Strona główna | Mapa strony | Archiwum   

Parafia | Gimnazjum | Szkoła | Przedszkole | MSK | Urząd Miasta | SPI | Pogoń | MCK | Sokolnia | Biblioteka   

 

 

Imielin    Informator    Parafia    Galeria    Indeks firm    Forum    Księga gości    O stronie
 


W Nowym Roku
zdrowia, uśmiechu na twarzy, sukcesów
i wszelkiej pomyślności!

życzy
administrator serwisu
Andrzej Mańka

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:
PÓŁ WIEKU TEMU...
1 stycznia 1967 roku Imielin otrzymuje prawa miejskie. Na skutek zmian administracyjnych dokonanych 1975 roku Imielin zostaje pozbawiony praw miejskich i zostaje włączony do miasta Tychy, a 1 lutego 1977 roku do miasta Mysłowice. Ponownie prawa miejskie otrzymuje 1 stycznia 1995 r.

   Z dniem 1 stycznia 1967 r. kilkanaście osad w naszym województwie , a wśród nich – IMIELIN, otrzymało prawa miejskie. Przedstawiamy dawną osadę, która od 1331 roku stanowiła własność biskupów krakowskich, później zaś – od XVIII wieku należała do Prus, niemniej mieszkańcy IMIELINA zachowali pradawne zwyczaje i zawsze walczyli o polskość.

   Obecnie w Imielinie mieszka ponad 7 tysięcy 400 osób, na obszarze ziemi o powierzchni ponad 28 kilometrów kwadratowych znajduje się 1.385 domów w tym 831 piętrowych. Miasto jest zelektryzowane, częściowo wyposażone w sieć wodociągowo – kanalizacyjną i gazyfikacyjną. Posiada 55 ulic o długości 116 km i chodniki o długości ponad 8 km. Mieszkańcy zaopatrują się w 20 sklepach spożywczych i 3 zakładach gastronomicznych.

   W Imielinie znajduje się kilka większych zakładów przemysłowych jak: Tarnogórskie Zakłady Dolomitowe oraz Spółdz. Zaopatrzenia i Zbytu, WZGS, przedsiębiorstwo remontowe i inne.

   Miasto ma 3 szkoły podstawowe, stałe kino, przychodnię lekarską i dentystyczną, aptekę oraz kluby „Ruchu”.

źródło: Dziennik Zachodni, nr 3, 05.01.1967 r.

   50 lat później w Imielinie mieszka już ponad 8,5 tys. osób. Miasto ma charakter przemysłowo–rolniczy posiada ok. 700 zarejestrowanych przedsiębiorstw.

   Ponowne uzyskanie samodzielności w 1995 roku zapewniło miastu prężny rozwój. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji ostatnich lat należą: rozbudowa i modernizacja budynków: Urzędu Miasta, Domu Kultury „Sokolnia”, (Komisariatu Policji), Szkoły Podstawowej, wybudowano Ośrodek Zdrowia, pomieszczenia socjalno-sportowe na stadionie L.K.S. „Pogoń” Imielin, Bibliotekę Miejską, Oczyszczalnie Ścieków, Przedszkole Miejskie oraz Halę Widowiskowo-Sportową.

   Lista inwestycji miejskich jest długa i obejmuje wszystkie obszary życia. Miasto nieprzerwanie inwestuje w infrastrukturę techniczną - modernizowane są drogi, chodniki, budowane są nowe parkingi, place zabaw oraz sieć kanalizacji sanitarnej,  montowane jest nowe oświetlenie uliczne.

   Dom Kultury „Sokolnia”, znany jest w okolicy z organizacji licznych imprez artystycznych oraz z działalności amatorskiego ruchu artystycznego, do którego należy m.in. Imielińska Orkiestra Dęta, Amatorski Teatr Komanderów, Chór „Harfa”. Działają w nim różnego rodzaju kółka zainteresowań, prowadzone są kursy gry na instrumentach. Od 1 lipca 2014 roku Dom Kultury „Sokolnia” i Biblioteka Miejska wchodzą w skład Miejskiego Centrum Kultury.

   Istotnym aspektem działań władz miasta jest zaangażowanie w edukację dzieci i młodzieży poprzez modernizację infrastruktury zapewniającej odpowiednie warunki do nauki, uprawiania sportu i zabawy.

15 LAT TEMU...


W 2002 roku oddano do użytku nowy budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy ks. Piotra Skargi.

   Koncepcja budowy Przychodni Rejonowej w Imielinie powstała wiosną 1984 roku, kiedy Imielin był częścią administracyjną miasta Mysłowice. Inwestycja rozpoczęta w 1987 roku została wstrzymana po wybudowaniu fundamentów w kwietniu 1990 roku, z uwagi na brak środków finansowych na jej dalszą realizację.

   Następstwem uzyskania samodzielności przez Imielin w styczniu 1995 roku było przejęcie przez władze samorządowe wstrzymanej inwestycji. Kontynuacja tej budowy nie była już możliwa z powodu błędów projektowych, zastosowania przestarzałych technologii oraz przedawnienia pozwolenia na budowę. Budowę trzeba było rozpocząć od samego początku...

   Władze samorządowe miasta Imielin przystąpiły do realizacji tej inwestycji w lipcu 2000 roku, zlecając wykonanie projektu Pracowni Architektonicznej VARICOM z Katowic. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2001 roku, natomiast w czerwcu 2002 roku budowa została pomyślnie zakończona. Wykonawcą tej inwestycji była firma BUMEX z Mysłowic.

10 LAT TEMU...


W listopadzie 2007 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków przy ulicy Wandy.

   Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Imielin rozpoczęło się od 1995 roku, czyli od uzyskania samodzielności terytorialnej, jako jedno z kluczowych zadań rozwoju miasta. Rozpatrując różne koncepcje pod względem społecznym, technicznym i ekonomicznym zdecydowano o wyborze systemu kanalizacji podciśnieniowo-grawitacyjnej, z jedną oczyszczalnią dla całego miasta.

Data: 2017-01-01, 0:00:00
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA


Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ i IMPREZ - STYCZEŃ 2017Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Data: 2016-12-30, 21:02:49
NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

   Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze bądź niestosownie ubranych do pory zimowej.

   Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze. Każdy może pomóc osobom, które szczególnie narażone są na działanie niskich temperatur.

   Pamiętajmy, że każdy sygnał dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo lub znajdujących się pod wpływem alkoholu, które narażone są na wyziębienie organizmu, może uratować życie! Nie bądźmy obojętni i reagujmy powiadamiając odpowiednie służby. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2016-12-30, 20:56:11
SYLWESTER TUŻ, TUŻ...
– zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych.

   Przed nami noc sylwestrowa, kojarząca się przede wszystkim z zabawą i radością. Niech beztroska, czy bezmyślna zabawa nie zepsują nam tak długo wyczekiwanej nocy! Nie ryzykujmy i powitajmy z radością oraz w pełnym zdrowiu Nowy Rok!

   Co roku, przede wszystkim w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków. Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych!

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, bowiem używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

   Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych - kupujmy fajerwerki lub petardy tylko u sprawdzonych sprzedawców i tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty, oznaczenia klasy bezpieczeństwa, wskazanie producenta wraz z danymi adresowymi oraz instrukcję w języku polskim. Podczas zakupu zwróćmy uwagę, czy opakowanie, w jakim materiały są oferowane do sprzedaży, jest nienaruszone, czy nie nosi śladów mechanicznych uszkodzeń.

   Używając wyrobów pirotechnicznych bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta. Nie lekceważmy ostrzeżeń i wybierzmy odpowiednie miejsce do bezpiecznej zabawy. Przede wszystkim zachowujmy odpowiednią odległość podczas odpalania fajerwerków, jak również nie podejmujmy prób odpalania petard w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach czy w oknach mieszkań.

   Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe. Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   Nie zapomnijmy o naszych pupilach - zwierzętach, które mogą negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicznych. Wiedząc jak reagują w takich sytuacjach, nie pozwólmy ich spłoszyć i zadbajmy by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą.

   Ci, którzy zamierzają spędzić noc sylwestrową na koncertach i imprezach plenerowych, powinni pamiętać, że w zatłoczonych miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży kieszonkowych. Zastanówmy się, czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy albo cenną biżuterię.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2016-12-29, 22:17:53
KAMPANIE INFORMACYJNE

   Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i we współpracy z Policją oraz Federacją Konsumentów prowadzi Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE mającą na celu przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych  i zagubionych dokumentów tożsamości.

Więcej na stronie: www.dokumentyzastrzezone.pl

   Ponadto Związek Banków Polskich uruchomił System Zastrzegania Kart, narzędzie pozwalające na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych. Wystarczy zadzwonić pod nr telefonu: +48 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Więcej na stronie: www.zastrzegam.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2016-12-29, 13:58:03
INFORMACJA

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 30.12.2016 r. Kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12.

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 31 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowozachęty (na Golcówce) -  będzie przyjmował odpady w godz. 8.00 do godz. 12.00.

źródło: Urząd Miasta Imielin

   Biblioteka Miejska w Imielinie informuje, że w dniu 30 grudnia biblioteka czynna będzie w godzinach 9.00-17.00.

źródło: Biblioteka Miejska

Data: 2016-12-29, 13:34:17
ECO HARMONOGRAM - IMIELIN

   Aplikacja mobilna Eco Harmonogram pozwala na pobranie harmonogramu wywozu odpadów komunalnych podając swój adres zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza.

W aplikacji znajdują się również inne informacje takie jak:

- jak należy sortować śmieci w twojej miejscowości,
- gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych),
- kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów w twojej gminie,
- termin płatności za odpady.

   Aplikacja Eco Harmonogram jest darmowa i dostępna do ściągnięcia w sklepach AppStore (dla systemu IOS), Google Play (dla systemu android) oraz Windows Phone Store (dla systemu Windows Phone).

źródło: Master-Odpady i Energia Sp. z o.o.
Eco Harmonogram

Data: 2016-12-28, 22:12:09
KARNAWAŁOWA GALA OPEROWO-OPERETKOWA
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 15.01.2017 r. - godz. 18.00.

   Wielokrotnie organizowaliśmy już w Sokolni różnego rodzaju koncerty operowo-operetkowe, głównie z udziałem solistów teatrów muzycznych z Bytomia, Chorzowa, Gliwic i Krakowa. 15 stycznia po raz pierwszy przyjedzie do nas Międzynarodowa Grupa Operowa Sonori Ensemble, czyli zespół artystów operowych z Wiednia, Pragi i Wrocławia. Jego członkowie aktywnie występują na scenach europejskich, są ponadto laureatami zagranicznych konkursów wokalnych. Grupa działająca od 2012 roku ma na swoim koncie już ponad 150 koncertów w salach koncertowych, teatrach i innych instytucjach kultury w Polsce i za granicą (Włochy, Czechy, Słowacja).

   Czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety operowe, sceny operetkowe, a nawet standardy jazzowe – to wszystko składa się na niepowtarzalną ucztę muzyczną w krainie opery.

   W programie gali znajdą się najsłynniejsze sceny i arie z oper: „Traviata“, „Nabucco”, „Lakme“, „Carmen“, „Don Giovanni”, „Opowieści Hoffmanna“, „Porgy and Bess“. Magię dawnego Wiednia odkryją najpiękniejsze duety i scenki z operetek Johanna Straussa oraz Imre Kalmana. Całości dopełnią barwne pieśni neapolitańskie oraz popularne przeboje.

   Grupa Sonii Ensemble wystąpi w Imielinie w składzie: Agnieszka Drożdżewska - sopran, Anna Wilczyńska - sopran, Izabela Strzelecka - mezzosopran, Tomasz Tracz - tenor, Ivo Michl - baryton (Praga), Witold Janusz – fortepian. Prowadzenie: Martyna Witowska.

Wejściówki dostępne w placówkach MCK w cenie 10 zł.

źródło: Dom Kultury Sokolnia

Data: 2016-12-27, 20:44:51
KOMUNIKAT
Miejska Spółka Komunalna w Imielinie informuje mieszkańców...

   Informujemy, iż w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej, w dniu 28.12.2016 r. od godz. 8:00 do godz. 11:00, nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców zamieszkałych w rejonie ulic:

Grzybowej, Chełmskiej oraz Imielińskiej (od Grzybowej w kierunku Chełmu Śląskiego).

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2016-12-27, 15:45:36
SIATKÓWKA: MKS IMIELIN NA PÓŁMETKU...
Zawodniczki MKS-u Imielin w pierwszym etapie rozgrywek zdobyły 906 „małych” punktów!


Tabela wyników: III Liga Kobiet: Etap 1 - Grupa 1.


Tabela wyników: III Liga Kobiet: Etap 1 - Grupa 2.

   Więcej informacji na temat rozgrywek w „II etapie” z podziałem na grupę „mistrzowską” i „walczącą o utrzymanie się w III lidze” dowiemy sie w chwili publikacji stosownego komunikatu przez Śląski Związek Piłki Siatkowej.

Data: 2016-12-26, 17:51:55
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 111 - SILNY WIATR

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 04:00 dnia 27.12.2016 do godz. 18:00 dnia 27.12.2016; Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z północnego zachodu; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Piotr Ramza; Godzina i data wydania: godz. 13:05 dnia 26.12.2016.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-12-26, 17:34:47
XI KONCERT BOŻONARODZENIOWY

FARADAJS

zaprasza na koncert

„Odnaleźć naszą Gwiazdę”

7 stycznia 2017 r.
Sobota, godz. 18:30

Dom Kultury „Sokolnia” w Imielinie

   Podczas koncertu zostaną zebrane dary na rzecz podopiecznych Domu Dziecka im. Ojca Pio w Mysłowicach.

   Opiekunowie Domu Dziecka będą szczególnie wdzięczni za słodycze oraz środki czystości. Będzie również możliwość przekazania ofiary pieniężnej.

Serdecznie zapraszamy!

źródło: Oficjalny fanpage zespołu faradajs

Data: 2016-12-25, 14:27:26
KZK GOP: SYLWESTER W KATOWICACH

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku z imprezą sylwestrową organizowaną przez miasto Katowice wspólnie z Telewizją Polsat, 31 grudnia zmieniona zostanie organizacja komunikacji miejskiej. "Sylwestrowa Moc Przebojów 2016 w Katowicach" odbywać się będzie w ścisłym centrum Katowic, tj. przed Halą Widowiskowo–Sportową „SPODEK”.

   W związku z obowiązującą organizacją ruchu kołowego, nastąpi całkowite wyłączenie możliwości przejazdu w strefie organizowanej imprezy, tj.:

ul. Chorzowską, od skrzyżowania z ul. Sokolską (z umożliwieniem wjazdu do tunelu), al. Korfantego, od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania z ul. Moniuszki (wraz z Rondem im. gen. Jerzego Ziętka), al. Roździeńskiego (od skrzyżowania z ul. Uniwersytecką).

   Od godziny 13:00 dnia 31.12.2015 r. (Sylwester) rozpoczną się sukcesywne zmiany tras linii autobusowych, celem wdrożenia całkowitego kursowania tych linii na trasach objazdowych od godziny 14:00. Wznowienie kursowania na stałych trasach rozpocznie się ok. godziny 8:00 dnia 1.01.2017 r. (Nowy Rok). W tym okresie wprowadzone zostaną czasowe zmiany tras autobusowej komunikacji miejskiej:

(...)

Linie autobusowe nr: 76, 77, 149, 920 – kursujące od strony al. Roździeńskiego, przy dojeździe do centrum Katowic, po obsłudze przystanku „Katowice Strefa Kultury NOSPR” (strefa dopuszczona wyłącznie do ruchu komunikacji miejskiej), skierowane zostaną ul. Uniwersytecką, Moniuszki, Skargi, do ul. Mickiewicza, tj. do przystanku „Katowice Mickiewicza”, który w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tych linii. Przedmiotowe linie w kierunku Mysłowic nie będą obsługiwać przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR” oraz „Katowice Strefa Kultury”.

Linie autobusowe nr: 30, 154, 930, 76N, 77N – kursujące od strony al. Roździeńskiego, przy dojeździe do centrum Katowic, po obsłudze przystanku „Katowice Strefa Kultury NOSPR” (strefa dopuszczona wyłącznie do ruchu komunikacji miejskiej), skierowane zostaną ul. Uniwersytecką, Moniuszki, Skargi, Mickiewicza, Sokolską, do włączenia się na swoje rozkładowe trasy przejazdu. W kierunku powrotnym linie autobusowe nr: 30, 930, 76N, 77N skierowane zostaną tunelem katowickiego ronda, bez obsługi przystanków: „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR” oraz „Katowice Strefa Kultury”.

(...)

   W celu zapewnienia możliwości powrotu uczestników przedmiotowej imprezy, uruchomione zostaną dodatkowe kursy realizowane liniami autobusowymi nr: 12, 30, 37, 40, 168, 115, 600, 632, 673, 674, 689, 808, 814 oraz 30N, 76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N, 830N, 840N, 905N, 906N oraz 908N. Przedmiotowe linie kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy na Nowy Rok.

źródło: KZK GOP

Data: 2016-12-24, 22:13:35
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE PO ŚWIĘTACH...
Od wtorku 27.12.2016 r., kontynuować pragniemy odwiedziny kolędowe.

PLAN KOLĘDY 2016/2017

Wtorek, 27.12.2016 r., godz. 10.00

1. ul. Nowa od końca
2. ul. Krótka, ul. Miła, ul. Żeńców od końca do nr 8 i 15
3. ul. Imielińska od nr 51 do nr 43 oraz od nr 62 do nr 60 oraz ul. Żeńców do spotkania z pierwszą kolędą
4. ul. Satelicka od końca

Środa, 28.12.2016 r., godz. 10.00

1. ul. Wyzwolenia od nr 28a i 31d do rynku
2. ul. Wyzwolenia od nr 54 i 45 do nr 30 i 33
3. ul. Wyzwolenia od nr 65a i 63a do nr 45a i 56 oraz ul. Na Sarganach i ul. ks. Rembowskiego
4. ul. Wyzwolenia od nr 60a i 65 do lasu

Czwartek, 29.12.2016 r., godz. 10.00

1. ul. Wandy od nr 29 i 34 do nr 5 i 22b
2. ul. Wandy od ul. Poniatowskiego do nr 3h i 20
3. ul. Sikorskiego od nr 1 do rynku na Jamnicach, ul. Wandy od nr 45 i 44 do nr 29a i 36, ul. Koralowa
4. ul. Kuczyńskiego od końca

Piątek, 30.12.2016 r., godz. 10.00

1. ul. Poniatowskiego od lasu do nr 35 i 44
2. ul. Poniatowskiego od nr 40 i 33 do nr 30 i 17
3. ul. Poniatowskiego od ul. Imielińskiej do nr 26 i 13a
4. ul. Imielińska od kościoła w kierunku Chełmu do nr 117 (obie strony)

Poniedziałek, 02.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Hallera od ul. Imielińskiej do spotkania
2. ul. Hallera od nr 23b i 22a do spotkania z pierwszą kolędą
3. ul. Zachęty od początku

Wtorek, 03.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Hallera od nr 22b i 23c w kierunku kolei
2. ul. Hallera od kolei do spotkania z pierwszą kolędą
3. ul. ks. P. Skargi od końca

Środa, 04.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Dunikowskiego od kolei do spotkania z drugą kolędą
2. ul. Dunikowskiego od nr 26 i 27h w kierunku kolei do spotkania
3. ul. Bluszczowa od początku

Czwartek, 05.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Dunikowskiego od nr 28 i 29 w kierunku lasu
2. ul. Dunikowskiego od lasu do spotkania z pierwszą kolędą
3. ul. Brzozy od początku

Piątek, 06.01.2017 r., godz. 13.30

1. ul. Sapety od początku do spotkania z drugą kolędą
2. ul. Sapety od końca
3. ul. Apteczna od początku

Sobota, 07.01.2017 r., godz. 10.00

1. ul. Turystyczna od lasu do nr 50 i 41
2. ul. Turystyczna od 28 i 17 do nr 48 i 39
3. ul. Turystyczna od ul. Imielińskiej do nr 30 oraz ul. Modrzewiowa
4. ul. Dobra od początku

Niedziela, 08.01.2017 r., godz. 13.30

1. ul. Kusocińskiego od początku do nr 9 i 18 i ul. Zacisze
2. ul. Kusocińskiego od końca do nr 11 i 20a
3. ul. Malczewskiego od ul Imielińskiej, ul. Cicha
4. ul. Malczewskiego od końca do spotkania z pierwszą kolędą

Poniedziałek, 09.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Lipowa
2. ul. Akacjowa i ul. Grabowa
3. ul. Malornego od końca

Wtorek, 10.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Perłowa, ul. Szaniawskiego od początku
2. ul. Szaniawskiego od końca do spotkania z pierwszą kolędą
3. ul. Niemcewicza od końca

Środa, 11.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Rejtana, ul. Kordiana, ul. Wróblewskiego
2. ul. Kowalska, ul. Olszewskiego
3. ul. Baranowicza od końca

Czwartek, 12.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Dąbrowskiej od początku
2. ul. Francuska od początku
3. ul. Broszkiewicza, ul. Marka, ul. Skotnicy

Piątek, 13.01.2017 r., godz. 16.00

1. ul. Heweliusza od ul. Wyzwolenia do spotkania z drugą kolędą
2. ul. Heweliusza od ul. Turystycznej
3. ul. Kamienna od końca

Sobota, 14.01.2017 r., godz. 10.00

1. ul. Imielińska od nr 58 i 41 w kierunku wiaduktu do nr 15 i 26
2. ul. Sosnowa od końca, ul. Imielińska od mostu w kierunku kościoła do nr 24 i 13 (obie strony)
3. ul. Liliowa od początku, ul. Lawendowa
4. ul. Łąkowa od nr 20, ul. Imielińska od nr 151 w kierunku kościoła do nr 119 i od nr 154 do nr 134 (obie strony)

Niedziela, 15.01.2017 r., godz. 13.30

1. ul. Podmiejska od ul. św. Brata Alberta do spotkania z drugą kolędą
2. ul. Podmiejska od końca
3. ul. Drzymały od nr 56 i 131 do torów nr 121 i 40

Pragniemy poinformować, że tegoroczne ofiary kolędowe będą przeznaczone na remont dachu naszego kościoła.
Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg Zapłać.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 25.12.2016 r.

Data: 2016-12-24, 21:25:37
RAZEM ZADBAJMY O BEZPIECZNE ŚWIĘTA

   Planując podróż samochodem, uwzględnijmy możliwe utrudnienia, warunki atmosferyczne i zapewnijmy sobie odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, by w trakcie dłuższej jazdy robić co najmniej kilkunastominutowe przerwy. Zatrzymujmy się zawsze w bezpiecznych miejscach – na wyznaczonych parkingach, przy motelach czy na stacjach paliw.

   Zostawiając nasze domy lub mieszkania puste pamiętajmy, aby zabezpieczyć kurki z gazem i wodą. Sprawdźmy czy drzwi i okna (w budynkach wolnostojących również dachowe i piwniczne) są zamknięte, aby nie stwarzać dogodnych warunków ewentualnym złodziejom. Pomyślmy o zainstalowaniu alarmu, a jeżeli istnieje taka możliwość, poprośmy sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkanie i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego. W przypadku częstych wyjazdów, warto również rozważyć wynajęcie skrytki depozytowej, w której będziemy mogli deponować niewielkie przedmioty wartościowe (biżuterię, papiery wartościowe itp.) oraz gotówkę.

   Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży oraz najcenniejszych rzeczy, jakie przewozimy. W miejscach takich, jak dworce czy przystanki zwracajmy szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. Za każdym razem, gdy takowy zauważymy, reagujmy i informujmy o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W przypadku, gdy będziemy w posiadaniu większej ilości gotówki, nie trzymajmy jej w jednym miejscu i zawsze starajmy się ją chować w wewnętrznych kieszeniach naszego odzienia.

   Podróżując koleją unikajmy pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, które wzbudzają nasze obawy. Nigdy nie jedzmy i nie pijmy produktów, którymi częstują nas nowo poznani towarzysze podróży. Starajmy się nie spać. Dokumenty oraz wartościowe przedmioty (telefony, sprzęt elektroniczny) najbezpieczniej jest trzymać przy sobie, bądź w torbie pozostającej w zasięgu wzroku.

   Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia policjanci będą czuwali nad bezpieczeństwem. Jeżeli cokolwiek wyda się nam niepokojące, należy jak najszybciej powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997. Policjanci będą sprawdzać każdy taki sygnał! Pamiętajmy jednak, że w dużej mierze zależy ono również od nas samych. Życzymy spokojnych i bezpiecznych Świąt.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2016-12-24, 21:05:03
WIGILIJNE ZWYCZAJE

   Poznanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regionalnej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi rodzinnych między starszym i młodszym pokoleniem. Obrzędowość ludowa na Śląsku jest bardzo bogata. Duży wpływ na jej rozwój miało położenie Śląska na styku trzech kultur: polskiej, niemieckiej i morawskiej. Ślązacy mogli swobodnie czerpać z każdej z nich. Dziś często już nie jesteśmy w stanie ustalić, czy jakiś obrzęd ma rodzime pochodzenie, czy też został zapożyczony od sąsiadów.

   Wierzono, że to co dzieje się w Wigilię dziać się będzie przez cały rok. Stąd obowiązywał w tym dniu szereg zakazów i nakazów. Z chwilą pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy, cała rodzina zasiadała do stołu. Pod biały obrus wkładano siano na pamiątkę narodzenia Chrystusa w stajni. Na stole stawiano krzyż i świece. Wieczerzę rozpoczynano modlitwa, która inicjował ojciec rodziny, a następnie dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Następnie przystępowano do spożywania potraw wigilijnych.

Wigilijne obyczaje:

 • Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie niepamięć wszystkich urazów.
 • Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić z tego świata w takiej kolejności.
 • Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do stołu.
 • Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło na stole w przyszłym roku.
 • Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok

Wigilijne przesądy:

 • W tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą częste w domu aż do następnej Wigilii.
 • Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie mężczyzna to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta -to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie.
 • Zachorowanie lub zranienie się zapowiada słabe zdrowie przez cały rok.
 • Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt dużo mówić czy przerywać innym, aby w przyszłym roku nie kłócić się i nie wyjawiać powierzonych sekretów.
 • Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do Wigilii zwrócić.

Wigilijne przysłowia:

 • Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.
 • Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
 • Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.
 • Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny.
 • Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.
 • Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo powlecze.
 • Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, śnieg z mrozem kołaczom przeszkodzi.
 • Jeżeli w Wigilię jutrzenka jasna, będzie stodoła ciasna.

Przepowiadanie pogody na następny rok

   Od pasterki, czyli pierwszego dnia świąt (25 XII), aż do 6 stycznia, czyli święta Trzech Króli, trwa okres zwany dwunastnicą. Przez dwanaście kolejnych dni można wróżyć, jaka będzie pogoda w nadchodzących dwunastu miesięcy.

Data: 2016-12-24, 0:00:01
„BEZPIECZNY WEEKEND - BOŻE NARODZENIE '2016"

   Bieruńscy policjanci przez całe Święta Bożego Narodzenia będą czuwać nad bezpieczeństwem na drogach. W okresie tym spodziewany jest wzmożony ruch, zarówno lokalny jak i tranzytowy. Jadąc więc w świąteczne odwiedziny do rodziny, czy znajomych, bądźmy przygotowani na spotkanie z mundurowymi na drodze.

   Policyjna akcja „Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie 2016" rozpocznie się 23.12 br. o godzinie 6.00, a zakończy w drugi dzień Świąt o 22.00. Działania będą prowadzone na drogach całego województwa śląskiego. Będą w nich brać udział policjanci z drogówki, ale również innych pionów policji. Mundurowi będą sprawdzać stan techniczny pojazdów oraz przestrzeganie przez uczestników ruchu drogowego obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. Kontrolować będą także stan trzeźwości kierowców.

   Apelujemy do wszystkich osób podróżujących samochodem, aby jeszcze przed wyjazdem sprawdziły: czy pojazd jest sprawny; czy mamy wszystkie dokumenty (uprawniające do jazdy oraz potrzebne w razie awarii lub kolizji); czy bagaż jest dobrze poukładany i solidnie zamocowany. W trasie wykażmy się odpowiedzialnością i rozwagą - dostosujmy prędkość do warunków na drodze, respektujmy przepisy, bądźmy życzliwi dla innych użytkowników dróg. Pod żadnym pozorem nie siadajmy za kierownicą po spożyciu alkoholu!

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2016-12-21, 20:55:10
INFORMACJA

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniu 24 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Nowozachęty (na Golcówce) będzie czynny w godz. 8.00 do godz. 12.00.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-12-20, 23:05:02
KZK GOP: FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w okresie zimowej przerwy świątecznej w szkołach (23 – 31 grudnia), w Święta Bożego Narodzenia (25 – 26 grudnia), w Nowy Rok (1 stycznia 2017 r.), w Święto Trzech Króli (6 stycznia) komunikacja autobusowa i tramwajowa organizowana przez KZK GOP będzie funkcjonowała wg przedstawionych poniżej zasad.

23, 27, 28, 29 i 30 grudnia (piątek, wtorek, środa, czwartek i piątek)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie tramwajowe:
• według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie będą kursowały linie nr: 21, 27 i 28,zawiesza się funkcjonowanie linii nr 30 i 36.

Linie autobusowe:
• według rozkładów jazdy ważnych w dni robocze w ferie będą kursowały linie nr: 2, 8, 12, 58, 61, 66, 76, 77, 81, 96, 104, 108, 144, 149, 154, 155, 156, 159, 186, 196, 219, 230, 236, 255, 269, 619, 677, 708, 710, 769, 788, 801, 831, 880, 911, 931, 969 i A4,
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 102, 648, 818 i 932.

24 grudnia (sobota – Wigilia)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Wigilię, tj. rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu od godz. 16:00 na liniach tramwajowych oraz wcześniejszymi zjazdami od godz. 18:00 na liniach autobusowych (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie tramwajowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 30, 33 i 43.

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 236, 288 i 860,wg rozkładów jazdy ważnych w soboty ze zjazdami od godz. 18:00 będą kursowały linie nr 2 i 120, weekendowe linie nocne nr: 692N, 905N i 906N będą kursowały w nocy: z 23/24, z 24/25, z 25/26 i z 26/27.

   Ponadto, uruchomione zostaną specjalnie linie, które umożliwią dojazd na kolację wigilijną dla osób samotnych z Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie. Linie oznaczone będą jako: „S-1” (Siemianowice Śląskie Michałkowice Budryka – Katowice MCK),„S-2” (Chorzów Stary Szyb Prezydenta – Chorzów Dąbrowskiego – Katowice MCK),„S-3” (Katowice Os. Odrodzenia – Ligota – Katowice MCK),„S-4” (Katowice Giszowiec – Katowice MCK).

   W nocy z 24 na 25 grudnia (z soboty na niedzielę) obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Wigilię dla autobusów i tramwajów na liniach nocnych oraz wykonujących kursy nocne.

25 grudnia (niedziela – Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia)

   Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie tramwajowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 11, 23, 33, 38 i 43, wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 25 grudnia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 i 49.

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2, 26, 42, 61, 71, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 116, 139, 140, 154, 200, 219, 220, 230, 250, 662, 669, 673, 676, 690, 721, 722, 750, 807, 959 i 998, wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 25 grudnia będą kursowały linie nr: 6, 8, 12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 231, 259, 292, 296, 600, 616, 617, 677, 692, 699, 840, 910 i 937, wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 109, 146, 155, 255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych (skrócenie trasy).

26 grudnia (poniedziałek – Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia)

   Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie tramwajowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 11, 23, 33, 38 i 43, wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 26 grudnia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 i 49.

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr 250 i 750,wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 26 grudnia będą kursowały linie nr 41 i 47, wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych (skrócenie trasy).

31 grudnia (sobota – Sylwester)

   Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Sylwestra, tj. rozkłady sobotnie z ograniczeniami w kursowaniu od godz. 18:00 na liniach tramwajowych oraz wcześniejszymi zjazdami od ok. godz. 20:00 na liniach autobusowych (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii), z uwzględnieniem następujących wyjątków:

Linie tramwajowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 23, 30, 33 i 43.

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 236, 288 i 860, wg rozkładów jazdy ważnych w soboty ze zjazdami od godz. 20:00 będą kursowały linie nr 2 i 120, weekendowe linie nocne nr: 692N, 905N i 906N będą kursowały w nocy: z 30 na 31 grudnia, z 31 grudnia na 1 stycznia, z 1 na 2, z 5 na 6, z 7 na 8 i z 8 na 9.

   W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (z soboty na niedzielę) będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra dla autobusów i tramwajów na liniach nocnych oraz wykonujących kursy nocne z wyjątkiem linii autobusowych nr: 30N, 76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N, 830N, 840N i 911N będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy (większa częstotliwość oraz większy tabór).

1 stycznia (niedziela – Nowy Rok)

   Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie tramwajowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 11, 23, 33, 38 i 43, wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia będą kursowały linie nr: 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 i 49.

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 2, 71, 98, 139, 154, 219, 230, 250, 662, 669, 673, 676 i 750, wg rozkładów jazdy ważnych w dniu 1 stycznia będą kursowały linie nr: 6, 8, 12, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 165, 186, 193, 194, 201, 231, 259, 292, 296, 600, 617, 677, 692, 699, 840, 910 i 937 oraz linie związane z imprezą pn. „Sylwestrowa Moc Przebojów 2016 w Katowicach”, tj.: 37, 40, 168, 632, 674, 689, 808, 814, 30N, 76N, 77N, 130N, 297N, 657N, 672N, 830N, 840N, 905N, 906N, 908N. wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 109, 146, 155, 255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych.

6 stycznia (piątek – Święto Trzech Króli)

   Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

Linie autobusowe:
• zawiesza się funkcjonowanie linii nr: 250 i 750,wg rozkładów jazdy ważnych w dni wolne od pracy w centrach handlowych będą kursowały linie nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710 i 850, tj. bez obsługi przystanków przy centrach handlowych.

źródło: KZK GOP

Data: 2016-12-20, 22:44:35
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

   Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r., bowiem wtedy kończy się umowa zawarta pomiędzy miastem Imielin, a konsorcjum firm Master Odpady i Energia Sp. z o.o. i Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Mysłowicach. Po wyłonieniu Wykonawcy usługi na następny okres, zobowiązany zostanie on do dostarczenia mieszkańcom miasta nowych harmonogramów obioru odpadów na drugie półrocze 2017 r.

Harmonogram odbioru odpadów Imielin - Cykl raz w tygodniu [.pdf ]

Harmonogram odbioru odpadów Imielin - Cykl raz na dwa tygodnie [.pdf ]

Harmonogram odbioru odpadów Imielin (utrudnienia) [.pdf ]

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-12-20, 21:33:17
MZK TYCHY: FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I NOWEGO ROKU

Szanowni Pasażerowie!

   Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja miejska będzie funkcjonować w następujący sposób:

W DNIU 24.12.2016 r. (WIGILIA)

   Autobusy będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty do godziny 16:00 natomiast TROLEJBUSY do godziny 17:00. Po tych godzinach komunikacja zostanie ograniczona i około godziny 18:00 zostanie całkowicie wygaszona.

W DNIU 25.12.2016 r. (BOŻE NARODZENIE)

   Do godziny 10:00 komunikacja miejska nie będzie funkcjonować. Autobusy i trolejbusy zaczną wyjeżdżać z zajezdni około godz. 10:00 i od godziny 12:00 będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta, z wyjątkiem autobusów linii: R, S, W, 21, 25, 33, 51, 69, 82, 251, 291, 696, które nie będą kursować przez cały dzień.

W DNIU 26.12.2016 r. (DRUGI DZIEŃ  ŚWIĄT)

   Autobusy i Trolejbusy będą kursować przez cały dzień według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta bez żadnych ograniczeń.

W DNIU 31.12.2016 r. (SYLWESTER)

   Autobusy będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty do godziny około 18:00 natomiast TROLEJBUSY do godziny około 19:00. Po tych godzinach komunikacja zostanie ograniczana i około godziny 20:00 zostanie całkowicie wygaszona.

W DNIU 01.01.2017 r. (NOWY ROK)

   Autobusy i Trolejbusy będą kursować przez cały dzień według rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta bez żadnych ograniczeń.

   W dniach z 24.12.2016 r. na 25.12.2016 r. oraz z 31.12.2016 r. na 01.01.2017 r. nie będą wykonywane kursy nocne na linii 1.

   Jednocześnie informujemy, że okres od 23.12.2016 r. do 31.12.2016 r. jest okresem wolnym od zajęć szkolnych, w związku z powyższym w tych dniach nie będą wykonywane kursy oznaczone symbolem „f”.

   Szczegółowe informacje o kursowaniu autobusów i trolejbusów można uzyskać na stronie internetowej www.mzk.pl

źródło: Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

Data: 2016-12-20, 20:41:25
NOWOROCZNY KONCERT IMIELIŃSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
Dom Kultury „Sokolnia” - Piątek - 06.01.2017 r. - godz. 18.00 - Koncert Noworoczny.


Zespół znamy z różnego rodzaju występów w Naszym mieście, ale jeszcze nie słyszeliśmy orkiestry w takim repertuarze, jaki przygotowuje właśnie na Koncert Noworoczny.

   W uroczystość Trzech Króli Miejskie Centrum Kultury w Imielinie - Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza na wyjątkowy koncert Imielińskiej Orkiestry Dętej.

   Orkiestra pozazdrościła bowiem słynnym Filharmoniom Wiedeńskim, które co roku 1 stycznia za pośrednictwem Eurowizji raczą niemal cały świat walcami, marszami i polkami rodziny Straussów oraz innych wiedeńskich kompozytorów. Dyrygent Andrzej Król postanowił, że przygotuje z zespołem podobny koncert, tyle że popularne karnawałowe utwory usłyszymy w aranżacjach na orkiestrę dętą.

   Będzie to z pewnością wielkie wydarzenie, pełne pięknych, nieśmiertelnych melodii - koncert ze szczyptą humoru, jak przystało na okres karnawału. Dodatkową atrakcją będzie udział solistów: Leokadii Duży - sopran i Piotr Rachockiego - tenor.

Wejściówki na imprezę w cenie 10 zł będą dostępne od jutra w placówkach MCK w Imielinie.

źródło: Dom Kultury Sokolnia

Data: 2016-12-18, 19:26:58
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 108 - SILNA MGŁA

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 18:00 dnia 18.12.2016 do godz. 09:00 dnia 19.12.2016; Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%; Uwagi: Obowiązują: Do godz.00:00 dnia 19.12.2016 OSTRZEŻENIE nr 107 na OPADY MARZNĄCE/1 wydane o godz.22:54 dnia 17.12.2016; Dyżurny synoptyk: Monika Kaseja; Godzina i data wydania: godz. 16:00 dnia 18.12.2016.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-12-18, 19:01:27
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - OPADY MARZNĄCE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 06:00 dnia 18.12.2016 do godz. 24:00 dnia 18.12.2016; Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak; Godzina i data wydania: godz. 22:54 dnia 17.12.2016.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-12-17, 23:49:10
ZAPROSZENIE NA DEBATĘ

   Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu zapraszają rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na debatę nt. „Narkotyki, dopalacze, środki odurzające”.

   Spotkanie odbędzie sie 20 grudnia br. o godz. 16.30 w Bieruńskim Ośrodku Kultury "Jutrzenka" w Bieruniu przy ul. Spiżowej 4.

   Prelekcję na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy i środków psychoaktywnych poprowadzi Pan Mariusz Kajda - certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków, wieloletni pracownik Ośrodków Leczenia Uzależnień, Lider i Kierownik Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Lutej.

   Organizatorami spotkania są Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2016-12-17, 20:52:36
SOKOLNIA PĘKAŁA W SZWACH... (ZDJĘCIA)


Mottem tegorocznego XXVI-go Koncertu Gwiazdkowego były słowa francuskiego filozofa, matematyka i fizyka Blaise Pascala „Cała nasza godność spoczywa tedy w myśli”.

Zdjęcia:

GALERIA: XXVI KONCERT GWIAZDKOWY AD. 2016

Data: 2016-12-17, 20:11:54

ARCHIWUM  

PROGNOZA POGODY:

ODNOŚNIKI REGIONALNE:

zobacz więcej...

GALERIE ZDJĘĆ:

XXVI Koncert Gwiazdkowy  VII Imielin Blues Festival 

10 lat Biblioteki Miejskiej  Obchody narodowego święta Niepodległości w Imielinie 

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w OSP Imielin  Derby powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: Pogoń Imielin & GTS Bojszowy 

Wielkie Derby: Unia Kosztowy & Pogoń Imielin  „Leśne rachuneczki” w wykonaniu Teatru Komanderów A.D. 2016 

Msza święta przy kapliczce  Derby powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: Pogoń Imielin & Piast Bieruń Nowy 

XVIII Dni Imielina  Farskie Ogrody - Światowe Dni Młodzieży 2016 

XI Targi Przedsiębiorczości i Ekologii - Imielin 2016  X Otwarte Zawody Modeli Samochodów RC o Puchar Burmistrza Miasta Imielin 

XXIII Imieliński Cros Ekologiczny - część I  XXIII Imieliński Cros Ekologiczny - część I 

Liga okręgowa: Unia Kosztowy - Pogoń Imielin  Liga okręgowa: Pogoń Imielin - Piast Bieruń Nowy 

Liga okręgowa: Pogoń Imielin - Unia Bieruń Stary  Liga okręgowa: MKS Lędziny - Pogoń Imielin 

XXV Jubileuszowy Koncert Gwiazdkowy A.D. 2016  Jasełka Polskie w wykonaniu Teatru Komanderów A.D. 2016 

zobacz więcej...

SIATKÓWKA:
TABELA III. LIGA KOBIET


 Zespół Kolejka Punkty
1. S.M.S. P.Z.P.S. III Szczyrk 12 34
2. K.S. Burza MOSiR Mikołów 12 31
3. T.S. STAL Śrubiarnia
S.M.S. Ż.A.P.N. Żywiec
12 21
4. G.S. U.K.S. Krzanowice 12 16
5. M.K.S. Imielin 12 15
6. V.C. Victoria-MOSiR Cieszyn 12 7
7. U.K.S. Jedynka ERBUD Rybnik 12 2

Ostatnie spotkania:

M.K.S. Imielin - K.S. Burza MOSiR Mikołów
2:3 (25:15, 19:25, 25:18, 17:25, 7:15)

U.K.S. Jedynka ERBUD Rybnik - M.K.S. Imielin
0:3 (18:25, 21:25, 25:27)

M.K.S. Imielin - G.S. U.K.S. Krzanowice
0:3 (15:25, 20:25, 18:25)

S.M.S. P.Z.P.S. III Szczyrk - M.K.S. Imielin
3:0 (25:23, 25:22, 25:18)

V.C. Victoria-MOSiR Cieszyn - M.K.S. Imielin
0:3 (17:25, 14:25, 14:25)

T.S. STAL Śrubiarnia SMS ŻAPN Żywiec - M.K.S. Imielin
3:1 (14:25, 25:18, 25:21, 25:16)

=== === === === ===

M.K.S. Imielin - T.S. STAL Śrubiarnia SMS ŻAPN Żywiec
3:2 (23:25, 25:21, 25:18, 22:25, 19:17)

M.K.S. Imielin - U.K.S. Jedynka ERBUD Rybnik
3:0 (25:17, 25:13, 25:19)

K.S. Burza MOSiR Mikołów - M.K.S. Imielin
3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

G.S. U.K.S. Krzanowice - M.K.S. Imielin
3:0 (25:20, 27:25, 25:18)

M.K.S. Imielin - S.M.S. P.Z.P.S. III Szczyrk
0:3 (15:25, 23:25, 22:25)

M.K.S. Imielin - V.C. Victoria-MOSiR Cieszyn
3:1 (25:14, 20:25, 25:15, 25:16)

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE:

 • OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 • SOKOLNIA - REPERTUAR
 • KOMUNIKACJA NA TERENIE MIASTA IMIELIN
 • LKS POGOŃ IMIELIN
 • IMIELIN Z KOSMOSU


 • PARTNERZY:

  SERWIS:

  Katalog Gwiazdor

  MAPA BURZOWA POLSKI:
  Mapa burzowa Polski

     Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

     Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


    DZIAŁY TEMATYCZNE:
 • IMIELIN
 •   Położenie   |   Klimat   |   Historia   |   Zabytki   |   Miejsca pamięci   |   Wczoraj i dzisiaj  
 • INFORMATOR
 •   Repertuar w Sokolni   |   Wiadomości parafialne   |   Komunikacja   |   Urzędy i Instytucje   |   Rower   |   Imielin z kosmosu  
 • PARAFIA
 •   Patronka   |   Historia Kościoła i Parafii   |   Msze Święte   |   Proboszczowie   |   Ogłoszenia parafialne   |   Z kart historii  
 • SERWIS
 •   O stronie   |   L.K.S. Pogoń Imielin   |   Alergia   |   Indeks firm   |   Odnośniki   |   Archiwum  

  .: (c) 2006-2017 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
  Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

  Ten serwis używa cookies.
  Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
  Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.