Strona główna   

Parafia | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Przedszkole Miejskie | MSK | MOPS | Urząd Miasta | SPI | Pogoń Imielin | MKS Imielin | MCK   

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

PIŁKA NOŻNA: IV KOLEJKA KLASY B

W dniu 29 września 2019 r. (niedziela) o godz. 11:00
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY B

pomiędzy:
Pogoń II Imielin - Jastrząb II Bielszowice

Data publikacji: 22.09.2019 r.

SIATKÓWKA: I KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET
Nasze siatkarki wracają na parkiet!

SMS PZPS III Szczyrk - GS UKS Krzanowice
(28.09.2019 r., godz. 15:00)

UKS Sokół '43 Katowice - BKS Stal Bielsko-Biała
(28.09.2019 r., godz. 16:00)

MKS Dwójka Zawiercie - JKS SMS Jastrzębie
(28.09.2019 r., godz. 18:00)

MKS Zorza Wodzisław Śląski - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna
(28.09.2019 r., godz. 18:00)

VC Victoria MOSiR Cieszyn - KS Burza MOSiR Mikołów
(28.09.2019 r., godz. --:--)

MOSiR Polonia Łaziska Górne - MKS Imielin
(29.09.2019 r., godz. 18:00)

Data publikacji: 21.09.2019 r.

NIE DLA CZADU!
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Co to jest tlenek węgla?

   Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

   Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.

   Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

   Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarną - tel. 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.

   Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

źródło: ulotka akcji: Nie dla czadu!

Data publikacji: 21.09.2019 r.

SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 25 września 2019 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Wybór ławników na kadencję w latach 2020-2023.

6. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.

7. Komunikacja w mieście.

8. Promocja miasta.

9. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Nowozachęty w Imielinie,
b) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin,
c) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin,
d) w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie,
e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok.

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11. Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12. Sprawy bieżące Rady Miasta.

13. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 21.09.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: IX KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ...

W dniu 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 11:00
na boisku w Katowicach przy ulicy Stęślickiego 6
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Sparta Katowice - Pogoń Imielin

Data publikacji: 21.09.2019 r.

ZTM: ZOSTAW SAMOCHÓD W DOMU!

   Już 22 września, czyli w najbliższą niedzielę, jak co roku odbędzie się Europejski Dzień Bez Samochodu. Do jego obchodów dołącza się również Zarząd Transportu Metropolitalnego. Będzie można skorzystać z transportu publicznego zupełnie za darmo.

   Tego dnia do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są pasażerowie posiadający ze sobą ważny dowód rejestracyjny pojazdu silnikowego (oryginał).

   Akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do korzystania z transportu publicznego oraz do kształtowania odpowiednich wzorców proekologicznych.

   Europejski Dzień Bez Samochodu jest zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który odbywa się w państwach europejskich od 2002 roku w dniach od 16 do 22 września, w którego obchodach uczestniczy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Zarząd Transportu Metropolitalnego, jako jednostka budżetowa Metropolii.

źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego

Data publikacji: 21.09.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: VIII KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ...

W dniu 22 września 2019 r. (niedziela) o godz. 16:00
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Pogoń Imielin - MKS Siemianowiczanka

Data publikacji: 21.09.2019 r.

JESIENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
– nie dotykaj szczepionek!

   Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 18.09. - 27.09.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

   Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2. W sumie na terenie województwa śląskiego podczas jesiennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

   Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

   Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

   Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

   Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

   Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995 r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

   W 2019 roku ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego: gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim; gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś w powiecie gliwickim; powiatu kłobuckiego; gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim; powiatu raciborskiego; gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim; gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data publikacji: 08.09.2019 r.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W IMIELINIE

   W tym roku już po raz 5. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczną przygodę uniwersytecką w ramach organizowanych wykładów, zajęć i warsztatów.

   Jak co roku zapraszamy naszych obecnych słuchaczy oraz nowych kandydatów do czynnego udziału w zaplanowanych zajęciach. Tym razem zaproponujemy Państwu wykłady i zajęcia o tematyce związanej m.in. ze zdrowiem, historią, zdrowym odżywianiem, ekologią, psychologią, czy treningiem pamięci. Dołożymy starań, aby zdobywana wiedza miała praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. W odpowiedzi na potrzeby naszych słuchaczy chcemy zaprosić Państwa do udziału w warsztatach ruchowych.

   Wiemy jak ważna jest wspólnota, dlatego chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w spotkaniach integracyjnych oraz wspólnych wycieczkach, które razem z Wami chcielibyśmy organizować.

   Organem dbającym o sprawne funkcjonowanie jest Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z Miastem Imielin. Patronat naukowy nad UTW sprawuje Akademia Ignatianum w Krakowie.

Informacji dotyczących zapisów udzielają:
• koordynator UTW – Jadwiga Mikunda - tel. 32 225 59 92;
• Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54 134 - pracownicy Biblioteki Miejskiej tel. 32 22 55 070.

   Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając zajęcia warsztatowe. Nowi słuchacze mają obowiązek wypełnić Kwestionariusz osobowy.

   Formularze należy składać w Bibliotece Miejskiej lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin do dnia 7 października 2019 r.

   Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 7 października 2019 roku o godz. 15.30 w Domu Kultury „Sokolnia”.

Dokumenty związane:

Deklaracja Słuchacza - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Deklaracja Słuchacza - Uniwersytet Trzeciego Wieku - wersja edytowalna.

Kwestionariusz Słuchacza - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kwestionariusz Słuchacza - Uniwersytet Trzeciego Wieku - wersja edytowalna.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 08.09.2019 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA...

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zaprasza na spotkanie informacyjne: Prawa i obowiązki osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyć będzie pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udzieli informacji w zakresie praw i obowiązków względem ZUS.

   Spotkanie odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tychach al. Niepodległości 60 sala 402 IV piętro.

=== === === === ===

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach zaprasza na spotkanie informacyjne: Zmiany w zakresie kas rejestrujących.

   Spotkanie odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tychach al. Niepodległości 60 sala 402 IV piętro.

źródło: Urząd Skarbowy w Tychach

Data publikacji: 08.09.2019 r.

KOLEJE ŚLĄSKIE: KOREKTA ROZKŁADU JAZDY

   W najbliższą niedzielę (01.09.) rozkład jazdy Kolei Śląskich ulegnie zmianom, które wynikają z prac remontowych prowadzonych przez PKP PLK. Na niektórych liniach, w związku z prowadzonymi pracami pojawi się zastępcza komunikacja autobusowa. Miło nam poinformować, że w rozkładzie jazdy pojawią się nowe kursy, wprowadzone w ramach współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.

S8: Oświęcim - Katowice - Bytom - Tarnowski Góry - Lubliniec

• Na wielu odcinkach linii S8 będą prowadzone prace torowe, które nie spowodują jednak istotnych utrudnień, a co najwyżej kilkuminutowe przesunięcia rozkładu jazdy pociągów.

• Dzięki dofinansowaniu z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pasażerowie będą mogli podróżować w dni robocze dwoma nowymi parami pociągów Katowice – Tarnowskie Góry – Katowice.

   Szkody górnicze na różnych odcinkach relacji Katowice - Oświęcim mogą powodować kilkuminutowe opóźnienia na stacjach pośrednich. Przed stacjami Mysłowice oraz Oświęcim zwiększono rozkładowy czas przejazdu aby umożliwić odrobienie opóźnienia.

Plik związany:

Liniowy Rozkład Jazdy od 1 IX do 19 X (stan na dzień 23 VIII 2019)

źródło: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Data publikacji: 31.08.2019 r.

STYPENDIA NAUKOWE
Uczniowie, mieszkańcy Imielina uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I–III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

   Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2018/2019 został:

1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia;
2. Laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

   Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji lub osoby zgłaszającej  (nazwa lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie.

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

a) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,
b) dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,
c) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

   Bliższych informacji udziela Referat EZKS Urzędu Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 134, 32 22 54 136.

Dokumenty związane:

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin - wersja edytowalna.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 30.08.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: EMOCJE W KOŃCÓWCE MECZU SIĘGNĘŁY ZENITU!


Marcin Pieniążek w 53. minucie spotkania zdobył honorową bramkę dla Pogoni.

POGOŃ IMIELIN 1:2 (0:1) NIWY BRUDZOWICE

Bramki:
45. 0:1 Majchrzak Mateusz, 53. 1:1 Pieniążek Marcin, 90.+3 1:2 Kędzierski Bartłomiej (z rzutu karnego)

Napomnienia:
60. Gadaj Michał, 86. Polarz Marcin, 88. Bielawski Rafał

Wykluczenia:
88. Bielawski Rafał

Sędziowie:
Wajda Tomasz - Dudka Tomasz, Hudecki Marcin (Żywiec)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +4

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: zielono-czarne): Dziurowicz Marcin - Cisoń Daniel, Kalwasiński Michał (46. Żak Maciej), Sierka Kamil (85. Szluzy Marcin), Bielawski Rafał, Pieniążek Marcin, Koster Kamil (77. Chechelski Szymon), Polarz Marcin, Starzyński Sylwester, Gadaj Michał (75. Słomski Karol), Cisoń Kamil (k) (67. Polak Jan)
Ławka: Iwaniuk Piotr - Polak Jan, Słomski Karol, Szluzy Marcin, Chechelski Szymon, Żak Maciej, Stachoń Łukasz

Niwy (stroje: niebieskie): Ciszewski Wojciech - Kruczek Maciej, Grunt Rafał, Stemplewski Patryk (k), Gbadegeshin Ojo, Rybak Bartłomiej, Bogacki Filip (70. Szydłowski Kamil), Marek Dawid (90. Tokarz Szymon), Majchrzak Mateusz (80. Prysak Mateusz), Ducki Łukasz, Kędzierski Bartłomiej
Ławka: Lorek Dominik - Prysak Mateusz, Tokarz Szymon, Szydłowski Kamil

Zdjęcia:

GALERIA: IV KOLEJKA SEZONU 2019/20: POGOŃ IMIELIN - NIWY BRUDZOWICE

Data publikacji: 29.08.2019 r.

JUBILEUSZOWA JESIEŃ ORGANOWA...
20. Festiwal Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Powiat Bieruńsko-Lędziński,
Miasto Bieruń - Bieruński Ośrodek Kultury,
Miasto Lędziny - Miejski Ośrodek Kultury,
Miasto Imielin - Miejskie Centrum Kultury,
Gmina Bojszowy i Gmina Chełm Śląski

zapraszają na:

XX Jubileuszowy Festiwal Jesień Organowa
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
.

KONCERT PIERWSZY - INAUGURACJA FESTIWALU
8 września, godz. 17.30
Lędziny-Hołdunów - Kościół Chrystusa Króla

Wykonawcy:
Henryk Jan Botor - pozytyw, organy; Firlus/Pastuszka/Firlus Ensemble: Martyna Pastuszka - skrzypce, Aleksandra Radwańska - skrzypce, Szymon Stochniol - altówka, Krzysztof Firlus - viola da gamba, Anna Firlus - klawesyn.

W programie:
Mistrzowie Baroku - Bach, Haendel, Telemann.

KONCERT DRUGI
15 września, godz. 18.00
Bieruń Stary - Kościół św. Bartłomieja Apostoła

Wykonawcy:
Piotr Pławner (Szwajcaria) - skrzypce; Roman Jochymczyk - organy.

W programie:
Erwin Schulhoff, Josef Seger, Jiri Cart, Frantisek Xaver Brixi, Antonin Kamel, Jan Krtitel Vanhal, Bedrich Ludvik Benda.

KONCERT TRZECI
22 września, godz. 16.30
Lędziny - Kościół św. Klemensa

Wykonawcy:
Marek Kudlicki (Austria) - organy; Tomasz Suchowierzch - fagot.

W programie:
Jeremiah Clarke, Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Władysław Żeleński, Gordon Jacob, Augustyn Bloch.

KONCERT CZWARTY
29 września, godz. 17.00
Imielin - Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej

Wykonawcy:
Rafał Kozubek - organy; Michał Urbańczyk - klarnet.

W programie:
Dietrich Buxtehude, Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann Sebastian Bach, Jules Massenet, Moritz Brosig, Aaron David Miller, Petr Eben.

KONCERT PIĄTY
6 października, godz. 17.00
Bieruń Nowy - Kościół św. Barbary

Wykonawcy:
Julian Gembalski - organy.

W programie:
Georg Muffat, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart.

KONCERT SZÓSTY
13 października, godz. 16.00
Bieruń Stary - Kościół św. Walentego

Wykonawcy:
Marcin Szelest - pozytyw, dyrygent, kierownik artystyczny; Zespół Harmonia Sacra: Joanna Radziszewska-Sojka - sopran, Anna Zawisza - sopran, Andrzej Zawisza - bas, Marcin Szelest - organy.

W programie:
Marcin Milczewski, Giovanni Battista Cocciola, Hans Leo Hassler, Mikołaj Zieliński, Lodovico Grossi da Viadana, Franciszek Lilius, Giovanni Valentini, Tarquinio Merula, Marco Scacchi.

KONCERT SIÓDMY
20 października, godz. 18.00
Chełm Śląski - Kościół Trójcy Przenajświętszej

Wykonawcy:
Wacław Golonka - organy; Marcin Wolak - bas/baryton; Chór Śląskiej Izby Lekarskiej CAMES pod dyr. Doroty Dziełak-Szczepan.

W programie:
Johann Sebastian Bach, Stanisław Moniuszko, Mieczysław Surzyński.

KONCERT ÓSMY - ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
27 października, godz. 17.00
Bojszowy Nowe - Kościół N.M.P. Uzdrowienia Chorych

Wykonawcy:
Patryk Pfeifer - organy; Zespół Carrantuohill - Celtic Dream.

W programie:
improwizacje organowe w stylu barokowym i romantycznym.

Serdecznie zapraszamy!

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data publikacji: 27.08.2019 r.

TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE
W Święto Matki Boskiej Częstochowskiej przy kapliczce odprawiana jest uroczysta Msza Święta w intencji Naszego Miasta, jego Mieszkańców, Radnych Rady Miasta Imielin, Burmistrza, pracowników Urzędu i ich rodzin oraz kapłanów kończących swoją posługę w Naszej Parafii.


Kapliczka została zbudowana w 1706 roku, w miejscu drewnianej, która spłonęła ok. roku 1700 od uderzenia pioruna. Od czasu uzyskania samorządności, kapliczką opiekuje się Urząd Miasta, a ludność otacza ją opieką i czcią...

Zdjęcia:

GALERIA: TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE A.D. 2019

Data publikacji: 26.08.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: AWANSE I SPADKI Z KLASY OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2019/20

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy Okręgowej bierze udział 100 drużyn podzielonych na sześć grup rozgrywkowych:
grupa 1: Bytom-Zabrze (16 zespołów);
grupa 2: Częstochowa-Lubliniec (16 zespołów);
grupa 3: Racibórz-Rybnik (18 zespołów);
grupa 4: Katowice-Sosnowiec (18 zespołów);
grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy (16 zespołów);
grupa 6: Skoczów-Żywiec (16 zespołów).

2. W sezonie 2020/2021 grupy 1, 2, 4, 5 i 6 będą liczyły po 16 zespołów, a grupa 3 będzie składała się z 18 zespołów.

3. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2019/2020 zajmą 1. miejsce w każdej z grup awansują bezpośrednio do IV ligi. W przypadku rezygnacji jednego z zespołów awans uzyska drużyna, która zajęła 2. miejsce.

4. Z Klasy Okręgowej do właściwych terytorialnie Klas A spadną drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2019/2020 zajmą miejsca:
1) 14., 15. i 16. w grupie Bytom-Zabrze;
2) 14., 15. i 16. w grupie Częstochowa-Lubliniec;
3) 16., 17. i 18. w grupie Racibórz-Rybnik;
4) 14., 15., 16., 17. i 18. w grupie Katowice-Sosnowiec;
5) 14., 15. i 16. w grupie Bielsko-Biała-Tychy;
6) 14., 15. i 16. w grupie Skoczów-Żywiec.

5. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy Okręgowej może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn spadających z IV ligi lub wyższych klas rozgrywkowych.

6. Drużyny, które w sezonie 2019/2020 zajmą 1. i 2. miejsca w rozgrywkach Klasy A w Podokręgach Bytom, Zabrze, Racibórz, Rybnik, Katowice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Tychy, Skoczów i Żywiec awansują bezpośrednio do Klasy Okręgowej. Z Podokręgów Częstochowa (dwie grupy) i Lubliniec awans do Klasy Okręgowej uzyskają zespoły z 1. miejsc. Awans do Klasy Okręgowej uzyska również drużyna wyłoniona spośród wicemistrzów Klasy A z Podokręgów Częstochowa i Lubliniec. Drużyna, która uzyska awans, wyłoniona zostanie w jednym meczu barażowym rozegranym pomiędzy wicemistrzem Podokręgu Częstochowa i wicemistrzem Podokręgu Lubliniec. Gospodarzem meczu barażowego będzie drużyna, która w trakcie rozgrywek uzyska wyższą średnią arytmetyczną (dwa miejsca po przecinku) liczoną stosunkiem liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej arytmetycznej o miejscu rozegrania spotkania decyduje:
1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich spotkaniach całego cyklu,
2) losowanie.

Rywalem wicemistrza z Podokręgu Lubliniec będzie ten wicemistrz z Podokręgu Częstochowa, który w trakcie rozgrywek uzyska wyższą średnią arytmetyczną (dwa miejsca po przecinku) liczoną stosunkiem liczby zdobytych punktów do liczby rozegranych spotkań. W przypadku równej średniej arytmetycznej decyduje:
1) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami we wszystkich spotkaniach całego cyklu,
2) spotkanie barażowe na neutralnym boisku.

7. W sezonie 2019/2020 rozgrywki Klasy Okręgowej prowadzą:
1) w grupie 1 Podokręg Zabrze;
2) w grupie 2 Podokręg Częstochowa;
3) w grupie 3 Podokręg Racibórz;
4) w grupie 4 Podokręg Katowice;
5) w grupie 5 Podokręg Bielsko-Biała;
6) w grupie 6 Podokręg Skoczów.

8. W sezonie 2020/2021 rozgrywki Klasy Okręgowej prowadzą:
1) w grupie 1 Podokręg Bytom;
2) w grupie 2 Podokręg Lubliniec;
3) w grupie 3 Podokręg Rybnik;
4) w grupie 4 Podokręg Sosnowiec;
5) w grupie 5 Podokręg Tychy;
6) w grupie 6 Podokręg Żywiec.

9. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN.

źródło: Załącznik nr 2
do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną dotyczący awansów i spadków w sezonie 2019/2020.

Data publikacji: 22.08.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: WYSOKA WYGRANA PRZED WŁASNĄ PUBLICZNOŚCIĄ!


Strzelać zaczęli goście, skończyli gospodarze... Jeszcze jak? Dwie bramki „stadiony świata”...

POGOŃ IMIELIN 4:1 (1:1) TĘCZA BŁĘDÓW

Bramki:
17' 0:1 Płatek Daniel, 29' 1:1 Koster Kamil, 53' 2:1 Pieniążek Marcin, 83' 3:1 Pieniążek Marcin, 90' 4:1 Żak Maciej

Napomnienia:
15' Cieślik Daniel, 64' Kuzior Kamil, 75' Mroczek Mateusz

Sędziowie:
Szczurek Wojciech - Szczepański Adam, Kochański Szymon (Bielsko-Biała)

Czas gry:
I - 45' +0, II - 45' +0

Widzów:
70

Składy:

POGOŃ (stroje: niebiesko-granatowe): Iwaniuk Piotr - Cisoń Daniel (82. Żak Maciej), Kalwasiński Michał (73. Chechelski Szymon), Sierka Kamil (65. Polak Jan), Bielawski Rafał, Pieniążek Marcin, Koster Kamil (78. Słomski Karol), Polarz Marcin, Starzyński Sylwester, Gadaj Michał, Cisoń Kamil (k)
Ławka: Dziurowicz Marcin - Polak Jan, Słomski Karol, Szluzy Marcin, Chechelski Szymon, Żak Maciej, Stachoń Łukasz

Tęcza (stroje: biało-zielone): Maciejowski Dariusz - Cieślik Daniel, Płatek Daniel, Mroczek Mateusz, Rasała Marcin (84. Szatan Kacper), Dudek Sebastian (k), Głowa Aleksander, Żmuda Łukasz (63. Zimosz Adrian), Majewski Sebastian (72. Bugaj Bartosz), Paździor Kacper (55. Kuzior Kamil), Kowalczyk Arkadiusz
Ławka: Suchocki Damian - Szatan Kacper, Gwiazda Piotr, Kuzior Kamil, Kujawa Adrian, Bugaj Bartosz, Zimosz Adrian

Zdjęcia:

GALERIA: II KOLEJKA SEZONU 2019/20: POGOŃ IMIELIN - TĘCZA BŁĘDÓW

Data publikacji: 17.08.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: REWOLUCJA (TRANSFERY) W POGONI...

Odeszli:
Dawid Tworuszka, Błażej Mirka, Łukasz Bundzyło, Rafał Skrzypek, Mateusz Pacwa, Andrzej Malina, Adrian Wojtaszak, Sebastian Bubrowski, Łukasz Samek, Mateusz Dreszer, Łukasz Przecherka, Mateusz Śliwa, Michał Majewski, Grzegorz Cuber, Marcin Musiolik, Grzegorz Rajman - trener.

Przyszli:
Piotr Iwaniuk, Marcin Dziurowicz, Sylwester Starzyński, Łukasz Stachoń, Rafał Bilawski, Kamil Sierka, Karol Słomski, Marcin Pieniążek, Marcin Kozieł, Kamil Koster, Michał Kalwasiński, Michał Gawdaj, Radosław Orłowski - trener.

Kadra Pogoni Imielin sezon 2019/20:
Dawid Zych, Piotr Iwaniuk, Marcin Dziurowicz - Kamil Cisoń, Daniel Cisoń, Szymon Chechelski, Marcin Polarz, Sylwester Starzyński, Łukasz Stachoń - Maciej Żak, Miron Godula, Kacper Róg, Rafał Bielawski, Kamil Sierka, Karol Słomski, Marcin Pieniążek, Marcin Kozieł, Michał Kalwasiński, Michał Gadaj - Marcin Szluzy, Kamil Koster

źródło: L.K.S. Pogoń Imielin

Data publikacji: 04.08.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: TERMINARZ REZERW POGONI...
Runda jesienna sezonu 2019/20 rozpocznie się w niedzielę 8 września i trwać będzie do 3 listopada br.

Terminarz rozgrywek: Pogoń II Imielin
Klasa B, Grupa: KATOWICE
sezon 2019/2020

I Kolejka
08.09.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - 1 FC Katowice

II Kolejka
15.09.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imilin - Gwiazda II Ruda Śląska

III Kolejka
22.09.2019 r., godz. 11:00 - Podlesianka II Katowice - Pogoń II Imielin

IV Kolejka
29.09.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Jastrząb II Bielszowice

V Kolejka
06.10.2019 r., godz. 11:00 - Naprzód II Lipiny - Pogoń II Imielin

VI Kolejka
13.10.2019 r., godz. 11:00 - Pogoń II Imielin - Kamionka Mikołów

VII Kolejka
20.10.2019 r., godz. 11:00 - UKS Ruch Chorzów - Pogoń II Imielin

VIII Kolejka
27.10.2019 r. - Pogoń II Imielin - vacat

IX Kolejka
03.11.2019 r., godz. 11:00 - Górnik 09 II Mysłowice - Pogoń II Imielin

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Katowice

Data publikacji: 30.07.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: POGOŃ PRZED SEZONEM... - AKTUALIZACJA!

   Pogoń Imielin przed startem nowego sezonu rozegra pięć meczy kontrolnych, pierwszy trening z nowym trenerem odbędzie się 15 lipca o godzinie 18:00 na Stadionie Miejskim przy ulicy gen. Józefa Hallera 37a.

Plan sparingów:

20.07.2019 r., godz. 11:00 - KS Preczów - LKS Pogoń Imielin 1:4 (0:2)
24.07.2019 r., godz. 18:00 - LKS Pogoń Imielin - AKS Górnik Niwka Sosnowiec 0:2 (0:0)
27.07.2019 r., godz. 12:00 - LKS Pogoń Imielin - RKS Grodziec Będzin 0:5 (0:4)
31.07.2019 r., godz. 18:00 - LKS Pogoń Imielin - RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 7:0 (4:0)
03.08.2019 r., godz. 10:00 - LKS Pogoń Imielin - KS Unia Dąbrowa Górnicza 1:5 (0:3)

źródło: L.K.S. Pogoń Imielin

Data publikacji: 14.07.2019 r.

PIŁKA NOŻNA: PIŁKARSKA JESIEŃ PO NOWEMU... - AKTUALIZACJA!
Koniec derbów powiatu bieruńsko-lędzińskiego! Pogoń Imielin w grupie katowicko-sosnowieckiej, a MKS Lędziny, Piast Bieruń Nowy w grupie bielsko-tyskiej...

   Sezon 2018/2019 zamknął stary rozdział gry w klasie okręgowej. Do tej pory rozgrywki na szóstym poziomie rozgrywkowym w województwie śląskim prowadzone były w: Bielskiej Lidze Okręgowej, Football Factory – Częstochowskiej Klasie Okręgowej oraz czterech grupach ZINA Klasa Okręgowa.
   Od sierpnia także będziemy mieli sześć grup, ale ściśle uporządkowanych według podziału terytorialnego.

Terminarz rozgrywek: Pogoń Imielin
ZINA KLASA OKRĘGOWA GRUPA 4

I Kolejka
11.08.2019 r., godz. 16:00 - Orzeł Mokre - Pogoń Imielin

II Kolejka
17.08.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Tęcza Błędów

III Kolejka
24.08.2019 r., godz. 17:00 - Górnik Niwka Sosnowiec - Pogoń Imielin

IV Kolejka
28.08.2019 r., godz. 18:00 - Pogoń Imielin - Niwy Brudzowice

V Kolejka
31.08.2019 r., godz. 17:00 - Urania Ruda Śląska - Pogoń Imielin

VI Kolejka
07.09.2019 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Cyklon Rogoźnik

VII Kolejka
14.09.2019 r., godz. 16:00 - MK Górnik Katowice - Pogoń Imielin

VIII Kolejka
21.09.2019 r., godz. 16:00 - Pogoń Imielin - Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie

IX Kolejka
28.09.2019 r., godz. 15:30 - Sparta Katowice - Pogoń Imielin

X Kolejka
05.10.2019 r., godz. 15:00 - Pogoń Imielin - Naprzód Lipiny

XI Kolejka
12.10.2019 r., godz. 15:00 - Szczakowianka Jaworzno - Pogoń Imielin

XII Kolejka
19.10.2019 r., godz. 15:00 - Pogoń Imielin - Górnik Piaski

XIII Kolejka
26.10.2019 r., godz. 14:30 - Górnik Wojkowice - Pogoń Imielin

XIV Kolejka
02.11.2019 r., godz. 14:00 - Pogoń Imielin - Podlesianka Katowice

XV Kolejka
09.11.2019 r., godz. 14:00 - Źródło Kromołów - Pogoń Imielin

XVI Kolejka
16.11.2019 r., godz. 14:00 - Zagłębie II Sosnowiec - Pogoń Imielin

XVII Kolejka
23.11.2019 r., godz. 13:30 - Pogoń Imielin - Wawel-Wirek Ruda Śląska

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

Data publikacji: 13.07.2019 r.

YACHT CLUB OPTY: KALENDARZ REGAT W 2019 ROKU
Uroczyste podniesienie bandery, które będzie sygnałem rozpoczęcia sezonu nawigacyjnego 2019 w tym roku połączone zostało z Regatami OPTY RACE '2019, podczas których odbędą się zawody Pucharu Śląska w klasie OMEGA.

• 11-12.05.2019 r. - OPTY RACE '2019

• 25.05.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 08.06.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 22.06.2019 r. - Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora

• 06.07.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 17.08.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 31.08.2019 r. - Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

• 08.09.2019 r. - Regaty Samotników

• 14.09.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 28.09.2019 r. - Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II

źródło: Yacht Club OPTY

Data publikacji: 05.05.2019 r.

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   W razie awarii wodociągowej trwającej dłużej niż 12 godzin zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odbioru ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Imielin zawiadamiamy, że zastępczy punkt poboru wody znajduje się na oczyszczalni ścieków w Imielinie przy ulicy Wandy 44d.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data publikacji: 07.04.2019 r.

PLAN IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH W MIEŚCIE IMIELIN '2019

IMPREZY PLENEROWE:

• 02.VI.2019 r. - „DZIEŃ DZIECKA Z MCK” NA FARSKICH OGRODACH
  miejsce: Farskie Ogrody przy parafii Matki Boskiej Szkaplerznej

• 10.VI.2019 r. - „SOBÓTKA NA KOPCU WOLNOŚCI”
  miejsce: Kopiec Wolności przy ul. Wyzwolenia.

• 06.VII.2019 r. - „ECO RUN DUO CROSS IMIELIN” (10 km, 21 km, biegi dziecięce)
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 06-07.VII.2019 r. - „XXI DNI IMIELINA”
  miejsce: Tereny sportowe przy ul. gen. Józefa Hallera 37a.

• 08.IX.2019 r. - „DZIEŃ OTWARTY W MCK W IMIELINIE”
  miejsce: Dom Kultury „Sokolnia”.

• 11.XI.2019 r. - „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - KONCERT IMIELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ”
  miejsce: Rynek.

• 08.XII.2019 r. - „VII IMIELIŃSKI KIERMASZ ŚWIĄTECZNY”
  miejsce: Skwer przy ulicy Aptecznej.

ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY:

• 01-12.VII.2019 r. - „WAKACJE W MIEŚCIE ‘2019”

• 15-19.VII.2019 r. i 22-26.VII.2019 r. - „WAKACJE Z MCK”

• 29.VII.-02.VIII.2019 r. - „WAKACJE NA SPORTOWO”

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 26.03.2019 r.

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 marca 2019 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr IV/25/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

   Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

   W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 marca 2019 r.

Dokument związany:

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 10.03.2019 r.

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK” - STRAŻACKIE PODSUMOWANIE ROKU...
W ciągu 12 miesięcy 2018 roku, strażacy z Imielina wyjeżdżali do udziału w akcjach aż 100 razy!

   W mieście Imielin nastąpił nieznaczny wzrost liczby pożarów z 23 w 2017 do 24 w 2018 roku. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych wystąpiła w podobnej ilości co w roku 2017, natomiast odnotowano mniejszą liczbę pożarów traw (aż o 6).

   W całym 2018 roku zwiększyła się liczba pożarów środków transportu (o 3 zdarzenia), pożarów kontenerów na śmieci (o 4 zdarzenia). Zmniejszyła się ilość zdarzeń w których przypuszczalną przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stało: w 2017 roku - 4 zdarzenia, w 2018 roku – 1 zdarzenie.

   W mieście Imielin w 2018 roku zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń – aż o 21, co w głównej mierze spowodowane jest większą ilością zdarzeń w transporcie drogowym – nastąpił wzrost o 7, a także większą ilością zdarzeń związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt oraz wystąpieniem zagrożenia od owadów błonkoskrzydłych – wzrost o 28. Zmniejszyła się natomiast ilość zdarzeń związanych z silnymi wiatrami: 2018 – 4, 2017 – 15.

Dokument związany:

Raport z najważniejszych działań systemu ratowniczo-gaśniczego realizowanych w 2018 roku na terenie miasta Tychy i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Data publikacji: 03.03.2019 r.

MIASTO IMIELIN W LICZBACH

   Liczba ludności Imielina na koniec 2018 roku wyniosła 8830 osób (w tym 4550 kobiet i 4280 mężczyzn).

   W ubiegłym roku zmarło 89 osób (49 kobiet, 40 mężczyzn), natomiast urodziło się 90 dzieci (43 dziewczynki, 47 chłopców). Przyrost naturalny (różnica miedzy osobami urodzonymi, a zmarłymi) wyniósł zatem 1.

   W ciągu roku liczba mieszkańców zwiększyła się z 8755 do 8830 osób, czyli przybyło Imielinowi 75 obywateli.

   51 osób jest w wieku 90 lat i więcej. Są to 42 kobiety i tylko 9 mężczyzn. Najstarsza kobieta w 2019 roku będzie świętować 98 urodziny, a najstarszy mężczyzna 97.

   Jak z powyższych danych wynika wzrostu mieszkańców Imielin nie zawdzięcza przyrostowi naturalnemu, ale migracji, czyli osobom, które w mieście się osiedlają. Jest to tendencja obserwowana od co najmniej kilkunastu lat.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 08.01.2019 r.

HARMONOGRAM ZAWODÓW NA ROK 2019 W KOLE PZW NR 17 IMIELIN

27.04.2019 r., godz. 8:00 - Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na 2019 rok dla wszystkich członków Koła PZW Nr 17 Imielin (Łowisko Nr 517 Michalik)

05.05.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Mistrzostwo Koła Seniorzy + Juniorzy (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

01.06.2019 r., godz. 8:00 (I Tura), godz. 11:00 (II Tura) - Zawody na Dzień Dziecka (Staw Michalik)

09.06.2019 r., godz. 6:00 - Zawody Spiningowe o Mistrza Koła (Łowisko Nr 009 Imielin)

06.07.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Burmistrza Imielina (Łowisko Nr 517 Michalik)

03.08.2019 r., godz. 16:00 - Zawody Nocne (Zbiornik Nr 009 Imielin od Rybaczówki)

07.09.2019 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i zakończenie sezonu 2019 (Łowisko Nr 517 Michalik)

21.09.2019 r., godz. 8:00 - Zawody dla Sponsorów, Seniorów (Łowisko Nr 517 Michalik)

29.09.2019 r., godz. 8:00 - Zawody Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (Łowisko Nr 517 Michalik)

   Zapisy najpóźniej do tygodnia przed zawodami i szczegółowe informacje o godzinach oraz miejscu  jak i o ewentualnych zmianach miejsca i czasu zawodów można będzie znaleźć na http://www.pzw.org.pl/imielin.

źródło: Koło PZW nr 17 Imielin

Data publikacji: 07.01.2019 r.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

   Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowymi harmonogrami.

   Dostarczanie harmonogramu do Mieszkańców rozpoczęła również firma MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biurze Obsługi Klienta (PSZOK+BOK - tel. 32 225 65 92, 730 973 707) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK+BOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

Dokumenty związane:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku - utrudniony dojazd (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2019 roku - firmy (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku)

źródło: Urząd Miasta Imielin

===== ===== ===== ===== =====

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 31.12.2018 r. (Sylwester) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowozachęty będzie czynny od godz. 9.00 do godz. 12.00.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 31.12.2018 r.

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...

   Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. informuje klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.107.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 26 kwietnia 2018 r. na terenie miasta Imielin obowiązywać będzie taryfa na trzy lata: od 29 maja 2018 roku do 28 maja 2021 roku, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dokumenty związane:

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Imielin

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data publikacji: 26.05.2018 r.

EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN-PÓŁNOC”

   Aktualne informacje dotyczące postępowania pn.: Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Północ” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Imielin w zakładce: „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża Imielin-Północ”.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data publikacji: 07.11.2017 r.
PROGNOZA POGODY:
Pogoda Imielin z serwisu

KULTURA:


Dom Kultury „Sokolnia”
Harmonogram zajęć i imprez
wrzesień 2019 r.

INFORMATOR:


Komunikacja
na terenie miasta Imielin

RELIGIA:


Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Ogłoszenia Parafialne

MAPA BURZOWA POLSKI:
Mapa burzowa Polski

   Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

   Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
IX Kolejka


Sobota
28.09.2019 r.
godz. 11:00

Katowice,
ul. Stęślickiego 6
Sparta
Katowice
Pogoń
Imielin

Pozostałe spotkania:

MK Górnik Katowice - Orzeł Mokre
(28.09.2019 r., godz. 11:00)

Naprzód Lipiny - Źródło Kromołów
(28.09.2019 r., godz. 11:00)

Urania Ruda Śląska - Górnik Niwka Sosnowiec
(28.09.2019 r., godz. 11:00)

Górnik Piaski - Górnik Wojkowice
(28.09.2019 r., godz. 11:00)

MKS Siemianowiczanka - Wawel-Wirek Ruda Śląska
(28.09.2019 r., godz. 15:30)

Niwy Brudzowice - Zagłębie II Sosnowiec
(28.09.2019 r., godz. 15:30)

Cyklon Rogoźnik - Tęcza Błędów
(29.09.2019 r., godz. 15:00)

Szczakowianka Jaworzno - Podlesianka Katowice
(29.09.2019 r., godz. 15:30)

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA OKRĘGOWA - GRUPA IV


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Szczakowianka Jaworzno 8 24 8 0 0 33 : 2
2. Tęcza Błędów 8 18 6 0 2 22 : 12
3. Cyklon Rogoźnik 8 17 5 2 1 17 : 7
4. Podlesianka Katowice 8 17 5 2 1 17 : 9
5. Sparta Katowice 8 15 4 3 1 17 : 13
6. Górnik Wojkowice 8 14 4 2 2 16 : 13
7. Górnik Niwka Sosnowiec 8 13 4 1 3 15 : 9
8. MK Górnik Katowice 8 13 4 1 3 21 : 16
9. Zagłębie II Sosnowiec 8 12 4 0 4 21 : 18
10. Niwy Brudzowice 8 12 4 0 4 14 : 14
11. Urania Ruda Śląska 8 10 3 1 4 19 : 20
12. Naprzód Lipiny 8 10 3 1 4 13 : 20
13. Pogoń Imielin 7 9 3 0 4 13 : 11
14. Wawel-Wirek Ruda Śląska 8 9 3 0 5 11 : 17
15. MKS Siemianowiczanka 7 6 2 0 5 14 : 18
16. Źródło Kromołów 8 3 0 3 5 9 : 18
17. Orzeł Mokre 8 3 1 0 7 9 : 33
18. Górnik Piaski 8 0 0 0 8 7 : 37

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
VIII Kolejka


Niedziela
22.09.2019 r.
godz. 16:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń
Imielin
-:- MKS
Siemianowiczanka

Pozostałe spotkania:

Wawel-Wirek Ruda Śląska - MK Górnik Katowice
0:3 (21.09.2019 r., godz. 15:15)

Podlesianka Katowice - Naprzód Lipiny
2:1 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Źródło Kromołów - Sparta Katowice
1:2 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Górnik Wojkowice - Szczakowianka Jaworzno
0:3 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Górnik Niwka Sosnowiec - Niwy Brudzowice
3:0 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Orzeł Mokre - Cyklon Rogoźnik
2:3 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Tęcza Błędów - Urania Ruda Śląska
5:2 (21.09.2019 r., godz. 16:00)

Zagłębie II Sosnowiec - Górnik Piaski
3:0 (22.09.2019 r., godz. 11:00)

 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA „B”
IV Kolejka


Niedziela
29.09.2019 r.
godz. 11:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń II
Imielin
Jastrząb II
Bielszowice

Pozostałe spotkania:

Górnik 09 II Mysłowice - Naprzód II Lipiny
(29.09.2019 r., godz. 11:00)

1. FC Katowice - UKS Ruch Chorzów
(29.09.2019 r., godz. 11:00)

Gwiazda II Ruda Śląska - Podlesianka II Katowice
(29.09.2019 r., godz. 11:00)

Kamionka Mikołów - vacat

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA „B” - GRUPA KATOWICE


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. UKS Ruch Chorzów 3 6 2 0 1 8 : 2
2. Górnik 09 II Mysłowice 2 6 2 0 0 8 : 2
3. Naprzód II Lipiny 2 3 1 0 1 7 : 5
4. Kamionka Mikołów 3 6 2 0 1 7 : 8
5. Pogoń II Imielin 2 2 0 2 0 4 : 4
6. 1. FC Katowice 2 1 0 1 1 4 : 5
7. Gwiazda II Ruda Śląska 2 1 0 1 1 2 : 7
8. Podlesianka II Katowice 1 0 0 0 1 2 : 3
9. Jastrząb II Bielszowice 1 0 0 0 1 0 : 6

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA „B”
III Kolejka


Niedziela
22.09.2019 r.
godz. 13:30

Katowice,
ul. Sołtysia 25
Podlesianka II
Katowice
-:- Pogoń II
Imielin

Pozostałe spotkania:

Kamionka Mikołów - UKS Ruch Chorzów
1:0 (22.09.2019 r., godz. 11:00)

Gwiazda II Ruda Śląska - 1. FC Katowice
(22.09.2019 r., godz. 13:00)

Jastrząb II Bielszowice - Górnik 09 II Mysłowice
(22.09.2019 r., godz. 16:00)

Naprzód II Lipiny - vacat

 

 ODNOŚNIKI: MIASTO  


 ODNOŚNIKI: POWIAT  


 ODNOŚNIKI: REGION  


 

.: (c) 2006-2019 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

Ten serwis używa cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.