roczniki:
2014-2015 (3 - 4-latki) - dystans 100 m - godz. startu 10:00,
2012-2013 (5 - 6-latki) - dystans 150 m - godz. startu 10:30.

Biegi dzieci szkolnych:
- roczniki:
2010-2011 (7 - 8-latki) - dystans 250 m (bez kategorii: chłopcy, dziewczyny) - godz. startu 11:00,
2009-2008 (9 - 10-latki) - dystans 400 m - - godz. startu 11:30,
2007-2006 (11 - 12-latki) - dystans 800 m - godz. startu 12:00.

Bieg dla młodzieży:
- roczniki:
2005-2001 (13 - 17-latki) - dystans 2 km (4 okrążenia wokół płyty boiska) - godz. startu 12:30.

Uroczyste dekoracje bezpośrednio po każdym biegu.

Uwaga! Zapisy do każdego biegu dziecięcego tylko drogą internetową!!!

Rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych w biurze zawodów od godziny 8.00 do 9.30 w wyjątkowych przypadkach pół godziny przed każdym biegiem.

Data: 2018-05-13, 14:15:00

KOLEJNE TRZY PUNKTY...


Marcin Polarz otworzył wynik spotkania.

POGOŃ IMIELIN 4:0 (1:0) OGRODNIK CIELMICE

Bramki:
36' 1:0 Polarz Marcin, 59' 2:0 Nagi Nikodem, 64' 3:0 Niewiedział Przemysław, 78' 4:0 Skrzypek Rafał

Napomnienia:
33' Polarz Marcin, 62' Samek Łukasz, 72' Gajewski Patryk

Sędziowie:
Zarzycki Wojciech - Skolski Piotr, Frochlich Adrian (Bytom)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +2

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czarne): Tworuszka Dawid - Malina Andrzej (83. Żak Maciej), Polarz Marcin (79. Chechelski Szymon), Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Daniel (75. Nagi Michał), Cisoń Kamil, Samek Łukasz (65. Skrzypek Rafał), Rzepa Sebastian, Wojtaszak Adrian, Niewiedział Przemysław, Nagi Nikodem
Ławka: Zych Dawid - Skrzypek Rafał, Nagi Michał, Botsch Tomasz, Chechelski Szymon, Żak Maciej, Przecherka Łukasz

Ogrodnik (stroje: niebieskie): Basior Dawid - Pawłowicz Rafał, Czyżo Krystian (k), Kałuża Tomasz, Granek Sławomir (65. Zając Adam), Białas Sebastian, Foltyn Michał, Gajewski Patryk (78. Oprzondek Daniel), Stawicki Damian, Chrząścik Grzegorz, Klimas Tomasz (70. Szczęsny Przemysław)
Ławka: - - Zając Adam, Oprzondek Daniel, Szczęsny Przemysław

Zdjęcia:

GALERIA: XXIII KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - OGRODNIK CIELMICE

Data: 2018-05-01, 21:40:00

PLAN IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W MIEŚCIE IMIELIN '2018

IMPREZY PLENEROWE:

• 21.V.2018 r. - „SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI”
  miejsce: Kopiec Wolności przy ul. Wyzwolenia.

• 03.VI.2018 r. - „DZIEŃ DZIECKA Z MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 07-08.VII.2018 r. - „XX DNI IMIELINA”
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 08.IX.2018 r. - „DZIEŃ OTWARTY W MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 11.XI.2018 r. - „KONCERT IMIELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ”
  miejsce: Rynek.

• 09.XII.2018 r. - „VI IMIELIŃSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY”
  miejsce: Parking ul. Apteczna / ul. Floriana

ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:

• 02-13.VII.2018 r. - „WAKACJE W MIEŚCIE ‘2018”

• 16-20.VII.2018 r. i 23-27.VII.2018 r. - „WAKACJE Z MCK”

• 30.VII.-03.VIII.2018 r. - „WAKACJE NA SPORTOWO”

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-05-01, 12:15:00

POWIETRZE USZŁO... W DRUGIEJ POŁOWIE Z ZAWODNIKÓW POGONI!


Przemysław Niewiedział otworzył wynik w meczu z Kosztowami.

POGOŃ IMIELIN 1:2 (1:0) UNIA KOSZTOWY

Bramki:
30' 1:0 Niewiedział Przemysław, 57' 1:1 Iwan Mateusz, 63' 1:2 Wolny Maciej

Napomnienia:
8' Wojtaszak Adrian, 36' Wadas Dawid, 90' Wolny Maciej

Sędziowie:
Kowalewski Sławomir - Pilarz Przemysław, Smok Jarosław (Bielsko-Biała)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +4

Widzów:
250

Składy:

POGOŃ (stroje: zielono-czarne): Tworuszka Dawid - Skrzypek Rafał (20. Pacwa Mateusz), Bundzyło Łukasz (k), Malina Andrzej, Polarz Marcin, Wojtaszak Adrian, Rzepa Sebastian (82. Chechelski Szymon), Cisoń Kamil, Bubrowski Sebastian, Samek Łukasz (72. Cisoń Daniel), Niewiedział Przemysław
Ławka: Mirka Błażej - Cisoń Daniel, Pacwa Mateusz, Żak Maciej, Chechelski Szymon, Przecherka Łukasz

Unia (stroje: niebieskie): Adamek Piotr - Wadas Dawid, Kocurek Wojciech, Adamek Jakub (k), Jikia Mamia (85. Jacenik Daniel), Maciaszek Krzysztof (81. Gadaj Michał), Wolny Maciej, Kowalski Daniel, Kowalski Adrian (25. Nowicki Tomasz (73. Fahrenholt PatryK)), Małkowski Łukasz, Iwan Mateusz
Ławka: Podemski Aleksander - Herrmann Marek, Nowicki Tomasz, Fahrenholt Patryk, Gadaj Michał, Jacenik Daniel, Cieluch Mateusz

Zdjęcia:

GALERIA: XXI KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - UNIA KOSZTOWY

Data: 2018-04-21, 19:45:00

(NIE) UDANA INAUGURACJA W REZERWACH POGONI! - AKTUALIZACJA


Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej - Podokręg Katowice zweryfikował zawody KLASY B
z dnia 15.04.2018 r. pomiędzy Pogoń II Imielin – Józefka Chorzów jako wo 0:3 (na boisku 1:0)
i 3 punkty na korzyść Józefki Chorzów.

POGOŃ II IMIELIN 0:3 (wo) JÓZEFKA CHORZÓW

POGOŃ II IMIELIN 1:0 (0:0) JÓZEFKA CHORZÓW

Bramka:
75' 1:0 Keler Mateusz (z rzutu karnego)

Napomnienie:
81' Botsch Tomasz

Sędziowie:
Szczepanik Tomasz - Gołębiowski Tomasz, Giziński Marcin (Katowice)

Czas gry:
I - 45' +0, II - 45' +4

Widzów:
40

Składy:

POGOŃ II (stroje: żółto-czerwone): Urbańczyk Radosław - Keler Mateusz (k), Goczoł Roman, Kubiczek Dawid, Skiba Sebastian, Chechelski Szymon, Cisoń Daniel, Stęchły Arkadiusz (55. Walczysko Wojciech), Botsch Tomasz (87. Brzozowski Jakub), Nagi Michał, Przecherka Łukasz (73. Żak Maciej)
Ławka: Zych Dawid - Kamiński Paweł, Szolczewski Piotr, Stadler Łukasz, Walczysko Wojciech, Żak Maciej, Brzozowski Jakub

Józefka (stroje: niebieskie): Heisig Kuba - Gałek Igor (46. Przybyszewski Mateusz), Kocyba Robert (k)(70. Sroka Michał (75. Kubicki Dawid)), Krysiak Harald (46. Milkiewicz Patryk (87. Rotuski Robert)), Kuza Robert, Grzeliński Krystian, Gruchalski Paweł, Watoła Dominik, Klencz Michał, Wojtasiewicz Mateusz (70. k), Strzebińczyk Mateusz
Ławka: Piwoński Michał - Prokop Adam, Przybyszewski Mateusz, Kubicki Dawid, Milkiewicz Patryk, Sroka Michał, Rotuski Robert

Zdjęcia:

GALERIA: X KOLEJKA KLASY B SEZONU 2017/18: POGOŃ II IMIELIN - JÓZEFKA CHORZÓW

Data: 2018-04-15, 20:45:00

WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością fizyczną prowadzonej przez psychologów.

W trakcie spotkań uczestnicy będą mieli możliwość:
wymiany doświadczeń, budowania poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zaufania i solidarności, integracji oraz podejmowania działań na rzecz rozwiązywania nurtujących problemów danej grupy, uzyskania wsparcia.

   Spotkania są bezpłatne, odbywać się będą w Sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, ul. Lędzińska 24, w następujących terminach:
• 23.04.2018 r., godz. 13:00 - 14:30,
• 29.06.2018 r., godz. 12:00 - 13:30,
• 24.08.2018 r., godz. 12:00 - 13:30,
• 29.10.2018 r., godz. 12:00 - 13:30,
• 17.12.2018 r., godz. 12:00 - 13:30.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2018-04-15, 14:45:00

KOLEJNY POGROM PRZY HALLERA!


Przemysław Niewiedział nie spuszcza z tonu...

POGOŃ IMIELIN 6:0 (2:0) GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA

Bramki:
19' 1:0 Niewiedział Przemysław, 40' 2:0 Niewiedział Przemysław, 50' 3:0 Niewiedział Przemysław, 73' 4:0 Malina Andrzej, 82' 5:0 Bubrowski Sebastian (z rzutu karnego), 86' 6:0 Pacwa Mateusz

Sędziowie:
Żmija Patryk - Kurek Michał, Wrona Dariusz (Sosnowiec)

Czas gry:
I - 45' +2, II - 45' +2

Widzów:
60

Składy:

POGOŃ (stroje: czarne): Tworuszka Dawid - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Wojtaszak Adrian (77. Nagi Michał), Malina Andrzej (83. Żak Maciej), Cisoń Kamil, Rzepa Sebastian, Matysek Tomasz (30. Samek Łukasz), Bubrowski Sebastian, Dreszer Mateusz (62. Pacwa Mateusz), Niewiedział Przemysław (70. Botsch Tomasz)
Ławka: Mirka Błażej - Botsch Tomasz, Pacwa Mateusz, Samek Łukasz, Żak Maciej, Nagi Michał, Chechelski Szymon

Grunwald (stroje: zielone): Lamlih Mohamed (70. Kurpas Łukasz) - Fityka Łukasz, Babisz Daniel, Chmielarski Dawid, Bartoszek Arkadiusz, Kozłowski Jakub, Majchrzyk Paweł, Malec Mateusz (k), Kowalcze Kamil, Gąsior Bartosz, Skorupa Kamil
Ławka: Kurpas Łukasz - Burdzik Robert, Botor Bartosz, Kiepura Mateusz

Zdjęcia:

GALERIA: XIX KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - GRUNWALD RUDA ŚLĄSKA

Data: 2018-04-07, 21:30:00

ROZPOCZĄŁ SIĘ SEZON ROWEROWY!
Policjanci apelują: rowerzysta znający i przestrzegający przepisy, wyrażający szacunek do innych uczestników ruchu, widoczny, na sprawnym i prawidłowo wyposażonym rowerze - to bezpieczny uczestnik ruchu drogowego!

   Cieplejsza aura sprawiła, że na drogach pojawiło się więcej osób korzystających z rowerów. By sezon rowerowy był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny, policjanci przypominają o przestrzeganiu podstawowych zasad korzystania z jednośladów. Znajomość i poszanowanie przepisów mają niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów.

   Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na rowerzystę obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. Zgodnie z tym zapisem, jeśli wzdłuż jezdni jest wyznaczona droga dla rowerów jednokierunkowa, to obowiązek poruszania się nią jest tylko w jednym kierunku. Rowerzysta jadący w przeciwnym kierunku musi poruszać się po jezdni. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta na chodniku.

   Co do zasady - po chodniku jeździć nie wolno. Przepisy przewidują kilka odstępstw. Prawo drogowe zezwala rowerzyście jechać po chodniku, gdy:

- opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
- panuje zła pogoda, zagrażająca bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła);
- są spełnione jednocześnie trzy warunki:
1. chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
2. ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
3. brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

   Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dziecko na rowerze.

   Dzieci do lat 7 można przewozić na dwa sposoby: na rowerze w specjalnym foteliku, albo w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem. Zarówno fotelik, jak i przyczepka muszą być dostosowane do przewożenia dzieci. Z dzieckiem w przyczepce można jechać jedynie po jezdni, lub ścieżce rowerowej.

   Dzieci poniżej 10 lat mogą samodzielnie poruszać się na rowerze, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Osoba dorosła, która dzieckiem się opiekuje, może iść obok niego po chodniku, lub jechać na rowerze - także po chodniku.

   Dzieci powyżej 10 lat mogą już samodzielnie jeździć rowerem po publicznych drogach, jeżeli posiadają swoje pierwsze uprawnienia tj. Kartę Rowerową. Karta Rowerowa obowiązuje do 18 roku życia - czyli rowerzyści powyżej 18 lat nie potrzebują żadnego dokumentu.

Wyposażanie roweru.

   Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu światło barwy białej, z tyłu czerwone światło odblaskowe; co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe - mogą być na stałe przymocowane do roweru lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że rowerzyści są widoczni, przez co, oczywiście bardziej bezpieczni.

Policjanci apelują: rowerzysta znający i przestrzegający przepisy, wyrażający szacunek do innych uczestników ruchu, widoczny, na sprawnym i prawidłowo wyposażonym rowerze - to bezpieczny uczestnik ruchu drogowego!

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2018-04-05, 23:30:00

POGROM PRZY HALLERA!
Zawodnicy Pogoni rozpoczynają rundę wiosenną od wysokiej wygranej...


W rundzie wiosennej, worek z bramkami otworzył Przemysław Niewiedział.

POGOŃ IMIELIN 5:1 (2:0) KRUPIŃSKI SUSZEC

Bramki:
31' 1:0 Niewiedział Przemysław, 45' 2:0 Niewiedział Przemysław, 49' 3:0 Bundzyło Łukasz, 52' 4:0 Matysek Tomasz (z rzutu karnego), 56' 4:1 Neumann Arkadiusz, 84' 5:1 Bundzyło Łukasz

Napomnienia:
39' Skapczyk Robert, 62' Bubrowski Sebastian, 67' Sałek Wojciech

Sędziowie:
Szlachta Grzegorz - Budny Kamil, Grzelec Dawid (Sosnowiec)

Czas gry:
I - 45' +0, II - 45' +4

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Tworuszka Dawid - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Malina Andrzej (65. Dreszer Mateusz), Wojtaszak Adrian (76. Cisoń Daniel), Cisoń Kamil, Bubrowski Sebastian (72. Pacwa Mateusz), Samek Łukasz (58. Cuber Grzegorz), Rzepa Sebastian, Matysek Tomasz, Niewiedział Przemysław
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Polarz Marcin, Pacwa Mateusz, Cisoń Daniel, Dreszer Mateusz, Chechelski Szymon

Krupiński (stroje: czarne): Kubik Mateusz - Zielonka Daniel, Urbanek Tomasz, Skapczyk Robert (60. Gębała Jacek), Sałek Wojciech, Neumann Arkadiusz (64. Grabiec Roman), Gajek Daniel, Góra Łukasz (k) (77. Mikołajec Dominik), Kwiatkowski Maciej, Mazurek Maciej, Skaźnik Dawid (46. Wieczorek Daniel)
Ławka: Biber Wojciech - Wieczorek Daniel, Mikołajec Dominik, Gębała Jacek, Grabiec Roman

Zdjęcia:

GALERIA: XVII KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - KRUPIŃSKI SUSZEC


Piłkarze i kibice zgromadzeni na stadionie w Imielinie, uczcili minutą ciszy
śmierć wiceprezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej - ś.p. Krzysztofa Seweryna.

Data: 2018-03-24, 19:15:00

AWANSE I SPADKI W SEZONIE 2017/18

KLASA OKRĘGOWA

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy Okręgowej biorą udział 64 drużyny podzielone na cztery grupy rozgrywkowe.

2. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2017/2018 zajmą 1. miejsce w każdej z grup awansują bezpośrednio do IV ligi. W przypadku rezygnacji jednego z zespołów awans uzyska drużyna, która zajęła 2. miejsce.

3. Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2017/2018 zajmą w swoich grupach miejsca 13., 14., 15. i 16. spadają do właściwych terytorialnie Podokręgów. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy Okręgowej może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z IV ligi i wyższych klas.

4. W przypadku konieczności ograniczenia spadków dla drużyn, które zajęły w swoich grupach miejsca 13. lub 14. zostanie sporządzona dodatkowa tabela, w której kolejność zostanie ustalona na podstawie wyższej średniej arytmetycznej (dwa miejsca po przecinku) liczona stosunkiem liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej arytmetycznej dwóch lub więcej drużyn o zajętym miejscu decyduje:
a) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich spotkaniach całego cyklu;
b) spotkanie barażowe na neutralnym boisku.

5. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2017/2018 zajmą 1. i 2. miejsce w rozgrywkach Klasy A (Podokręgi Bytom, Katowice, Racibórz, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zabrze) awansują bezpośrednio do Klasy Okręgowej.

6. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Śl. ZPN.

Załącznik nr 2 do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną dotyczący awansów i spadków w sezonie 2017/2018

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

Data: 2018-03-24, 12:15:00

XII POWIATOWE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII - IMIELIN '2018

   Powiat Bieruńsko-Lędziński zaprasza do udziału w XII Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii w dniach 7-8 lipca 2018 r. w Imielinie przy ulicy gen. Józefa Hallera 39.

   Przedsiębiorcom proponujemy miejsca ekspozycyjne w namiotowej hali wystawienniczej na parkingu przy CMC Metale Plus oraz na terenie otwartym.

Dokumenty związane:

zgłoszenie wystawca

zgłoszenie mikrowystawca

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2018-02-18, 21:30:00

HARMONOGRAM ZAWODÓW NA ROK 2018 W KOLE PZW NR 17 IMIELIN

14.04.2018 r., godz. 8:00 - Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na 2018 rok dla wszystkich członków Koła PZW Nr 17 Imielin (Łowisko Nr 517 Michalik)

29.04.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Mistrzostwo Koła Seniorzy + Juniorzy (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

05.05.2018 r., godz. 6:00 - Zawody Spiningowe o Mistrza Koła (Łowisko Nr 009 Imielin)

02.06.2018 r., godz. 8:00 (I Tura), godz. 11:00 (II Tura) - Zawody na Dzień Dziecka (Staw Michalik)

07.07.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Burmistrza Imielina (Łowisko Nr 517 Michalik)

04.08.2018 r., godz. 16:00 - Zawody Nocne (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

15.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i zakończenie sezonu 2018 (Łowisko Nr 517 Michalik)

22.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody dla Sponsorów, Seniorów i Zarządu Koła PZW Nr 17 Imielin

   Zapisy najpóźniej do tygodnia przed zawodami i szczegółowe informacje o godzinach oraz miejscu  jak i o ewentualnych zmianach miejsca i czasu zawodów można będzie znaleźć na http://www.pzw.org.pl/imielin i w gablocie przy Urzędzie Miasta Imielin.

źródło: Koło PZW nr 17 Imielin

Data: 2018-02-18, 11:45:00

XXVII KONCERT GWIAZDKOWY ZA NAMI!, DOM KULTURY PĘKAŁ W SZWACH...


Mottem tegorocznego XXVII-go Koncertu Gwiazdkowego były słowa św. Jana Bosko „Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać - to najlepsza filozofia”.

Zdjęcia:

GALERIA: XXVII KONCERT GWIAZDKOWY AD. 2018

Data: 2018-01-28, 10:30:00

YACHT CLUB OPTY: KALENDARZ REGAT W 2018 ROKU
Uroczyste podniesienie bandery, które będzie sygnałem rozpoczęcia sezonu nawigacyjnego 2018 w tym roku połączone zostało z Regatami OPTY RACE 2018, podczas których odbędą się zawody Pucharu Śląska w klasie OMEGA.

• 19-20.05.2018 r. - OPTY RACE 2018

• 26.05.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 09.06.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 23.06.2018 r. - Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora

• 08.07.2018 r. - Regaty Samotników

• 22.07.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 19.08.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 01.09.2018 r. - Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

• 15.09.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 22.09.2018 r. - Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II

źródło: Yacht Club OPTY

Data: 2018-01-23, 21:00:00

OD SIEDEMNASTU LAT NA DESKACH W SOKOLNI...


W przedstawieniu bierze udział ponad dwadzieścia osób, przy czym każdego roku pojawiają się nowe twarze, zwłaszcza wśród najmłodszych odtwórców ról aniołków, pastuszków itp.

Zdjęcia:

GALERIA: „JASEŁKA POLSKIE” W WYKONANIU TEATRU KOMANDERÓW AD. 2018

Data: 2018-01-15, 22:00:00

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

   Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje okres od 1 stycznia do 1 lipca 2018 roku oraz o zmianie tras i terminów odbioru odpadów. W związku z powyższym prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowym harmonogramem.

   Dostarczanie harmonogramu do Mieszkańców rozpoczęła również firma MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biurze Obsługi Klienta (PSZOK+BOK - tel. 32 225 65 92, 730 973 707) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK+BOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

Dokument związany:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I półrocze 2018 roku (obowiązuje do 1 lipca 2018 roku)

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2017-12-22, 21:30:00

UWAŻAJMY NA POŁĄCZENIA Z AFRYKI! DZWONIĄ OSZUŚCI! [+243, +225, +255, +245]

   Ponownie pojawiły się sygnały od firm telekomunikacyjnych i ich klientów o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów. Metoda oszukiwania abonentów, najczęściej sieci telefonii komórkowej, polega na wykorzystywaniu skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Zwykle „jeden sygnał” dzwonka odzywa się wieczorem lub w nocy, nie dając szans na odebranie. Oszuści liczą na to, że właściciel numeru oddzwoni, generując tym samym wysoką opłatę za połączenie.

   Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się zazwyczaj numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243 - Demokratyczna Republika Konga, +225 - Wybrzeże Kości Słoniowej, +255 - Tanzania, +245 - Gwinea Bissau) mogą sugerować połączenia krajowe. Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te używane przez polskie sieci komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów. Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam się nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.

   Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki będzie koszt połączenia z danym numerem - połączenia międzynarodowe są droższe - lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

źródło: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Data: 2017-12-12, 20:00:00

POGOŃ IMIELIN MISTRZEM JESIENI!
Nieprawdopodobne jest to, co piłkarze Pogoni Imielin zrobili w ostatnich miesiącach! Trzydzieści siedem punktów, dwanaście wygranych meczów, jeden remis, czterdzieści zdobytych bramek i w rezultacie mistrzostwo rundy jesiennej!

POGOŃ IMIELIN 2:1 (0:1) ISKRA PSZCZYNA

Bramki:
12' 0:1 Prusek Michał, 57' 1:1 Polarz Marcin (z rzutu karnego), 75' 2:1 Wojtaszak Adrian

Napomnienia:
18' Biedrzycki Jacek, 47. Rzepa Sebastian, 72' Bubrowski Sebastian, 74' Pacwa Mateusz, 90' +2 Kocerba Tomasz

Sędziowie:
Grobelny Wiesław - Węgrzyk Maciej, Wycisk Paweł (Rybnik)

Czas gry:
I - 45' +0, II - 45' +4

Widzów:
80

Składy:

POGOŃ (stroje: zielono-czarne): Tworuszka Dawid - Pacwa Mateusz, Bundzyło Łukasz (k), Wojtaszak Adrian, Skrzypek Rafał, Rzepa Sebastian (63. Malina Andrzej), Samek Łukasz (55. Cuber Grzegorz), Polarz Marcin, Cisoń Kamil (46. Matysek Tomasz), Dreszer Mateusz (86. Cisoń Daniel), Bubrowski Sebastian
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Matysek Tomasz, Cisoń Daniel, Nagi Michał, Malina Andrzej, Pope Kamil
I Trener: Rajman Grzegorz
Kierownik Drużyny: Skwara Janusz

Iskra (stroje: czerwono-niebieskie): Rakowski Radosław - Noga Piotr, Wrana Mateusz, Biedrzycki Jacek (k), Komraus Kamil, Borek Jakub (60. Żupa Kacper (85. Grajcarek Michał)), Kocerba Tomasz, Prusek Michał, Żur Andrzej (60. Cempura Tomasz), Zawadzki Tomasz, Mąka Łukasz
Ławka: Kalisz Radosław - Grajcarek Michał, Żupa Kacper, Cempura Tomasz
I Trener: Łukasik Grzegorz
II Trener: Zapała Robert
Kierownik Drużyny: Studzieński Wojciech

=== === === === ===

Pozostałe spotkania:

Urania Ruda Śląska - Ogrodnik Cielmice 0:2 (25.11.2017 r., godz. 11:00)

Sokół Wola - Krupiński Suszec 2:1 (25.11.2017 r., godz. 12:00)

Wawel-Wirek Ruda Śląska - Grunwald Ruda Śląska 3:2 (25.11.2017 r., godz. 13:00)

Podlesianka Katowice - Unia Kosztowy 2:1 (25.11.2017 r., godz. 13:30)

MKS Mysłowice - AKS Mikołów 3:2 (25.11.2017 r., godz. 13:30)

LKS Łąka - Piast Bieruń Nowy 0:2 (04.10.2017 r., godz. 16:00)

Sparta Katowice - Pogoń Nowy Bytom 4:2 (23.09.2017 r., godz. 16:00)

Data: 2017-11-25, 21:30:00

EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN-PÓŁNOC”

   Aktualne informacje dotyczące postępowania pn.: Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Północ” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Imielin w zakładce: „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża Imielin-Północ”.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2017-11-07, 17:30:00

EMOCJE NA IMIELIŃSKIM STADIONIE SIĘGNĘŁY ZENITU...

POGOŃ IMIELIN 2:1 (1:0) LKS ŁĄKA

Bramki:
36' 1:0 Matysek Tomasz (z rzutu karnego), 75' 1:1 Klaja Rafał, 76' 2:1 Rzepa Sebastian

Napomnienia:
32' Habor Mateusz, 45' Skrzypek Rafał, 59' Pławecki Dominik, 62' Skrzypek Rafał, 65' Nagi Nikodem, 70' Tworuszka Dawid, 90' Jędrysik Mateusz, 90'+1 Kocima Mateusz, 90'+7 Matysek Tomasz, po zakończeniu spotkania Klaja Rafał

Wykluczenie:
62' Skrzypek Rafał

Sędziowie:
Serwaczak Marek - Bieniasz Sebastian, Świentek Marta (Zabrze)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +7

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Nagi Michał, Wojtaszak Adrian, Rzepa Sebastian (88. Malina Andrzej), Niewiedział Przemysław (71. Cuber Grzegorz), Cisoń Kamil, Matysek Tomasz, Nagi Nikodem (84. Pope Kamil), Dreszer Mateusz (90.+5 Cisoń Daniel)
Ławka: Tworuszka Dawid - Cuber Grzegorz, Malina Andrzej, Cisoń Daniel, Pope Kamil, Polarz Marcin, Stojak Robert

Łąka (stroje: zielone): Szweda Łukasz - Słomka Adam, Kocima Mateusz, Ryt Mateusz (k), Kraus Damian, Maślorz Andrzej, Larysz Mateusz (46. Szandurski Maciej), Pławecki Dominik, Habor Mateusz, Klaja Rafał, Jędrysik Mateusz
Ławka: Ochodek Artur - Szandurski Maciej, Szewczulak Dawid, Fuchs Patryk

Zdjęcia:

GALERIA: IX KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - LKS ŁĄKA

Data: 2017-10-07, 21:45:00

KZK GOP: MYSŁOWICE - WYŁĄCZENIE Z RUCHU KOŁOWEGO ULICY ORŁA BIAŁEGO
– dotyczy linii nr 44, 77, 77N i 954.

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku z wyłączeniem z ruchu kołowego ul. Orła Białego w Mysłowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Dzierżonia do skrzyżowania z ul. PCK) od 23 września (sobota) do odwołania wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii autobusowych nr: 44, 77, 77N i 954.

• Linia nr 44 po obsłudze przystanku „Krasowy Kościelniaka 147” skieruje się ulicami: Kościelniaka, Plebiscytową i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska” i „Krasowy Plebiscytowa”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia”, „Wesoła Dzierżonia” i „Wesoła Rynek”.

• Linie nr 77 i 77N po obsłudze przystanku „Krasowy Skrzyżowanie” skierują się ulicami: Plebiscytową i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Dąbrówki”, „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska” i Krasowy Plebiscytowa”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia”, „Wesoła Dzierżonia” i „Wesoła Rynek”.

• Linia nr 954 po obsłudze przystanku „Krasowy Skrzyżowanie” skieruje się ulicami: Plebiscytową, Krasowską, Murckowską i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Dąbrówki”, „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska”, „Ławki Kościół”, „Ławki Kasprowicza”, „Wesoła Piastów Śląskich” i „Wesoła Rynek”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia” i „Wesoła Dzierżonia”.

   Dla ww. linii na czas trwania objazdu zostanie utworzony przystanek „Wesoła Piastów Śląskich” w tymczasowej lokalizacji na ul. Kopalnianej w kierunku przystanku Kopalni Wesoła.

źródło: KZK GOP

Data: 2017-09-20, 20:15:00

„TOUR de IMIELIN” ZA NAMI!
Po raz trzynasty miłośnicy rowerowych zmagań wzięli udział w Kolarskim Kryterium Ulicznym, które odbyło się w sobotę 9 września w Imielinie. W zawodach łącznie uczestniczyło 259 zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy. Nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych miłośników rowerowej rywalizacji, w każdym wieku. Specjalnie dla nich przygotowano wyścigi na dystansie dostosowanym do wieku uczestników.

XIII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne w Imielinie
09.09.2017 r.

ZABAWA ROWEROWA 8 LAT I MŁODSI

• dziewczynki:

1. Stolarz Jagoda (POL, Imielin)
2. Pielorz Małgorzata (POL, Imielin)
3. Mąsior Alicja (POL, Przeciszów)
4. Honc Amelia (POL, Imielin)
5. Pielorz Krystyna (POL, Imielin)
6. Sacharczuk Kinga (POL, Rydułtowy)
7. Proksa Laura (POL, Imielin)
8. Rzepka Anna (POL, Oświęcim)
9. Kwiecień Kasia (POL, Imielin)
10. Stolarz Karina (POL, Imielin)
11. Buczek Michalina (POL, Imielin)

Najmłodsza zawodniczka: Karina Stolarz (Imielin)

• chłopcy:

1. Bączkowski Ksawery (POL, Lędziny)
2. Kaiser Michał (POL, Imielin)
3. Młotkiewicz Tobiasz (POL, Lęciny)
4. Kudzia Jan (POL, Imielin)
5. Stępień Mikołaj (POL, Imielin)
6. Kudzia Bartosz (POL, Imielin)
7. Goik Maksymilian (POL, Chełm Śląski)
8. Kwiecień Wojtek (POL, Imielin)
9. Szendera Dominik (POL, Imielin)
10. Sacharczuk Paweł (POL, Rydułtowy)
11. Goik Franciszek (POL, Chełm Śląski)
12. Żurek Bartłomiej (POL, Imielin)
13. Brol Mateusz (POL, Chełm Śląski)

Najmłodszy zawodnik: Bartłomiej Żurek (Imielin)

ZABAWA ROWEROWA 9-10 LAT

• dziewczęta:

1. Hartman Nadia (POL, Szkółka Kol. Wodzisław Śląski)
2. Sacharczuk Maja (POL, Szkółka Kolarska Rydułtowy)
3. Kaczkowska Maja (POL, Jaworze)
4. Jęderko Małgorzata (POL, MGLKS Błękitni Paula-Trans)
5. Palgyiova Klara (CZE, Stara Ves)

• chłopcy:

1. Olszar Franciszek (POL, Cieszyn)
2. Macko Daniel (CZE, CK Olimpik Trnava)
3. Domagała Piotr (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
4. Grabowy Szymon (POL, Chrzanów)
5. Drabek Jan (POL, Mysłowice)
6. Skrzyszowski Paweł (POL, Mszana)
7. Szendera Bartos (POL, Imielin)

=== === === === === === === ===

ŻAKINI

1. Hlbocka Petra (SVK, Cyklisticky Klub Olimpik Trnava)
2. Marek Marta (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
3. Tokarska Milena (POL, MGLKS Błękitni Paula-Trans)

ŻAK

1. Zaprazny Tomas (SVK, Cyklisticky Klub Olimpik Trnava)
2. Barczyk Aleksander (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
3. Pridal Tobias (CZE, TJ Unicov)
---
4. Nowak Łukasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
16. Buda Piotr (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
22. Twardoch Jeremiasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
30. Błonkała Kamil (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIORKI MŁODSZE

1. Stępień Karolina (POL, LSKK Lityński Bełchatów)
2. Dąbrowska Małgorzata (POL, LKS Atom Boxmet Dzierżoniów)
3. Włodarczyk Dominika (POL, MLKS Wieluń)

JUNIOR MŁODSZY

1. Mielczarek Miłosz (POL, KS Społem Ulisse Central Łódź)
2. Byczkowski Jakub (POL, UKS Moto Agbud Stelweld J.LA)
3. Stelczyk Maciej (POL, UKS Moto Agbud Stelweld J.LA)
---
4. Rzepka Robert (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
11. Szary Jan (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

MŁODZICZKA

1. Manowska Małgorata (POL, LKUKS Psczyna DSR Author)
2. Bolenda Agnieszka (POL, LIV Feniks Womens Cycling TE)
3. Dąbrowska Julia (POL, LKS Ziemia Opolska)

MŁODZIK

1. Lewandowski Jakub (POL, KS Społem Ulisse Central Łódź)
2. Lenart Dawid (POL, UKS Sokół Kęty)
3. Wąsowicz Kajetan (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
---
9. Żymła Mikołaj (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
31. Szymura Łukasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
32. Gottschling Krzysztof (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIORKA

1. Rysz Kaja (POL, ZKS Stal Rzeszów)
2. Jajczak Marta (POL, MLKS Wieluń)
3. Tonder Sara (POL, LKS Atom Boxmet Dzierżoniów)
---
7. Dymek Ewa (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
9. Gałas Alicja (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
10. Piekorz Monika (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIOR

1. Palicka Hynek (CZE, ACK Stara Ves Nad Ondrejnici)
2. Migas Dawid (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)
3. Manowski Mateusz (POL, LKUKS Psczyna DSR Author)
---
8. Nowak Mateusz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
9. Młotkiewicz Przemysław (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
13. Sitko Adrian (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
15. Tyndel Eryk (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

ORLICZKA

1. Rutkowska Natalia (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)
2. Kaczkowska Justyna (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
3. Karasiewicz Karolina (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)

ORLIK - U23

1. Pękala Piotr (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)
2. Soliński Patryk (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)
3. Górecki Patryk (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)

Zdjęcia:

GALERIA: XIII OGÓLNOPOLSKIE KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE - IMIELIN '2017

Data: 2017-09-10, 23:00:00

FALSTART REZERW POGONI...

JÓZEFKA CHORZÓW 5:1 (4:1) POGOŃ II IMIELIN

Bramki:
18' 1:0 Watoła Dominik, 19' 2:0 Przybyszewski Mateusz, 21' 3:0 Przybyszewski Mateusz, 24' 4:0 Milkiewicz Patryk, 34' 4:1 Skiba Sebastian, 88' 5:1 Strzebińczyk Mateusz

Sędziowie:
Janas Piotr - Cyroń Tomasz, Szczepanik Tomasz (Katowice)

Czas gry:
I - 45'+0, II - 45'+3

Widzów:
50

Składy:

Józefka (stroje: niebieskie): Książek Bartosz - Gałek Igor (46. Prokop Adam), Kocyba Robert (k)(90. Sroka Michał), Krysiak Harald, Kuza Robert, Kubicki Dawid (46. Probierz Przemysław), Przybyszwski Mateusz (87. Skrago Bartosz), Watoła Dominik (60. Grzeliński Krystian), Milkiewicz Patryk (82. Adamczyk Łukasz), Wojtasiewicz Mateusz, Strzebińczyk Mateusz
Ławka: Heisig Kuba - Probierz Przemysław, Prokop Adam, Skrago Bartosz, Grzeliński Krystian, Sroka Michał, Adamczyk Łukasz

POGOŃ (stroje: bordowo-żółte): Urbańczyk Radosław - Stęchły Arkadiusz (65. Malina Łukasz), Pacwa Wojciech (k), Komandera Paweł (46. Stadler Łukasz), Chechelski Szymon (81. Michałowy Wojciech), Kamiński Paweł (46. Bara Dawid), Panol Tomasz (75. Grzybowski Mateusz), Goczoł Roman, Skiba Sebastian, Przecherka Łukasz, Kubiczek Dawid
Ławka: --- - Stadler Łukasz, Malina Łukasz, Bara Dawid, Michałowy Wojciech, Grzybowski Mateusz

Zdjęcia:

GALERIA: I KOLEJKA KLASY B SEZONU 2017/18: JÓZEFKA CHORZÓW - POGOŃ II IMIELIN

Data: 2017-09-03, 14:30:00

TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE
W Święto Matki Boskiej Częstochowskiej przy kapliczce odprawiana jest uroczysta Msza Święta w intencji Naszego Miasta, jego Mieszkańców, Radnych Rady Miasta Imielin, Burmistrza, pracowników Urzędu i ich rodzin oraz kapłanów kończących swoją posługę w Naszej Parafii.

Zdjęcia:

GALERIA: TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE A.D. 2017

Data: 2017-08-27, 11:00:00

NASZA POGOŃ LEPSZA...

POGOŃ IMIELIN 4:0 (2:0) POGOŃ NOWY BYTOM

Bramki:
41' 1:0 Niewiedział Przemysław, 44' 2:0 Niewiedział Przemysław, 48' 3:0 Cisoń Kamil, 85' 4:0 Niewiedział Przemysław

Napomnienia:
38' Skrzypek Rafał, 59' Nagi Nikodem, 78' Szymański Mariusz

Sędziowie:
Drobot Bogdan - Szymanek Grzegorz, Potyka Dawid (Katowice)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +2

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Polarz Marcin, Bundzyło Łukasz (k), Skrzypek Rafał, Malina Andrzej, Wojtaszak Adrian (65. Cisoń Daniel), Cisoń Kamil, Bubrowski Sebastian (60. Rzepa Sebastian), Matysek Tomasz (74. Pope Kamil), Niewiedział Przemysław, Nagi Nikodem (70. Cuber Grzegorz)
Ławka: Przecherka Łukasz - Rzepa Sebastian, Cisoń Daniel, Cuber Grzegorz, Pope Kamil, Botsch Tomasz, Nagi Michał

Pogoń (stroje: granatowe): Mickiewicz Grzegorz - Szymański Mariusz, Seiler Adam, Piechaczek Jakub, Roszak Patryk (71. Markiefka Bartosz), Bargiez Sławomir, Dynek Mateusz, Ilnicki Beniamin, Zięcik Michał (k), Matysek Tomasz (46. Cioch Wiktor), Iwański Artur
Ławka: Babka Szymon - Markiefka Bartosz, Cioch Wiktor

Zdjęcia:

GALERIA: III KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - POGOŃ NOWY BYTOM

Data: 2017-08-26, 14:30:00

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO...

KRUPIŃSKI SUSZEC 1:2 (0:2) POGOŃ IMIELIN

Bramki:
19' 0:1 Cisoń Kamil, 37' 0:2 Nagi Nikodem, 90'+3 1:2 Skrzypek Rafał (samobójcza)

Napomnienia:
10' Paździor Paweł, 56' Matysek Tomasz, 63' Parchański Michał, 63' Nagi Nikodem, 76' Palarczyk Sebastian

Sędziowie:
Chudy Andrzej - Izydorczyk Tomasz, Witulski Sebastian (Zabrze)

Czas gry:
I - 45'+0, II - 45'+4

Widzów:
30

Składy:

Krupiński (stroje: biało-czarne): Parchański Jan - Wieczorek Daniel, Paździor Paweł, Mikołajec Kamil, Palarczyk Sebastian (80. Król Patryk), Sałek Wojciech, Parchański Michał, Neumann Arkadiusz, Góra Łukasz (k), Skaźnik Dawid (70. Smajdor Paweł), Biber Tomasz
Ławka: Biber Wojciech - Zielonka Daniel, Król Patryk, Smajdor Paweł, Grabiec Roman, Gajek Daniel

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Kamil, Cisoń Daniel (62. Malina Andrzej), Pacwa Mateusz, Wojtaszak Adrian, Matysek Tomasz, Bubrowski Sebastian (90'+4. Przecherka Łukasz), Niewiedział Przemysław (73. Nagi Michał), Nagi Nikodem (70. Cuber Grzegorz)
Ławka: Zych Dawid - Cuber Grzegorz, Nagi Michał, Malina Andrzej, Botsch Tomasz, Przecherka Łukasz, Chechelski Szymon

Zdjęcia:

GALERIA: II KOLEJKA SEZONU 2017/18: KRUPIŃSKI SUSZEC - POGOŃ IMIELIN

Data: 2017-08-19, 21:15:00

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW W DRUGIEJ POŁOWIE...
Przegrywali 0:2, ale pokazali charakter!

POGOŃ IMIELIN 2:2 (0:2) SOKÓŁ WOLA

Bramki:
19' 0:1 Jażdżewski Jakub (z rzutu karnego), 31' 0:2 Więckowski Bartłomiej, 54' 1:2 Niewiedział Przemysław, 78' 2:2 Skrzypek Rafał

Napomnienia:
47' Skrzypek Rafał, 70' Stawowy Aleksander, 70' Więckowski Bartłomiej, 77' Kaczmarczyk Dawid, 87' Jucha Jakub

Sędziowie:
Zarzycki Wojciech - Skalski Piotr, Rafalski Wojciech (Bytom)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +3

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Cisoń Daniel, Wojtaszak Adrian, Pacwa Mateusz (65. Nagi Michał), Niewiedział Przemysław, Bubrowski Sebastian, Matysek Tomasz, Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Kamil, Przecherka Łukasz (46. Malina Andrzej)
Ławka: Zych Dawid - Malina Andrzej, Nagi Michał, Chechelski Szymon, Botsch Tomasz

Sokół (stroje: biało-czarne): Kwaśniewski Piotr - Bereza Marcin, Koczy Bartosz, Kędziora Kacper, Jucha Jakub, Hamerla Dawid (k) (64. Stawowy Aleksander), Sosna Adrian, Jażdżewski Jakub (74. Kaczmarczyk Dawid), Bula Piotr, Faruga Jakub (78. Jarnot Mariusz), Więckowski Bartłomiej (57. Pochopień Michał)
Ławka: Kołek Wojciech - Jarnot Mariusz, Pala Gabriel, Stawowy Aleksander, Kaczmarczyk Dawid, Pochopień Michał

Zdjęcia:

GALERIA: I KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - SOKÓŁ WOLA

Data: 2017-08-12, 20:00:00

OSZUŚCI ZNOWU DALI O SOBIE ZNAĆ...
Policja apeluje o ostrożność!

   Oszuści podający się za policjantów i usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób znów dali o sobie znać. Kilka dni temu w naszym województwie doszło do kilku takich przypadków. Część z osób nie dała się nabrać i powiadomiła o sytuacji policję. Niestety, niektórzy wypłacili pieniądze i przekazali je oszustom. Dlatego ponownie apelujemy do Państwa - bądźcie ostrożni, gdy zadzwoni Wasz telefon i rozmówca poprosi o pilną gotówkę! Nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom, które podają się za członków rodziny czy policjantów bądź proszą o przekazanie pieniędzy osobie pośredniczącej!

   Każda z prób oszustwa wyglądała podobnie. Mężczyzna kontaktował się telefonicznie ze starszymi mieszkańcami naszego województwa i podając się za policjanta twierdził, że prowadzi sprawę oszustów kradnących pieniądze z bankowych kont. Próbował w ten sposób przekonać rozmówców do przekazania mu dostępu do konta bądź przelania pieniędzy na wskazane przez niego konto. Część osób nie uwierzyła oszustowi, rozłączyła się i powiadomiła o zdarzeniu Policję. Niestety, niektórzy dali się nabrać i przekazali, często całe swoje oszczędności, przestępcom.

   Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła ostrożność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.

UWAGA!

• Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach często charakterystycznych dla osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.

• Dla wywarcia większego wrażenia oszuści coraz częściej podszywają się też za urzędnika lub przedstawiciela danej organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego lub policjantami, a pieniądze są potrzebne na „wykupienie z problemów” członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy.

• W rozmowie oszuści zawsze proszą o dyskrecję.

• Po wyrażeniu zgody na przekazanie pieniędzy, zgłasza się po nią ktoś inny, zapowiedziany przez oszusta, jako osoba godna zaufania, która w imieniu rzekomego stróża prawa odbiera pieniądze. Często oszuści umawiają się na spotkanie przed bankiem, aby szybko zabrać gotówkę. Czasem proszą o pozostawienie pieniędzy we wskazanym przez siebie miejscu, np. w koszu na śmieci. W ten sposób oszuści wyłudzają pieniądze w kwocie od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Pokrzywdzeni często tracą oszczędności całego życia.

Jak się ustrzec:

• Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.

• Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

• Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Nie reagujmy pochopnie na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny.

• Bliscy mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. W większości przypadków mamy numer telefonu do członków naszej rodziny. Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności.

   Podobne sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub sąsiadom. Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej a także sąsiedzkiej:

• Reagujmy, kiedy widzimy lub mamy sygnały, że ktoś podejrzany „kręci” się w pobliżu naszego krewnego, sąsiada albo miejsca jego zamieszkania.

• Zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza niepokój.

• Zapiszmy numer rejestracyjny pojazdu, którym się taka osoba porusza. Podzielmy się wiedzą o sposobie działania sprawców z osobami najbardziej zagrożonymi - seniorami. Ostrzeżmy ich, nim będzie za późno.

• O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2017-07-25, 9:00:00
PROGNOZA POGODY:
Pogoda Imielin z serwisu

GALERIA ZDJĘĆ:


KLASA OKRĘGOWA
sezon 2017/2018
Pogoń Imielin - Unia Kosztowy

KULTURA:


Dom Kultury „Sokolnia”
Harmonogram zajęć i imprez
czerwiec-lipiec 2018

INFORMATOR::


Komunikacja
na terenie miasta Imielin

RELIGIA:


Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Ogłoszenia Parafialne

MAPA BURZOWA POLSKI:
Mapa burzowa Polski

   Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

   Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 1


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Unia Kosztowy 30 76 24 4 2 91 : 21
2. Podlesianka Katowice 30 75 23 6 1 92 : 26
3. Pogoń Imielin 30 71 23 2 5 84 : 33
4. AKS Mikołów 30 66 21 3 6 88 : 34
5. Iskra Pszczyna 30 54 17 3 10 66 : 44
6. Ogrodnik Cielmice 30 44 12 8 10 57 : 43
7. Sparta Katowice 30 42 13 3 14 74 : 59
8. LKS Łąka 30 42 13 3 14 58 : 57
9. Piast Bieruń Nowy 30 41 12 5 13 53 : 51
10. Urania Ruda Śląska 30 40 13 1 16 53 : 58
11. MKS Mysłowice 30 38 10 8 12 49 : 46
12. Sokół Wola 30 34 10 4 16 47 : 72
13. Wawel-Wirek Ruda Śląska 30 27 8 3 19 41 : 67
14. Krupiński Suszec 30 20 5 5 20 39 : 84
15. Pogoń Nowy Bytom 30 18 5 3 22 38 : 104
16. Grunwald Ruda Śląska 30 1 0 1 29 16 : 147

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
XXX Kolejka


Sobota
09.06.2018 r.
godz. 17:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń
Imielin
1:0 (0:0) Sparta
Katowice

Pozostałe spotkania:

Piast Bieruń Nowy - MKS Mysłowice
1:3 (09.06.2018 r., godz. 11:00)

Urania Ruda Śląska - Sokół Wola
3:1 (09.06.2018 r., godz. 11:00)

Iskra Pszczyna - Grunwald Ruda Śląska
4:0 (wo) (09.06.2018 r., godz. 11:00)

Unia Kosztowy - AKS Mikołów
3:0 (09.06.2018 r., godz. 17:00)

Podlesianka Katowice - Wawel-Wirek Ruda Śląska
6:1 (09.06.2018 r., godz. 17:00)

LKS Łąka -Krupiński Suszec
5:2 (09.06.2018 r., godz. 17:00)

Ogrodnik Cielmice - Pogoń Nowy Bytom
2:0 (09.06.2018 r., godz. 17:00)

 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA „B” - GRUPA KATOWICE


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Józefka Chorzów 18 47 15 2 1 76 : 16
2. Gwiazda Ruda Śląska 18 37 12 1 5 74 : 26
3. Zantka Chorzów 18 34 10 4 4 43 : 27
4. Pogoń II Imielin 18 34 11 1 6 59 : 37
5. Slavia II Ruda Śląska 18 31 10 1 7 62 : 42
6. Wawel-Wirek II Ruda Śląska 18 24 8 0 10 54 : 55
7. Kamionka Mikołów 18 23 7 2 9 51 : 60
8. Naprzód II Lipiny 18 19 6 1 11 35 : 73
9. Jastrząb II Bielszowice 18 11 3 2 13 37 : 93
10. Pogoń II Nowy Bytom 18 3 1 0 17 9 : 71

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA „B”
XVIII Kolejka


Niedziela
10.06.2018 r.
godz. 11:00

Ruda Śląska

Slavia II
Ruda Śląska
3:5 Pogoń II
Imielin

Pozostałe spotkania:

Naprzód II Lipiny - Józefka Chorzów
0:9 (10.06.2018 r., godz. 11:00)

Jastrząb II Bielszowice - Gwiazda Ruda Śląska
1:1 (10.06.2018 r., godz. 11:00)

Kamionka Mikołów - Wawel-Wirek II Ruda Śląska
4:1 (10.06.2018 r., godz. 11:00)

Zantka Chorzów - Pogoń II Nowy Bytom
3:0 (wo) (10.06.2018 r., godz. 11:00)

 

 ODNOŚNIKI: MIASTO  


 ODNOŚNIKI: POWIAT  


 ODNOŚNIKI: REGION  


 

.: (c) 2006-2018 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

Ten serwis używa cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.